Dierenrechten

Dierenrechten

Dieren verdienen zorg, respect en een waardig leven. We willen betere wetgeving om dieren te beschermen, en beleid dat dieren als intelligente, voelende wezens beschouwt. Dankzij Groen heeft de Senaat besloten dat dieren opgenomen kunnen worden in de Grondwet. Maar we zijn er nog niet.

Niet alleen moet dat voorstel nog door de Kamer goedgekeurd worden, dieren rechten geven is ook niet genoeg. In de beleidskeuzes die we maken, houden we rekening met het welzijn van dieren. Of dat nu in de landbouw, de economie of de cultuursector is. En ook de dieren die bij mensen thuis leven, verdienen goede bescherming.

Groen wil...

 • de rechten van dieren volwaardig verankeren in onze Grondwet. Het Grondwettelijk hof moet nieuwe wetten, decreten en ordonnanties daar steeds aan kunnen aftoetsen
 • bedreigde diersoorten in binnen- en buitenland beter beschermen, door de leefomgeving van dieren te respecteren, door in natuurherstel te investeren en in beschermingsprogramma’s
 • dieren in de veehouderij bewegingsruimte en een waardig leven geven. We verbieden kooikippen, eendagskuikens, te kleine hokken en verminkende ingrepen
 • geen onnodige proeven op dieren meer toelaten
 • proefdieren in medische laboratoria afbouwen met minstens 10% per jaar
 • een dierenwelzijnslabel voor alle landbouwdieren, zoals het Nederlands Beter Leven keurmerk  
 • meer ecoducten en paddentunnels aanleggen
 • fors investeren in dierenasielen
 • het verbod op wilde dieren in circussen, tentoonstellingen en wedstrijden handhaven en het welzijn van andere dieren in die context goed beschermen
 • Wanneer het nodig is om dieren te slachten, moeten er regels zijn. Bij de slacht moeten dieren zo min mogelijk stress en pijn ervaren. Verdoofd slachten moet de regel worden, ook in Brussel
 • dat dierenrechtenverenigingen naar de rechter kunnen stappen om dierenmishandeling te stoppen, zonder dat ze een “persoonlijk belang" in de zaak moeten aantonen
 • de reclame voor de verkoop van dieren via (sociale) media strikt aan banden leggen


> Download ons uitgebreid programma over dierenrechten

Nieuws

Dieren in de Grondwet:
03 Mei 2024 dierenwelzijn justitie
Dieren in de Grondwet: "Historische overwinning voor dierenwelzijn"
Dieren in de Grondwet dankzij Groen en Ecolo - “Belangrijke eerste stap voor dierenwelzijn”
24 November 2023 dierenwelzijn
Dieren in de Grondwet dankzij Groen en Ecolo - “Belangrijke eerste stap voor dierenwelzijn”
Dieren bijna in de Grondwet!
17 Oktober 2023 dierenwelzijn
Dieren bijna in de Grondwet!