Belastingen

Belastingen

Scholen, ziekenhuizen, wegen, sociale zekerheid: allemaal publieke voorzieningen die maar kunnen bestaan omdat we belastingen betalen. Die belastingen zijn nodig, maar zitten vaak vreemd in elkaar. Zo zijn onze lasten op arbeid bij de hoogste ter wereld, terwijl rijkdom vaak de dans ontspringt. Groen verschuift de belastingen richting de grote vermogens. In één beweging maken we ze simpeler en pakken we fiscale fraude aan.

Lees meer

Nieuws

De bescherming van de spaarders
22 Februari 2024 belastingen financiele sector
De bescherming van de spaarders
Wooncoöperaties verdienen beleid op maat
15 Februari 2024 belastingen
Wooncoöperaties verdienen beleid op maat
Groen wil zicht op Airbnb voor eerlijke belastingen
16 Januari 2024 belastingen
Groen wil zicht op Airbnb voor eerlijke belastingen

Belastingen: ons standpunt

Door de hoge belasting op arbeid houden mensen die werken en ondernemen te weinig geld over. Daarom verlagen we de lasten op arbeid, door werkgevers- en werknemersbijdragen progressief te maken: hoe lager je loon, hoe minder je procentueel moet bijdragen. Zo creëren we bovendien jobs, want als arbeid goedkoper wordt, gaan bedrijven meer mensen aanwerven. En ook de koopkracht krijgt zo een boost. Daarnaast gaan we ook de personenbelasting verlagen.

Onze vermogensrendementsheffing vervangt alle huidige vermogensbelastingen. Dankzij een grote vrijgestelde schijf betaal je op een bescheiden woning en wat spaargeld niets. Lage- en middenklassegezinnen zijn daardoor beter af dan vandaag. Boven die vrijgestelde schijf betaal je een progressief tarief op je nettovermogen (vermogen min schulden). Hoe rijker je bent, hoe meer je bijdraagt.Tot het moment dat die vermogensrendementsheffing er komt, zorgen we ervoor dat onbelaste vermogenswinsten – zoals meerwaarden op aandelen – wél belast worden.

We maken ook werk van milieufiscaliteit, waarbij de vervuiler betaalt. Wist je dat vervuiling in ons land vandaag zelfs nog gesubsidieerd wordt? Dat kan zo niet langer. Door de lasten te verschuiven naar vervuiling en fossiele subsidies af te bouwen, stimuleren we een duurzame economie die zorgzamer omspringt met grondstoffen en energie. Nederland en Denemarken deden ons het al voor, met succes.

Natuurlijk werkt het belastingsysteem alleen als iedereen volgens de regels speelt. Elk jaar loopt ons land meer dan 20 miljard euro mis door fiscale fraude. Dat pakken we hard aan door zowel de pakkans als de strafmaat te verhogen. Wie gefraudeerd heeft, kan zijn straf niet langer afkopen: we schaffen de afkoopwet onherroepelijk af.

Het gebruik van belastingparadijzen leggen we aan banden. Zo vermijden we dat rijkdom verborgen wordt en multinationals met winsten schuiven om slechts een fractie te betalen van wat gewone burgers en lokale ondernemers bijdragen. In de eurozone stoppen we de 'race to the bottom' door een minimumtarief in te voeren voor de vennootschapsbelasting. Op die manier voorkomen we dat bedrijven zich allemaal gaan vestigen in een land met nauwelijks belastingen.

Tot slot maken we de belastingen eenvoudiger door het aantal uitzonderingen en vrijstellingen aan te pakken. Want hoe complexer het systeem, hoe meer optimalisaties en achterpoortjes er mogelijk zijn. We vereenvoudigen op verschillende domeinen: minder uitzonderingen in de btw, een afbouw van de achterpoortjes in de schenk- en erfbelasting, en een harmonisering in de vermogensfiscaliteit. Ook de personenbelasting pakken we aan, door ervoor te zorgen dat je uitbetaald wordt in euro's, niet in auto's en cheques. Zo kan je als werknemer je centen vrij besteden.

Blijf op de hoogte