Begroting

Begroting

Groen staat voor evenwichtig begrotingsbeleid, met een overheid die investeert, durft hervormen en slim omspringt met overheidsmiddelen. Gezonde financiën en een houdbare begroting gaan hand in hand met noodzakelijke investeringen in een gezonde samenleving, nu en in de toekomst.

De coronapandemie en de energiecrisis die volgde op de oorlog in Oekraïne vroegen om uitzonderlijke investeringen. Uitzonderlijk en tegelijk noodzakelijk: zonder die maatregelen zouden we er nu veel minder goed voor staan. Maar het huidige niveau van de begrotingstekorten is onhoudbaar op langere termijn. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën is belangrijk voor toekomstige generaties, net zoals ook het beperken van de klimaatcrisis en het beschermen van onze natuur dat is.

We moeten dus verstandig omgaan met onze overheidsfinanciën, en die tegelijk genoeg in perspectief plaatsen. We dringen de huidige tekorten op een slimme manier terug, en investeren waar dat nodig is. Investeren in eerlijk klimaatbeleid is nodig om een onhoudbare schuld in de toekomst te vermijden. En met een kortzichtig besparingsbeleid dat burgers in onzekerheid stort, worden de toekomstige uitdagingen alleen maar groter.

Groen wil...

 • een houdbaar begrotingstraject dat voldoende rekening houdt met toekomstige uitdagingen 
 • een grondige fiscale hervorming. Die verlaagt de belasting op arbeid en vereenvoudigt de fiscaliteit. Als belastingen slim in elkaar zitten, hoeven we er minder te betalen
 • fiscale fraude bestrijden, door de opsporingsdiensten te versterken, betalingen aan belastingparadijzen beter te controleren en belastingverdragen te sluiten met andere landen
 • investeringsbeleid voor een duurzame en rechtvaardige economie. Daarvoor trekken we publieke investeringen verder op naar 4% van het bbp
 • een hervorming van de Europese begrotingsregels, die de houdbaarheid van overheidsschulden garandeert, maar ook kwaliteitsvolle investeringen toelaat die essentieel zijn voor een rechtvaardige en duurzame klimaattransitie 
 • investeren in mensen. Want opleiding, een goede gezondheid en toegang tot werk zijn voorwaarden voor een gezonde economie
 • een nationale ontwikkelingsbank oprichten voor de financiering van duurzame projecten zoals energierenovaties en meer hernieuwbare energie
 • fossiele subsidies laten uitdoven. Ze kosten handenvol geld en drijven ook andere uitgaven op, zoals de kosten van files, gezondheidszorg, en uitgaven voor klimaatbeleid
 • bedrijfssubsidies meer doelgericht inzetten
 • onnodige publieke uitgaven terugdringen door sterker in te zetten op preventie. De middelen voor gezondheidspreventie trekken we daarom geleidelijk op tot 5% van de gezondheidsuitgaven
 • op elk beleidsniveau evolueren naar een welzijnsbegroting. De begrotingsplanning baseren we op het bevorderen van menselijk welzijn, levenskwaliteit en het behoud van de natuurlijke rijkdom

> Download ons uitgebreid programma over begroting

Nieuws

Doorgerekend: Nul armoede, meer tewerkstelling en meer netto loon, enkel met Groen
07 Mei 2024 begroting overheid en administratie
Doorgerekend: Nul armoede, meer tewerkstelling en meer netto loon, enkel met Groen
'Groene begroting die mensen helpt'
09 Oktober 2023 armoede energie belastingen wonen begroting sociale zekerheid
'Groene begroting die mensen helpt'
Fiscale hervorming begraven
20 Juli 2023 belastingen begroting
Fiscale hervorming begraven