Belastingen

Scholen, ziekenhuizen, wegen, sociale zekerheid: elke dag dragen we ons steentje bij om de publieke voorzieningen te financieren. Die belastingen zijn nodig, maar zitten vaak vreemd in elkaar. Zo zijn onze lasten op arbeid bij de hoogste ter wereld, terwijl rijkdom de dans ontspringt. Groen verschuift de belastingen richting de grote vermogens. In één beweging vereenvoudigen we de belastingen en pakken we fiscale fraude aan.

Door de torenhoge belasting op arbeid komen er maar weinig duurzame jobs bij. We verlagen de lasten op arbeid. Zo creëren we jobs en geven we de koopkracht een boost. We focussen daarbij vooral op de lage inkomens. Dat doen we door werkgevers- en werknemersbijdragen progressief te maken: hoe lager je loon, hoe minder je procentueel moet bijdragen.

De grote vermogens vragen we een eerlijke bijdrage. Onze vermogensrendementsheffing vervangt alle huidige vermogensbelastingen. De middenklasse blijft gespaard, want enkel huishoudens die meer dan 1 miljoen euro hebben, worden belast. De heffing is progressief: hoe rijker je bent, hoe meer je procentueel bijdraagt. Alle vermogens worden op dezelfde manier belast – of het nu gaat om een huis, een spaarboekje of beleggingen – en zo wordt belastingoptimalisatie vergeefse moeite.

Daarnaast maken we werk van milieufiscaliteit waarbij de vervuiler betaalt. Vandaag wordt vervuiling in ons land zelfs gesubsidieerd. Dat kan echt niet langer: door de lasten te verschuiven naar vervuiling, stimuleren we een duurzame economie die zorgzamer omspringt met grondstoffen en energie. Nederland en Denemarken deden ons het al voor, en met succes.

Natuurlijk werkt het belastingsysteem enkel als iedereen volgens de regels speelt. Elk jaar loopt ons land meer dan 20 miljard euro mis door fiscale fraude. Groen pakt fiscale fraude hard aan door zowel de pakkans als de strafmaat te verhogen. Wie gefraudeerd heeft, kan zijn straf niet langer afkopen: we schaffen de afkoopwet onherroepelijk af

Het gebruik van belastingparadijzen leggen we aan banden. Zo vermijden we dat rijkdom verborgen wordt en multinationals met winsten schuiven om slechts een fractie te betalen van de wat gewone burgers en lokale ondernemers bijdragen. In de eurozone stoppen we de 'race to the bottom' door een minimumtarief in te voeren voor de vennootschapsbelasting.

Tot slot maken we de belastingen eenvoudiger door het aantal uitzonderingen en vrijstellingen aan te pakken. Immers, hoe complexer het systeem, hoe meer optimalisaties en achterpoortjes er mogelijk zijn. We vereenvoudigen op verschillende domeinen: minder uitzonderingen in de BTW, een afbouw van de achterpoortjes in de schenk- en erfbelasting op korte termijn en een harmonisering in de vermogensfiscaliteit. Ook de koterijen in de personenbelasting pakken we aan: je wordt uitbetaald in euro's, niet in auto's en cheques.


Sluit je aan bij Groen en steun onze strijd tegen fiscale fraude.

💚 Word lid

Petitie
14%
Lees de petitie ›

Eerlijke belastingen: minder op arbeid, meer op grootste vermogens. Teken de petitie

De tien procent rijkste Belgen bezitten naar schatting de helft van al het vermogen, meer dan 1000 miljard euro. Tegelijk betalen jij en ik op ons loon de meeste belastingen van heel Europa.

We moeten rechttrekken wat scheef zit. We vragen een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens, zodat we de lasten op arbeid kunnen verlagen. Zo hou jij op het einde van de maand meer loon over.

Petitie
84%
Lees de petitie ›

Stop belastingsparadijzen

Paradise Papers, Panama Papers, LuxLeaks, Swissleaks – het is genoeg geweest.

De internationale elite en de multinationals doen aan georganiseerde belastingsontwijking met dank aan de Belgische overheid. Terwijl jij en ik braaf onze belastingen betalen, gebruiken de hyperrijken en multinationals fiscale spitstechnologie om belastingen te ontwijken. Dit moet stoppen.