Eerlijke belastingen

Eerlijke belastingen

In een eerlijke samenleving dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Fiscaliteit moet die logica volgen. Daarom stoppen we de wildgroei aan fiscale koterijen en de bevoordeling van grote vermogens. Zo beperken we de ongelijkheid: dat is niet alleen rechtvaardig, het is ook goed voor de planeet en voor de welvaart.

De komende legislatuur is een nieuwe kans voor de federale regering om werk te maken van een brede fiscale hervorming. Groen wil het belastingstelsel terug rechtvaardiger en eenvoudiger maken, zodat werken meer loont en grote vermogens meer bijdragen.

Ook voor een nieuwe Vlaamse en Brusselse regering is werk aan de winkel. Grote vermogens konden de voorbije jaren te makkelijk de erfbelasting omzeilen, dat is niet eerlijk ten opzichte van gewone mensen die wél die belasting betalen.

Groen wil… 

  • de lasten op arbeid verlagen, zodat wie werkt op het einde van de maand meer netto overhoudt, in het bijzonder de lage en middelhoge lonen
  • het fiscaal onderscheid tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal wegwerken. Een euro is een euro, en die belasten we op eenzelfde manier
  • de belastingaangifte vereenvoudigen door de wildgroei aan fiscale koterijen aan te pakken. Zo kunnen de belastingtarieven omlaag en wordt verloning in euro’s een pak minder belast
  • de bestaande effectentaks uitbreiden naar een progressieve vermogensheffing op het totale nettovermogen. Nettovermogens onder 2,5 miljoen euro zijn onbelast
  • de erf- en schenkbelasting rechtvaardiger maken door ontwijkingsroutes aan te pakken
  • als koploper in Europa een ambitieuze Financiële Transactietaks (FTT) invoeren. Die heffing ontmoedigt speculatieve handel en draagt bij tot de financiële stabiliteit
  • vermijden dat mensen een vennootschap oprichten met als hoofddoel minder belastingen te moeten betalen dan iemand anders voor hetzelfde werk ("vervennootschappelijking")
  • grote multinationals een correcte bijdrage laten leveren door de minimumbelasting stelselmatig op te trekken naar 25%, zonder uitzonderingen
  • een overwinstbelasting op Europees niveau
  • fiscale fraude bestrijden, door de opsporingsdiensten te versterken, betalingen aan belastingparadijzen beter te controleren en belastingverdragen te sluiten met anderen landen

> Iedereen draagt bij naar eigen vermogen: download ons uitgebreid programma over belastingen

Nieuws

Groen:
18 Maart 2024 belastingen
Groen: "In een eerlijke samenleving dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten."
De bescherming van de spaarders
22 Februari 2024 belastingen financiele sector overheid en administratie
De bescherming van de spaarders
Wooncoöperaties verdienen beleid op maat
15 Februari 2024 belastingen
Wooncoöperaties verdienen beleid op maat