Voeding en landbouw

Eten doen we allemaal. Liefst lekker en graag gezond. We maken werk van betaalbaar voedsel dat gezond is voor mens en milieu, met een eerlijke prijs voor landbouwers. Zodat je drie keer per dag met smaak kan genieten.

We gaan resoluut voor een lokale en diverse voedselmarkt. We investeren meer in startende landbouwers. En we zetten een turbo op bio en agro-ecologische landbouw, plantaardige productie en regionale afzetcoöperaties. Zo buigen we de trend om van steeds grotere landbouwbedrijven die zich vooral richten op de export. Een overheid die enkel geïnteresseerd is in het drukken van de productieprijs, houdt op de duur een handvol ongezonde bedrijven over die de grond uitputten en vervuilen. Dat is geen landbouw maar roofbouw.

Ook veel boeren lijden onder dat model. Jaarlijks geven meer dan 1.000 Vlaamse boeren er de brui aan. Wij doen het anders. We kiezen voor een nabije, diverse en zelfvoorzienende voedselmarkt. In het boerenlandschap zetten we in op ruimte voor natuur, schone rivieren en vruchtbare bodemsTegen 2030 halveren we de veestapel in Vlaanderen. We zorgen voor eerlijke prijzen, voor landbouwers en producenten – ook als die in het Zuiden wonen. In die prijs zitten alle kosten inbegrepen, dus ook milieu- en sociale kosten. Zo weerspiegelt de prijs van je eten de werkelijke kost van de productie en het transport.

Van gezond voedsel maken we de makkelijkste keuze. We zetten plantaardige, lokale en seizoensgebonden voeding in de schijnwerpers. De strijd tegen voedselverspilling voeren we op. En we kiezen voor een landbouw zonder GGO's of pesticiden. Er is geen plaats voor en het is alleszins niet nodig als we overstappen op duurzame landbouw.


 • Europese en Vlaamse subsidies gebruiken we om de transitie naar een innovatieve, milieu- en diervriendelijke landbouw- en voedingssector te versnellen. Een beleid met Groen zorgt voor een aanzienlijke daling van de milieudruk in het landbouwgebied. We steunen duurzame innovaties in de voedingssector. We zetten een turbo op bio- en agro-ecologische landbouw, plantaardige productie en regionale afzetcoöperaties.
 • Tegen 2030 streven we een halvering van de veestapel na, via een vrijwillige opkoopregeling op korte termijn en vraag- en aanbodsturing van de veestapel op langere termijn.
 • We binden de strijd aan tegen voedselverspilling, hier maar ook in het Zuiden. Door in te zetten op een nabije voedselmarkt, kringlopen lokaal te sluiten en afdwingbare doelen vast te klikken voor landbouwers, voedselverwerkers en supermarkten, willen we de voedselverspilling met 30 procent terugdringen tegen 2025. Voedsel weggooien omwille van hoe het eruit ziet, verbieden we. Speculeren op voedingsproducten moet verdwijnen. Voedsel dient in de eerste plaats om op te eten: niet als biobrandstof.
 • We maken van de gezonde keuze de makkelijkste. Met een label op de voorkant van de voedselverpakking zie je in één oogopslag welke producten gezond zijn. We sluiten een overeenkomst met supermarkten om gezonde producten prominenter in de winkelrekken te leggen. We stimuleren de voedingssector en supermarkten om hun engagementen rond ongezonde marketing voor kinderen na te leven, ook op sociale media. We scherpen de regels aan voor ongezonde voedingsstoffen als zout en suiker in verwerkte producten.
 • We leggen oneerlijke handelspraktijken (zoals geannuleerde bestellingen en niet-nagekomen prijsafspraken) aan banden. We passen het mededingingsbeleid aan om boeren meer marktmacht te geven ten opzichte van de voedselverwerkers en supermarktketens. Zo zorgen we voor betere afzetprijzen. Verkoop onder de kostprijs verbieden we.
 • We stimuleren alternatieven voor vlees en onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen. School-, ziekenhuis- en overheidsrestaurants bieden altijd een kwalitatieve en lekkere plantaardige optie aan. We hervormen het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en zetten in op breed opgezette communicatiecampagnes die de voordelen van een plantaardig, lokaal en seizoensgebonden voedingspatroon in de schijnwerpers zetten. We verbieden stuntprijzen en reclame voor vleesproducten.
 • We hervormen het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) voor een sterkere voedselveiligheid. Gezondheid primeert daarbij altijd boven andere belangen. Voedselveiligheid schuiven we daarom terug van de minister van Landbouw naar die van Volksgezondheid.
 • Landbouwgrond voor landbouwers. We stellen paal en perk aan de verpaarding en vertuining van het landbouwgebied. Vrijgekomen landbouwgrond wordt in eerste instantie aangeboden aan boeren of grondencoöperatieven zoals de Landgenoten.
 • Voor Groen is er geen plaats en bestaat er geen noodzaak voor GGO-technologie in de landbouw. Nieuwe Gentechniekengewassen horen thuis onder de huidige GGO-regulering.
 • We bannen intensief en preventief antibioticagebruik in de veehouderij. En we rollen een actieplan uit om het antibioticagebruik in de veehouderij fors terug te dringen.
 • Tegen 2025 voeren we geen producten meer in die rechtstreeks leiden tot nieuwe grootschalige ontbossingen (palmolie, soja).

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

Petitie
57%
Lees de petitie ›

Zeg ja aan de Refterrevolutie: lekker en gezond eten op school

Met de Refterrevolutie wil Groen gezonde en lekkere schoolmaaltijden aanbieden aan onze kinderen.