Internationale klimaatrechtvaardigheid

Internationale klimaatrechtvaardigheid

De klimaatcrisis is ook een crisis van ongelijkheid tussen landen. De rijkste landen hebben het grootste aandeel in de oorzaken van de klimaatcrisis, maar het globale Zuiden krijgt het meest te maken met de gevolgen ervan: overstromingen, hitte en droogte. Groen wil eerlijk klimaatbeleid.

Zeker in de armste landen worden bevolkingsgroepen die het al moeilijk hebben, extra zwaar getroffen: kinderen, vrouwen, mensen met een laag inkomen, etnische minderheden, oorspronkelijke bewoners en ontheemden. Mensenrechten zoals het recht op voeding, veiligheid en ontwikkeling komen in het gedrang door de klimaatcrisis.

Eerlijk klimaatbeleid vraagt de grootste inspanningen van degenen die verantwoordelijkheid dragen. Honderd grote bedrijven zijn samen goed voor 71% van de uitgestoten broeikasgassen sinds 1988. De rijkste 10% van de wereldbevolking is goed voor 50% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Als klein, welvarend land kan België een grote impact hebben op de globale uitstoot, door een voorbeeldfunctie op te nemen en andere landen te inspireren.

Groen wil

  • de uitstoot van de grootste internationale vervuilers onmiddellijk en ambitieus inperken. Dat gaat over de rijkste landen en een honderdtal grote bedrijven
  • voldoende klimaatfinanciering vanuit de rijkste landen om minder kapitaalkrachtige landen te ondersteunen bij hun transitie naar groene energie en bij de verwezenlijking van hun klimaatplannen 
  • voldoende ondersteuning van de rijkste landen om mensen in landen die zwaar getroffen worden door de klimaatcrisis voor te bereiden en te beschermen tegen de gevolgen ervan
  • het internationale klimaatschadefonds versterken, waarmee klimaatschade of verliezen in arme landen gecompenseerd worden
  • eerlijke, gelijkwaardige handelsrelaties met landen in het Globale Zuiden, waarbij we een eerlijke prijs betalen voor wat we importeren
  • een kwijtschelding van de schulden van de armste landen, zodat zij zich beter economisch kunnen ontwikkelen om uit de armoede te raken
  • voorkomen dat ons klimaatbeleid landroof, neokoloniale ontginning en mijnbouw van grondstoffen veroorzaakt, of leidt tot verplaatsing van de vervuilende industrie naar lagere-inkomenslanden
  • internationale afspraken om de natuur, de biodiversiteit en bedreigde diersoorten beter te beschermen, wereldwijd
  • internationale afspraken rond het steeds toenemende aantal klimaatvluchtelingen 
  • een internationale dag voor de herdenking van slachtoffers van klimaatrampen


> Download ons uitgebreid programma over internationale klimaatrechtvaardigheid

Nieuws

Ecocide in nieuw strafwetboek: ernstige misdrijven tegen natuur worden strafbaar
22 Februari 2024 natuur justitie internationale klimaatrechtvaardigheid
Ecocide in nieuw strafwetboek: ernstige misdrijven tegen natuur worden strafbaar
Groen tevreden dat Europese Commissie klimaatambitie hoog houdt
06 Februari 2024 klimaat internationale klimaatrechtvaardigheid
Groen tevreden dat Europese Commissie klimaatambitie hoog houdt
Groen wil herdenkingsdag voor klimaatslachtoffers
21 April 2023 klimaat internationale klimaatrechtvaardigheid
Groen wil herdenkingsdag voor klimaatslachtoffers