Boerenprotest: 'Akkoord catastrofaal voor boeren en natuur' (Groen)

16 Februari 2024

Boerenprotest: 'Akkoord catastrofaal voor boeren en natuur' (Groen)

'Dit is een schijnakkoord dat boeren geen enkel economisch perspectief geeft, maar wel onze natuur op het slachtblok legt.'

'Het akkoord dat de Vlaamse regering onderhandelde bevat geen enkel concreet voorstel om boeren structureel eerlijkere prijzen te bieden en voorkomt niet dat landbouwgronden omgevormd worden tot riante tuinen of privé-paardenweien, hoewel zulke dingen hen echt zouden helpen. Maar het akkoord staat wél bol van de aanvallen op milieu, natuur en klimaat. Dit is catastrofaal', klinkt het scherp in een eerste reactie bij Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en fractieleidster Mieke Schauvliege. 'Dit is een schijnakkoord dat boeren geen enkel economisch perspectief geeft, maar wel onze natuur op het slachtblok legt.'

'De milieu- en natuurmaatregelen die de Vlaamse regering versoepelt brengen onze natuur en de strijd tegen de klimaatcrisis in groot gevaar', waarschuwt Schauvliege. 'De Vlaamse regering probeert met dit akkoord de boeren nu te sussen, maar op lange termijn zullen zij hier zelf het grootste slachtoffer van zijn. Er wordt hen een rad voor de ogen gedraaid.'

De Vlaamse regering zou onder meer de regels rond het oppompen van water versoepelen, ondanks dreigende watersnood en droogte. De milieutoets op het mestactieplan zou eveneens worden versoepeld, hoewel de waterkwaliteit in Vlaanderen nu al erbarmelijk is door overbemesting. De afgezwakte ambitie op vlak van natuurbeleid die de regering de boeren belooft, betekent ook dat de Vlaamse regering zich opnieuw zal gaan verzetten tegen de Europese natuurherstelwet en de Europese klimaatdoelstellingen.

'Deze Vlaamse regering van natuur- en klimaatsaboteurs delft met dit akkoord eigenhandig het graf van natuur en klimaat en dus óók van de landbouw', klinkt het bij Vaneeckhout. 'Boeren zijn de eersten die samen met hun oogsten ook hun inkomsten zien verdwijnen bij extreme droogte, hitte of regenval. Ze zijn ook de eersten die in de problemen geraken wanneer bodems ongezond zijn. Boeren kúnnen niet zonder een gezond leefmilieu. Dat de Vlaamse regering nu net dat opoffert in een wanhopige poging hen te sussen, is catastrofaal.'

Schauvliege besluit: 'De Vlaamse regering had de terechte zorgen van de boeren kunnen aangrijpen om eindelijk werk te maken van een transitiefonds zodat boeren de omslag kunnen maken naar een duurzame landbouw die ook goed is voor natuur en klimaat. Maar in de plaats daarvan worden natuur en milieu buiten spel gezet en boeren nog dieper in de ellende geduwd.'

Hoe wil Groen het stikstofprobleem aanpakken?