Belastingen

Scholen, ziekenhuizen, wegen, sociale zekerheid: elke dag dragen we ons steentje bij om de publieke voorzieningen te financieren. Die belastingen zijn nodig, maar zitten vaak vreemd in elkaar. Zo zijn onze lasten op arbeid bij de hoogste ter wereld, terwijl rijkdom de dans ontspringt. Groen verschuift de belastingen richting de grote vermogens. In één beweging vereenvoudigen we de belastingen en pakken we fiscale fraude aan.

De torenhoge belasting op arbeid is een serieuze handicap voor duurzame jobcreatie. Daarom verlagen we de lasten op arbeid door een eerlijkere bijdrage te vragen van de grote vermogens. Met onze vermogensrendementsheffing sparen we de middenklasse: enkel wie een nettovermogen heeft van meer dan 1 miljoen euro, wordt belast. Bovendien is de heffing progressief: hoe meer je bezit, hoe meer je procentueel bijdraagt.

Daarnaast maken we werk van milieufiscaliteit waarbij de vervuiler betaalt. Vandaag wordt vervuiling in ons land zelfs gesubsidieerd. Dat kan niet langer: door de lasten te verschuiven naar vervuiling, stimuleren we een duurzame economie die zorgzamer omspringt met grondstoffen en energie. Nederland en Denemarken deden ons het al voor, en met succes.

Natuurlijk werkt het belastingsysteem enkel als iedereen volgens de regels speelt. Elk jaar loopt ons land meer dan 20 miljard euro mis door fiscale fraude. Groen pakt belastingontduiking hard aan en zet transparantie centraal. We beteugelen het gebruik van belastingparadijzen. Zo vermijden we dat rijkdom verborgen wordt en multinationals met winsten schuiven om slechts een fractie te betalen van de wat gewone burgers en lokale ondernemers bijdragen. We verhogen de pakkans en de strafmaat voor fiscale fraude.

Tot slot maken we de belastingen eenvoudiger door het aantal uitzonderingen en vrijstellingen aan te pakken. Immers, hoe complexer het systeem, hoe meer optimalisaties en achterpoortjes er mogelijk zijn. We vereenvoudigen op verschillende domeinen: minder uitzonderingen in de BTW, een afbouw van de achterpoortjes in de schenk- en erfbelasting op korte termijn en een harmonisering in de vermogensfiscaliteit.


Voorstellen uit het programma

  • We verlagen de lasten op arbeid en concentreren de verlaging bij de laagste inkomens. Werkgevers- en werknemersbijdragen maken we progressief: hoe lager je loon, hoe minder je procentueel moet bijdragen. Daardoor evolueren de loonkosten en de koopkracht het meest gunstig voor de lage inkomens. Zo helpen we meer mensen aan het werk.
  • Alle huidige vermogensbelastingen vervangen we door één eenvoudige vermogensrendementsheffing die oploopt naarmate je rijker bent. Wie netto meer dan één miljoen euro bezit, zal meer betalen. Wie minder heeft, betaalt minder. Alle vermogens worden op een zelfde manier belast – of het nu gaat om een huis, een spaarboekje of beleggingen – en zo wordt belastingoptimalisatie van inkomsten uit vermogen irrelevant.
  • We trekken onze milieufiscaliteit op tot het niveau van Nederland en Denemarken door een verschuiving van lasten op arbeid naar vervuiling. Zo verzoenen we duurzame keuzes met welvaartswinst.
  • We stoppen de internationale 'race to the bottom' in de vennootschapsbelasting door een minimumtarief in te voeren in de eurozone.
  • Of een bedrijf nu fysiek of digitaal actief is in een land: het moet eerlijke belastingen betalen. We voeren daarom een 'digital services tax' in op EU-niveau, in afwachting van de geharmoniseerde vennootschapsbelasting.
  • De FOD Financiën bouwt een vermogensregister waarin alle onderdelen van het vermogen en de schulden zijn opgenomen. Zo gaan we echt de strijd aan tegen fiscale en sociale fraude.
  • Grote fraudeurs ontsnappen te vaak aan de hun straf door de afkoopwet. Dat is schandalig: we verwijderen de mogelijkheid om het proces af te kopen uit de wet op minnelijke schikkingen.
  • We gaan resoluut voor minder koterij in de personenbelasting. Je wordt uitbetaald in euro's, niet in auto's en cheques.
  • We snoeien verder in de uitzonderingen en verminderingen in de vennootschapsbelasting. Vennootschappen zouden in de eerste plaats moeten dienen om het ondernemersrisico in te perken. Vandaag worden zogeheten managementvennootschappen vooral gebruikt voor fiscale optimalisatie.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

Petitie
12%
Lees de petitie ›

Eerlijke belastingen: minder op arbeid, meer op grootste vermogens. Teken de petitie

De tien procent rijkste Belgen bezitten naar schatting de helft van al het vermogen, meer dan 1000 miljard euro. Tegelijk betalen jij en ik op ons loon de meeste belastingen van heel Europa.

We moeten rechttrekken wat scheef zit. We vragen een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens, zodat we de lasten op arbeid kunnen verlagen. Zo hou jij op het einde van de maand meer loon over.

Petitie
84%
Lees de petitie ›

Stop belastingsparadijzen

Paradise Papers, Panama Papers, LuxLeaks, Swissleaks – het is genoeg geweest.

De internationale elite en de multinationals doen aan georganiseerde belastingsontwijking met dank aan de Belgische overheid. Terwijl jij en ik braaf onze belastingen betalen, gebruiken de hyperrijken en multinationals fiscale spitstechnologie om belastingen te ontwijken. Dit moet stoppen.