Werk

Werk

Jobs, jobs, jobs? Groen wil niet alleen meer jobs, maar ook betere jobs. Een goede job is een job op maat, werkbaar en uitdagend, met oog voor de mens achter de werknemer en een balans tussen werk en privé. Want niet alleen medewerkers worden beter van een gezonde werkomgeving, ook de samenleving en bedrijven zelf profiteren mee.

Lees meer

Nieuws

Vier keer minder lood in bloed van Europese werknemers
07 Februari 2024 Europa werk gezondheid
Vier keer minder lood in bloed van Europese werknemers
EU-parlement zet werknemers centraal in groene transitie
23 November 2023 Europa werk duurzame-economie
EU-parlement zet werknemers centraal in groene transitie
Jouw telefoonnummer blijft van jou, ook wanneer je van job verandert
21 November 2023 werk
Jouw telefoonnummer blijft van jou, ook wanneer je van job verandert

Werk: ons standpunt

Een groot deel van onze week spenderen we op het werk. Een leven in balans begint dan ook bij een gezonde loopbaan. Groen wil dat iedereen een kwalitatieve job krijgt, met een eerlijk loon, een goed contract en een gezonde werkomgeving.

Een aangepaste job is op de arbeidsmarkt van Groen een evidentie voor iedereen, niet enkel voor wie risico loopt op burn-out, terugkomt uit ziekte of een functiebeperking heeft. Élke werknemer krijgt een job die rekening houdt met je werkvermogen. Voor de ene zal dit een job zijn met meer uitdaging, voor de andere één met meer rustpauzes. We ondersteunen bedrijven bij het maken van de omslag naar jobs op maat die werknemers energie geven. We doen dat door mee te betalen aan de inzet van experten die bedrijven helpen het werk meer mensgericht te maken.

Medewerkers, samenleving én bedrijven zelf profiteren van een gezonde werkomgeving. Medewerkers zijn meer gedreven en er zijn minder kosten voor zieke en uitgeputte werknemers. Daarom geven we bedrijven met gezonde en duurzame banen een financieel voordeel. De bijdrage aan de sociale zekerheid maken we afhankelijk van het aandeel langdurend zieke werknemers. Bedrijven met een gemiddeld of beperkt aandeel zieke werknemers betalen minder sociale bijdrage. Wie er verschillende jaren na elkaar niet in slaagt het aandeel zieke werknemers te beperken tot een voor de sector normaal niveau, betaalt dan weer meer.

We behandelen alle betaald werk zo gelijk mogelijk, of je nu in loondienst, als ambtenaar, freelancer of zelfstandige werkt. Dat is niet meer dan eerlijk. Verschillen tussen de statuten nemen we geleidelijk weg, uiteraard met behoud van een goede bescherming. Dat betekent bijvoorbeeld dat de verlofsystemen, de behandeling van beroepskosten of uitkeringen ingeval van ziekte of arbeidsongevallen gelijk getrokken worden. We beschermen platformwerkers en mensen in atypische statuten/precaire jobs beter door het principe 'werknemer by default' in te voeren of op zijn minst minimale standaarden voor bescherming in te voeren. Zo vermijden we een A - en B- ploeg.

Soms is het ook belangrijk om wat gas te kunnen terugnemen. Wij maken het makkelijker om minder uren te werken als je dat wil, ook als je zelfstandige bent of als je loon laag is. Tijd om voor een naaste te zorgen, een project op te starten of even op adem te komen: ook dat zorgt ervoor dat mensen gezond en gelukkig zijn. Groen geeft je de kans om je loopbaan te onderbreken of om vlot over te stappen naar een werkweek van 20, 30 of 38 uur. We versterken daarom de werkbonus, een loonsupplement voor de vijftig procent laagste lonen. We berekenen die bonus op je echte loon, niet op het fictief loon dat je als deeltijds werkende zou verdienen als je voltijds zou werken. Daardoor veranderen we de werkbonus van een systeem dat deeltijds werken belemmert naar een systeem dat minder uren werken financieel haalbaarder maakt.

Te veel talenten blijven nog onaangesproken op onze arbeidsmarkt. Dat is zeker het geval bij de kansengroepen. Om hen over de streep te trekken, moeten we drempels wegwerken door o.a. werk lonender te maken (tax shift met focus op lage- en middeninkomens), betaalbare kinderopvang te voorzien; discriminatie krachtdadig aan te pakken, de mobiliteit te verbeteren en creatief op zoek gaan naar de beste manieren om mensen te bereiken (outreachende aanpak). Tegelijk slagen bedrijven er steeds minder goed in vacatures vlot in te vullen. De VDAB helpt daarom voortaan bedrijven om vacatures in te vullen, net zoals het werkzoekenden helpt bij het vinden van een job. Werkgevers die te lang naar een witte raaf zoeken, krijgen door de VDAB en Actiris een begeleiding in het opstellen van vacatures met realistische eisen, het selecteren van een geschikte kandidaat en de verdere bijscholing van de nieuwe medewerker op de werkvloer. Daarnaast wil Groen meer kwaliteitsvolle jobs in de sociale economie. Concreet vragen we een verdubbeling van jobs in de sociale economie: van 50.000 nu naar 100.000 (collectief en individueel maatwerk + arbeidszorg en tijdelijke werkervaring samen).

Blijf op de hoogte