Voeding en landbouw

Voeding en landbouw

Eten doen we allemaal. Liefst lekker, en graag ook gezond. We maken werk van betaalbaar voedsel dat goed is voor mens en milieu, met een eerlijke prijs voor landbouwers. Dat doen we door onze schouders te zetten onder een ecologische landbouwsector en een lokale voedselmarkt. Zo kan jij elke dag met smaak en zonder zorgen genieten van je eten.

Lees meer

Nieuws

Boerenprotest: 'Akkoord catastrofaal voor boeren en natuur' (Groen)
16 Februari 2024 klimaat natuur voeding en landbouw
Boerenprotest: 'Akkoord catastrofaal voor boeren en natuur' (Groen)
Schauvliege: 'Niet natuur, maar gebrekkig beleid Vlaamse regering is vijand van onze boeren'
12 Februari 2024 voeding en landbouw
Schauvliege: 'Niet natuur, maar gebrekkig beleid Vlaamse regering is vijand van onze boeren'
'Geef boeren een eerlijke prijs naar Frans model.'
07 Februari 2024 voeding en landbouw
'Geef boeren een eerlijke prijs naar Frans model.'

Voeding en landbouw: ons standpunt

De landbouwsector bestaat alsmaar meer uit grote landbouwbedrijven die zich vooral richten op massaproductie voor de export. Veel boeren lijden onder dat agro-industriële model: jaarlijks geven meer dan duizend boeren er de brui aan. Daarom gaat Groen resoluut voor een lokale, ecologische en diervriendelijke landbouwsector en een lokale en diverse voedselmarkt.

Boeren en producenten – bij ons en in het Zuiden – moeten een eerlijke prijs krijgen. Daarom pakken we oneerlijke handelspraktijken aan en zorgen we dat boeren meer macht krijgen tegenover onder andere voedingsindustrie en supermarkten. Verkoop onder de kostprijs verbieden we. Een eerlijke prijs betekent voor ons ook dat milieu- en sociale kosten in de prijs zitten vervat. De prijs van je eten weerspiegelt zo de werkelijke kost van de productie en het transport.

We gebruiken de Europese en Vlaamse subsidies om de transitie naar een duurzame landbouwsector te versnellen. We investeren meer in startende landbouwers en zetten een turbo op bio- en agro-ecologische landbouw, plantaardige productie en regionale afzetcoöperaties.

Veeteelt zet een enorme druk op het milieu en het klimaat. Bovendien produceren we in Vlaanderen vooral voor export. Daarom halveren we tegen 2030 de veestapel, in eerste instantie met een vrijwillige opkoopregeling. We stimuleren alternatieven voor vlees en onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen. We zetten plantaardige, lokale en seizoensgebonden voeding in de schijnwerpers met brede communicatiecampagnes. School-, ziekenhuis- en overheidsrestaurants bieden altijd een kwalitatieve en lekkere plantaardige optie aan.

Genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) hebben geen plaats in de agro-cologie. Sterker nog: er is helemaal geen nood aan. Groen blijft zich dan ook op alle politieke niveaus verzetten tegen het gebruik van ggo's in de landbouwsector, tenzij ze expliciet voordelen bieden voor milieu, gezondheid of sociale problemen en er geen andere negatieve ecologische en sociale gevolgen zijn. Het gebruik van pesticiden bouwen we geleidelijk af, tot we een pesticidevrije landbouw hebben. Pesticiden zijn slecht voor mens en milieu en er zijn genoeg alternatieven voorhanden. Ook intensief en preventief antibioticagebruik in de veehouderij leggen we aan banden. We voeren geen producten meer in die rechtstreeks leiden tot nieuwe grootschalige ontbossingen, zoals palmolie en soja.

Landbouwgrond moet voorbehouden zijn voor landbouwers. We roepen de 'verpaarding' en 'vertuining' van het landbouwgebied een halt toe. Vrijgekomen landbouwgrond wordt in eerste instantie aangeboden aan boeren of grondencoöperatieven zoals de Landgenoten. In het boerenlandschap maken we ruimte voor natuur, schone rivieren en vruchtbare bodems.

We maken van de gezonde keuze de makkelijkste. Met een label op de voorkant van de verpakking zie je in één oogopslag welke producten gezond zijn. We sluiten een overeenkomst met supermarkten om gezonde producten prominenter in de winkelrekken te leggen. We stimuleren de voedingssector en supermarkten om hun engagementen rond ongezonde marketing voor kinderen na te leven, ook op sociale media. We scherpen de regels aan voor ongezonde voedingsstoffen zoals zout en suiker.

De strijd tegen voedselverspilling voeren we op: tegen 2025 moet de verspilling met 30 procent teruggedrongen zijn. Dat doen we door in te zetten op een lokale voedselmarkt, door kringlopen te sluiten en door afspraken te maken met landbouwers, voedselverwerkers en supermarkten. Voedsel weggooien omwille van hoe het eruit ziet, verbieden we. Speculeren op voedingsproducten moet stoppen. Voedsel dient in de eerste plaats om op te eten, niet als biobrandstof.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hoort niet thuis onder de minister van Landbouw maar onder die van Volksgezondheid. We hervormen het agentschap, zodat voedselveiligheid en gezondheid altijd primeren boven andere belangen.

Blijf op de hoogte