Ecolo-Groen wil gegarandeerd en eerlijk inkomen voor boeren

29 Februari 2024

Ecolo-Groen wil gegarandeerd en eerlijk inkomen voor boeren

"De boeren werken dag en nacht voor hun producten, maar krijgen te vaak alleen broodkruimels van de agro-industrie en supermarkten. Dat moet anders." 

Groen-parlementsleden Dieter Van Besien en Barbara Creemers dienen een wetsvoorstel in om boeren een eerlijker inkomen te garanderen en hen beter te beschermen tijdens commerciële onderhandelingen.

Het voorstel van Groen moet volgens de partij een structureel antwoord bieden op de huidige landbouwcrisis. “De boeren zijn boos omdat ze het economisch moeilijk hebben”, legt Groen-parlementslid Dieter Van Besien uit. “De agro-industrie en supermarkten leggen hen harde voorwaarden op en betalen bij wijze van spreken soms broodkruimels voor hun producten. Producten waar de boeren dag en nacht keihard voor werken.”

De partij wil de markt reguleren om het evenwicht tussen boeren en kopers te herstellen. Groen-parlementslid Barbara Creemers: “Eerlijke prijzen en een eerlijk inkomen voor de boeren, dat is een kwestie van rechtvaardigheid. Maar dat is ook een garantie dat wat wij als Belgen kwaliteitsvolle producten op ons bord zullen blijven krijgen.”

De voorgestelde maatregelen omvatten:

  • Automatische en verplichte indexatie van de prijzen van landbouwproducten bij prijswijzigingen van bijv. grondstoffen.
  • Verbod op verkoop met verlies van landbouwproducten en voedingsmiddelen, zodat boeren ten minste een prijs krijgen die gelijk is aan hun productiekost.
  • Bescherming van de door de landbouwers vastgestelde prijs wordt gegarandeerd in de hele keten.
  • Betere informatie voor de consument over de oorsprong van voedingsmiddelen en hun belangrijkste ingrediënten.

"Naast deze maatregelen willen we de invoering van een spiegelclausule voor alle landbouwproducten die België binnenkomen. Producten die in het buitenland worden geproduceerd en in België worden verkocht moeten aan dezelfde milieu-, gezondheids-, en sociale voorwaarden voldoen als producten geproduceerd in België,” legt Barbara Creemers uit. Het parlementslid herinnert ook aan de oproep van de groenen om de besprekingen over het Mercosur-akkoord stop te zetten.

“Het is tijd om te kiezen en onze landbouwers in staat te stellen om de toekomstige economische uitdagingen aan te gaan. Een economische sector functioneert enkel als alle spelers een redelijke winstmarge krijgen. Door landbouwers een eerlijke prijs te garanderen, kunnen ze met een geruster hart naar de toekomst kijken,” besluiten Van Besien en Creemers.