Groen wil een eerlijke pensioenhervorming

02 Augustus 2023

Groen wil een eerlijke pensioenhervorming

Waardig oud worden, kan alleen met een waardig pensioen.

Ook als je ouder wordt, heb je recht op een menswaardig inkomen. Groen wil een eerlijk, helder en eenvoudig pensioensysteem, voor iedereen.

Dat is nu nog niet het geval. Heel je leven werken en je toch zorgen moeten maken om de rusthuisfactuur? Dat is niet oké. En je pensioen is ook veel lager als je thuis bleef om zorg te dragen voor je naasten. Daarom werken we met Groen aan:

👉 Bescherming van de laagste pensioenen

👉 Eerlijk pensioen voor wie thuisblijft om te zorgen

👉 Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) boven de armoedegrens

Alle hervormingen die tot betaalbaarheid moeten leiden, mogen op geen enkele manier de strijd tegen armoede of genderongelijkheid bemoeilijken.

En last but not least: onze pensioenen kunnen enkel betaalbaar blijven als mensen langer kunnen en willen werken. Werkbaar werk dus. Daarom is het heel belangrijk dat je een goede balans kan vinden tussen je werk en tijd voor jezelf, je vrienden en je familie.

> Volg onze inspanningen voor (mentaal) welzijn


Waarom duurt een pensioenhervorming zo lang?

Wel, pensioenhervorming is moeilijk: regeringen worstelen hier al decennia mee.

Waarom? Eerst en vooral: pensioenen kosten de overheid steeds meer geld. De Belgische bevolking vergrijst. Zo waren er in 2000 voor elke Belg op pensioenleeftijd nog vier mensen op studenten- of arbeidsleeftijd. Nu zijn dat er nog maar iets meer dan drie. Minder en minder mensen om meer en meer pensioenen te bekostigen, dus.

Nog een valkuil: ons pensioensysteem is ingewikkeld. Zo zijn er verschillende stelsels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Daarbovenop bestaan er uitzonderingen voor bepaalde beroepen en naast de "gewone" rustpensioenen zijn er nog heel wat andere soorten pensioenen, zoals het overlevingspensioen en de overgangsuitkering.

Een eerlijk pensioenakkoord

Groen onderhandelde voor de zomer van 2023 over een nieuw pensioenakkoord in de federale regering. De belangrijkste punten:

👉 Wij zorgden ervoor dat niet alleen zwangerschapsverlof, maar ook ouderschapsverlof, mantelzorg, tijdelijke werkloosheid en palliatief verlof zullen meetellen om recht op een minimumpensioen op te bouwen
👉 Wie er zelf voor kiest om langer door te werken, zal op een bonus kunnen rekenen. Zo wordt werken beloond, maar pakken we niets af van wie beslist om vroeger te stoppen.
👉 We vragen vanaf 2028 een extra bijdrage van de mensen met de allerhoogste aanvullende pensioenen. Dat is maar rechtvaardig.
👉 Bij haar aantreden deed de federale regering dankzij Groen een belofte in het regeerakkoord om de minimumpensioenen op te trekken. In 2023 zorgden we ervoor dat er geld werd vrijgemaakt om dit te realiseren. Voor alleenstaanden met een volledige loopbaan gaan de minimumpensioenen omhoog van 1.291,69 euro bruto per maand (september 2020) naar 1.773,33 euro (april 2024). Dat is dus zo'n 480 euro meer en een groot stuk boven de inflatie.


Waardig oud worden, kan alleen met een waardig pensioen.
We zijn er nog niet, maar met Groen zet deze regering belangrijke stappen in de goede richting.

Benieuwd naar onze strijd voor eerlijke kansen?

> Schrijf je in voor een maandelijkse update