Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren zijn geen dingen. Het zijn kwetsbare wezens die in een wereld op maat van mensen niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ze hebben recht op een waardig bestaan. Helaas loopt dat nog al te vaak grondig fout. We rekenen af met dierenleed en bouwen dierenrechten verder uit.

Lees meer

Nieuws

Dieren in de Grondwet dankzij Groen en Ecolo - “Belangrijke eerste stap voor dierenwelzijn”
24 November 2023 dierenwelzijn
Dieren in de Grondwet dankzij Groen en Ecolo - “Belangrijke eerste stap voor dierenwelzijn”
Dieren bijna in de Grondwet!
17 Oktober 2023 dierenwelzijn
Dieren bijna in de Grondwet!
Groen en Ecolo: “Eerste stap gezet naar dieren in de grondwet”
06 Oktober 2023 dierenwelzijn
Groen en Ecolo: “Eerste stap gezet naar dieren in de grondwet”

Dierenwelzijn: ons standpunt

Regelmatig duiken undercoverfilmpjes op van dierenactivisten die wantoestanden blootleggen in landbouwbedrijven, fokkerijen en slachthuizen. Steeds sneller, steeds meer vlees produceren, leidt tot veel dierenleed. Wij kiezen voor een landbouw waarbij dierenwelzijn vanzelfsprekend is, waarbij alle dieren kunnen genieten van genoeg ruimte, een goede verzorging en buitenlucht.

Megastallen verbieden we, de massale export in de vleesindustrie dringen we terug zodat de veestapel omlaag kan. Dieren mishandelen (denk aan het onverdoofd castreren van jonge varkens, knippen van eenden en kippen of het verhakselen van zogenaamde onnuttige kuikens) verbieden we onmiddellijk en we scharen ons volmondig achter het verbod op dwangvoederen (voor bijvoorbeeld foie gras). We bannen de import en verkoop van bont en reptielenleer.

Het transporteren van vee mag volgens ons niet langer dan vier uur duren. Ook slachten moet gebeuren met respect voor dierenwelzijn. Vanzelfsprekend kan het enkel onder verdoving. Dierenartsen die het slachtproces controleren, moeten volledig onafhankelijk zijn en meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen bij problemen.

We faseren dierenproeven uit en investeren in proefdiervrije alternatieven. Dierproeven laten we enkel nog tijdelijk toe zolang het de énige manier is om de volksgezondheid fors te verbeteren. Proeven op primaten (waaronder apen) verbieden we met onmiddellijke ingang.

Ook buiten de landbouw en wetenschap zijn er helaas nog veel wantoestanden. Dierenmishandeling pakken we streng aan. We bouwen een cel van dierenpolitieagenten uit, zodat de pakkans omhoog gaat. De straffen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing moeten omhoog.

Niet elk dier is geschikt om als huisdier te houden. Daarom stellen we een lijst op van dieren die je als huisdier mag houden. Alle andere soorten worden verboden. We binden de strijd aan tegen malafide hondenhandelaars en controleren de invoer strenger.

Voor asielen en dierentuinen gelden heldere regels die we nauwgezet controleren.

Jacht is geen sport. Wanneer er geen alternatieven zijn, is beheersjacht toegestaan onder strenge voorwaarden.

Tot slot nemen we dierenrechten op in de Grondwet. Zo kunnen we ze stevig wettelijk verankeren. Duitsland en Luxemburg deden het ons voor.

Petitie

dieren
75%
Dierenwelzijn in de Grondwet. Teken de petitie

Dieren zijn geen dingen. Ze hebben hun eigen persoonlijkheid, en kunnen pijn en stress ervaren. 86% van de Belgen wil dat we dieren wettelijk beschermen, toch is dierenwelzijn nog steeds niet opgenomen in de Belgische Grondwet. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom doen wij dat. 

Blijf op de hoogte