Psychologische hulp zoeken: hoe begin je eraan?

24 Oktober 2023

Psychologische hulp zoeken: hoe begin je eraan?

Wie psychologische hulp nodig heeft, moet die snel krijgen

Maanden moeten wachten op zorg wanneer je donkere gedachten hebt, dat is niet menselijk. Hulp krijgen wanneer jij het nodig hebt, is heel belangrijk, of je nu je been breekt of mentaal afziet. Met Groen in de federale regering is de drempel om psychologische hulp te zoeken fors gedaald. We onderhandelden een terugbetaling en maakten mentaal welzijn meer bespreekbaar. En we werken verder. Want als je hulp nodig hebt, moet je die krijgen.

Heb je nu nood aan een gesprek?

Voor een anoniem telefoongesprek of chat kan je 24/7 terecht bij:

πŸ“ž Tele-Onthaal (Tel. 106)
πŸ“ž Zelfmoordlijn (Tel. 1813)

Dit zijn websites voor kinderen en jongeren waar je in alle rust met je vragen terecht kan:

πŸ‘‰Β 1712 β†’ professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling
πŸ‘‰ Autisme Chat β†’ voor kinderen, jongeren en volwassenen uit Vlaanderen met (een vermoeden van) autisme
πŸ‘‰ Awel (Tel. 102) β†’ telefonisch bereikbaar van 16u tot 22u en van 18u tot 22u via chat (niet op zon- en feestdagen)
πŸ‘‰ CLB Chat β†’ voor leerlingen en ouders
πŸ‘‰ CSG β†’ Chat met het Centrum Seksueel Geweld
πŸ‘‰ JAC β†’ jongerenwerking van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk)
πŸ‘‰ Moodspace β†’ een plek waar studenten elkaar een duwtje in de rug geven op het vlak van mentale gezondheid
πŸ‘‰ NokNok β†’ voor jongeren van 12 tot 16 jaar
πŸ‘‰ Nu praat ik erover β†’ voor slachtoffers van mishandeling, verwaarlozing en elke vorm van seksueel geweld
πŸ‘‰ Online Psyhulp β†’ bij depressie, angst, middelengebruik en gokken
πŸ‘‰ Stop it now! β†’ voor personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, en hun naasten
πŸ‘‰Β WatWat β†’ een online platform dat meer dan 80 organisaties bundelt

In noodsituaties kan je ook beroep doen op de spoeddiensten (Tel. 112) of de huisdokter van wacht (Tel. 1733).

Op zoek naar een psycholoog?

Je vindt hulp in jouw buurt via de website van de Psychologencommissie. Dat is een overheidsorganisatie die voor iedereen toegankelijk is. Wat je met hen deelt, is vertrouwelijk. Je privacy wordt dus altijd gerespecteerd.

Let op: de website geeft niet aan of de psycholoog die je vindt 'geconventioneerd' is, en dus of terugbetaling mogelijk is. Hierover hieronder meer.

Hoeveel krijg je dan terugbetaald?

Alle informatie over terugbetaling van psychologische zorg vind je hier. De belangrijkste info vatten we hier voor je samen:

Het 'RIZIV' (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) voorziet twee types van vergoeding:

  • eerstelijns psychologische zorg: snelle hulp van korte duur
  • gespecialiseerde psychologische zorg: meer diepgaande zorg bij ernstige psychische problemen

Voor eerstelijns psychologische zorg is de eerste individuele sessie gratis. Daarna betaal je €11 (€4 als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming) voor een individuele sessie en €2,5 voor een groepssessie. Het aantal sessies dat wordt vergoed, hangt af van je leeftijd, het soort zorg en de soort sessie.

Als je via de school, internaat of CLB psychologische hulp krijgt, hoef je niets te betalen. Dit kan ook zonder medeweten van je ouders.

Tot en met 23 jaar worden 10 individuele sessies en 8 groepssessies terugbetaald. Als volwassene vanaf 24 jaar heb je recht op 8 individuele sessies en 5 groepssessies. Dit is anders wanneer je nood hebt aan gespecialiseerde zorg.

Belangrijk om te weten is dat die terugbetaling enkel geldt voor sessies bij geconventioneerde psychologen en orthopedagogen. Om te weten of de psycholoog of orthopedagoog geconventioneerd is, kan je contact opnemen met het netwerk voor kinderen en jongeren of volwassenen.

> Volg onze strijd voor betaalbare gezondheidszorg

Waar strijdt Groen voor?

Kreeg jij of iemand uit je omgeving al te maken met depressie, burn-out of andere mentale problemen? De kans is groot. Dat is bij steeds meer mensen het geval. Tegelijk bespaart de Vlaamse regering onze zorg kapot. Dat terwijl psychisch lijden ons land jaarlijks 20 miljard euro kost. Onbegrijpelijk.

We hebben heel wat in te halen. Daarom strijdt Groen voor investeringen in mentale gezondheid. Dat is alleen maar menselijk. Dit zijn onze belangrijkste punten:

πŸ‘‰ We maken de toegang tot hulp laagdrempeliger en rollen de terugbetaling van psychologische zorg volledig uit.

πŸ‘‰ Hoe vroeger je ingrijpt, hoe minder ernstig het probleem wordt. Daarom versterken we preventie, vroegdetectie en vroeginterventie op school, op het werk en in de buurt.

πŸ‘‰ We zetten meer in op laagdrempelige inloophuizen zoals de OverKop-huizen.

πŸ‘‰ We zorgen dat er op schoolΒ meer aandacht voor mentaal welzijn is.

πŸ‘‰ Gespecialiseerde hulp krikken we op. Dat wil zeggen: meer middelen voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de mobiele teams van de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg.

πŸ‘‰ We breiden de ondersteuning uit voor mensen in ernstige psychische nood.

πŸ‘‰ We investeren extra in de zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.

πŸ‘‰ We zorgen voor eenvormigheid en duidelijkheid in je zoektocht naar psychologische hulp.

Iedereen die het moeilijk heeft, moet vlot ondersteuning en begeleiding kunnen krijgen. Akkoord?

> Volg onze strijd voor betaalbare gezondheidszorg