Dierenwelzijn

Dieren zijn geen dingen. Het zijn kwetsbare wezens die in een wereld op maat van mensen niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ze hebben recht op een waardig bestaan. Helaas loopt dat nog al te vaak grondig fout. We rekenen af met dierenleed en bouwen dierenrechten verder uit.

De industriële veeteelt leidt tot dierenleed. Steeds sneller, steeds meer vlees produceren, zorgt ervoor dat het welzijn van landbouwdieren helemaal ondergesneeuwd geraakt. Regelmatig duiken undercoverfilmpjes op van dierenactivisten die wantoestanden blootleggen in landbouwbedrijven, fokkerijen en slachthuizen. De dieren lijden door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood.

Wij kiezen voor een landbouw waarbij dierenwelzijn vanzelfsprekend is. Waarbij alle dieren kunnen genieten van genoeg ruimte, een goede verzorging en buitenlucht. Op 20 jaar tijd schakelen we over op 100 procent duurzame veehouderij. Heel wat Vlaamse boeren bewijzen elke dag dat het kan. Megastallen verbieden we, de massale export in de vleesindustrie dringen we terug. Dieren martelen om luxeproducten te maken, zoals foie gras of bont, verbieden we onmiddellijk.

Na een goed leven hebben alle dieren ook recht op een pijnloze dood. Slachten kan enkel onder verdoving.

Ook buiten de landbouw verdienen dieren een leven in de beste omstandigheden.

 • Met dieren kan je niet zomaar experimenteren. Dierproeven vervangen en verminderen we waar mogelijk, we verfijnen de proefmethodes waar het moet.
 • Voor asielen en dierentuinen gelden heldere regels die we nauwgezet controleren.
 • Voor dierenmishandelaars zijn we onverbiddelijk.
 • De plezierjacht is officieel verboden, maar komt nog te vaak voor. We steunen de jacht enkel als ze strikt deel uitmaakt van een slim wildbeheer.
 • Huisdieren worden met veel liefde vertroeteld, maar de handel is vaak verre van diervriendelijk. Erkende fokkers garanderen een cruciale gezonde start voor je huisdier. De grijze zone waarin huisdieren worden verhandeld, leggen we aan banden.
 • Om dierenrechten wettelijk stevig te verankeren, nemen we ze op in de grondwet, net als in Duitsland en Luxemburg.

Voorstellen uit het programma

 • We pakken dierenmishandeling streng aan. De pakkans voor dierenbeulen moet omhoog. We investeren in de uitbouw van een cel van dierenpolitieagenten. Er komen strengere straffen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing.
 • We geven landbouwdieren meer bewegingsruimte: in en buiten de stal. Landbouwdieren worden zo gehouden dat zij soorteigen gedrag kunnen vertonen. Dat kan alleen maar als de veestapel drastisch afneemt.
 • Nodeloze en verminkende martelpraktijken als onverdoofd castreren van jonge varkens, knippen van eenden en kippen of het verhakselen van zogenaamde onnuttige kuikens leggen we aan banden. Wrede dwangvoedermethodes verbieden we.
 • Het slachtproces moet gebeuren met respect voor dierenwelzijn. Slachten zonder volledige bedwelming kan niet. Veetransporten leggen we aan banden: vier uur is het maximum. Dierenartsen die de slachthuizen controleren moeten volledig onafhankelijk zijn en meer bevoegdheden krijgen om in te grijpen wanneer er wantoestanden opduiken. Verder investeren we in opleiding van medewerkers en een betere infrastructuur voor de dieren.
 • We binden de strijd aan tegen malafide hondenhandelaars. We controleren de invoer van jonge puppy’s strenger. Zolang er geen bijkomende Europese regelgeving is, verhogen we de controlecapaciteit op het terrein en zetten we in op registratie en identificatie.
 • We faseren dierenproeven uit en investeren in proefdiervrije alternatieven. Dierproeven laten we enkel nog tijdelijk toe zolang het de enige manier is om substantiële verbetering van de volksgezondheid te bereiken. Proeven op primaten verbieden we met onmiddellijke ingang.
 • We verbieden import, doorvoer en verkoop van alle soorten bont. Ook de import en verkoop van reptielenleer verbieden we.
 • Wilde dieren zijn geen huisdieren. We stellen een beperkte positieve lijst op van dieren die geschikt zijn om als huisdier te houden. We zetten ons in tegen de stroperij van en handel in wilde dieren en planten, dit zowel in binnen- als buitenland.
 • Jacht is geen sport. Wanneer er geen alternatieven zijn, is beheersjacht onder strenge voorwaarden toegestaan bij ernstige schade of bedreiging van de volksgezondheid of veiligheid.
 • We nemen dierenrechten op in de Grondwet.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >