Stikstof: Groen wil samenwerking tussen landbouw en natuur

20 Oktober 2023

Stikstof: Groen wil samenwerking tussen landbouw en natuur

Als we het stikstofprobleem bij de bron willen aanpakken, zal een samenwerking tussen landbouw en natuur nodig zijn. Laat ons de landbouwers zekerheid geven en samen zorgen voor de overgang naar duurzame landbouw.

Zorg dragen voor onze natuur, dat is zorg dragen voor onze gezondheid en die van de volgende generaties. Daarom is het voor Groen belangrijk dat de stikstofuitstoot wordt aangepakt.

Wat is het probleem met stikstof?

Vlaanderen heeft (naast Nederland) de allerhoogste uitstoot van stikstof van Europa. Stikstof (N2) op zich is onschadelijk, maar als pure stikstof verandert in ammoniak (NH3) of stikstofoxide (NOx) wordt het schadelijk voor je gezondheid en voor de natuur.

Waarom? Wel, planten die houden van stikstof, zoals grassen en brandnetels, overwoekeren langzame groeiers. Maar insecten zoals vlinders zijn afhankelijk van die planten die langzamer groeien. Ze verdwijnen bijgevolg. De vogels die die insecten eten, zijn het volgende slachtoffer en zo gaat deze vernietigende keten steeds verder. Tegelijk maakt stikstof ons water zuur, omdat bijvoorbeeld ook algen houden van stikstof. Hierdoor komen vissen, reptielen en amfibieën in de problemen. Onze dieren verdwijnen. En een planeet zonder dieren is ook voor ons onleefbaar.

Wat wil Groen hieraan doen?

Het overgrote deel van onze stikstof komt van intensieve veeteelt. Als we het stikstofprobleem bij de bron willen aanpakken, zal dus een samenwerking tussen landbouw en natuur nodig zijn. Veel boeren lijden onder het huidige agro-industriële model. Groen gaat daarom resoluut voor:

🍀 familiale landbouw, die rekening houdt met de draagkracht van omliggende natuur,
🍀 landbouw die zich richt op de korte keten,
🍀 verkleining van de veestapel, want die zet een enorme druk op het milieu en klimaat,
🍀 een eiwittransitie, waarbij we meer plantaardige eiwitten eten,
🍀 een eerlijke prijs voor landbouwproducten zodat landbouwers kleinschaliger kunnen worden en minder belastend zijn voor de natuur.

De meeste landbouwers zijn zelf vragende partij voor een minder vervuilende landbouw. Laten we hen zekerheid geven en hen niet alleen laten met deze grote verandering. De grote budgetten die nu zouden gaan naar business as usual, die willen wij investeren in de overgang naar duurzame landbouw. Duurzaam voor de planeet én voor de landbouwer.

Blijf je graag op de hoogte van ons werk rond landbouw en natuur?

Schrijf je in voor een maandelijkse update


Is de Vlaamse Regering niet goed bezig dan?

Kortweg: nee. Dat maakt de totale wanhoop van onze boeren pijnlijk duidelijk. Traditionele regeringspartijen als CD&V en N-VA hebben zowel onze natuur als onze landbouw de vernieling in gejaagd de voorbije decennia. Ook deze Vlaamse regering heeft van het stikstofdossier een absolute puinhoop gemaakt.

Groen wil onze natuur beschermen en onze boeren toekomstperspectief bieden. Dat kan alleen met duidelijke wetgeving. Maar die komt er maar niet. Hoewel de drie partijen van de Vlaamse regering (CD&V, N-VA en Open VLD) al in februari 2022 tot een stikstofakkoord kwamen, zijn ze er nadien niet in geslaagd om dat echt in een wet te gieten. Door onenigheid in de regering, lijkt het zogenaamde stikstofdecreet verder weg dan ooit.

Terwijl de natuur kreunt en de boeren en landbouwbedrijven al jaren in onzekerheid leven, treuzelen de regeringspartijen verder. CD&V lijkt na 20 jaar beleid nog steeds de ernst niet te zien. Partijbelangen blijven primeren boven rechtszekerheid voor onze boeren. Daar worden wij kwaad van.

Wij werken verder en houden je graag op de hoogte van onze strijd voor samenwerking tussen landbouw en natuur, voor gezonde mensen op een gezonde planeet.

Schrijf je in op onze updates en blijf op de hoogte