Voeding en landbouw

Voeding en landbouw

Groen kiest voor een voedselbeleid dat zorg draagt voor mens, dier en milieu. We geven boeren een eerlijk loon, hier en in het Globale Zuiden. We maken werk van meer lokale, sociale, ecologische en plantaardige productie. Dat is goed voor onze gezondheid, onze portemonnee én voor onze landbouwers.

In samenwerking met boeren, consumenten en milieu-, natuur- en dierenverenigingen willen we evolueren naar een agro-ecologisch landbouwmodel, waarbij de samenwerking van boer en natuur centraal staat. 

We gaan voor een meer lokaal gericht landbouwmodel, geen model waar enkele gigantische spelers massaal veel vlees en zuivel leveren voor heel de wereld.  Daarbij zorgen we voor meer welzijn voor de dieren én ondersteunen we de boeren. We gaan voor een divers en economisch rendabel voedingssysteem dat geen ecologische en sociale roofbouw pleegt. Tegelijkertijd zorgen we dat de gezonde en ecologische keuze ook de goedkoopste en meest logische is. Zo kan je met smaak en zonder zorgen genieten van wat er op je bord ligt.

Groen wil...

 • eerlijke prijzen voor boeren en consumenten
 • meer duurzame landbouw in een korte keten, zodat gezonde en lokale voeding voor iedereen betaalbaar en binnen handbereik is
 • gezonde maaltijden in woonzorgcentra, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en scholen, gemaakt met lokale, duurzame producten
 • minstens 15% biolandbouw in Vlaanderen tegen 2030
 • voldoende betaalbare grond vrijwaren voor duurzame, lokale landbouw, en de verpaarding en vertuining van landbouwgrond tegengaan
 • Vlaamse landbouwers toekomstperspectief en zekerheid geven voor de lange termijn met degelijk, rechtszeker grondbeleid
 • meer grondgebonden landbouw, waarbij het aantal dieren dat een boer houdt in evenwicht is met de hoeveelheid grond. Dat is goed voor de omgeving, maar ook voor het welzijn van dieren
 • alternatieven voor vlees en onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen stimuleren
 • het Vlaams Landbouw Investeringsfonds heroriënteren naar een transitiefonds dat boeren die duurzaam willen produceren, financieel ondersteunt
 • een circulair landbouwmodel, waarbij geen voedsel verloren gaat
 • een verbod op pesticiden en andere schadelijke stoffen die op ons bord belanden
 • het Europees landbouwbeleid hervormen, zodat niet de grootste landbezitters beloond worden, maar wel de landbouwers die natuur en milieu respecteren
 • géén handelsakkoorden die oneerlijke concurrentie met lokale en duurzame landbouwers veroorzaken, zoals het huidige akkoord met Mercosur
 • een eerlijke prijs betalen voor producten die we importeren uit het Globale Zuiden, zoals koffie, chocolade en tropische vruchten. We voorkomen uitbuiting van de mensen en het milieu daar


> Download ons uitgebreid programma over voeding en landbouw

Nieuws

Ecolo-Groen wil gegarandeerd en eerlijk inkomen voor boeren
29 Februari 2024 voeding en landbouw duurzame economie
Ecolo-Groen wil gegarandeerd en eerlijk inkomen voor boeren
Boerenprotest: 'Akkoord catastrofaal voor boeren en natuur' (Groen)
16 Februari 2024 klimaat natuur voeding en landbouw
Boerenprotest: 'Akkoord catastrofaal voor boeren en natuur' (Groen)
Schauvliege: 'Niet natuur, maar gebrekkig beleid Vlaamse regering is vijand van onze boeren'
12 Februari 2024 voeding en landbouw
Schauvliege: 'Niet natuur, maar gebrekkig beleid Vlaamse regering is vijand van onze boeren'