Werk

Jobs, jobs, jobs? Groen wil niet alleen meer jobs, maar ook betere jobs. Een goede job is een job op maat, met oog voor de mens achter de werknemer en een balans tussen werk en privé. Wie moeilijk werk vindt, krijgt begeleiding bij de zoektocht.

Werk speelt een sleutelrol in onze samenleving. Wie werkt, verdient een inkomen, legt sociale contacten en krijgt erkenning. Groen wil een kwalitatieve job voor iedereen, met een eerlijk loon, een goed contract en een gezonde werkomgeving. Innovatie en opleiding zetten we centraal, voor werknemers én ondernemers.

Want iedereen heeft baat bij werkbare en uitdagende jobs. Het werkvermogen, de gezondheid en de inzetbaarheid van werknemers op lange termijn blijft op peil. Voor ons is dat meteen ook de beste eindeloopbaanstrategie. Een job die werkbaar en interessant blijft, motiveert mensen om langer te werken. En dat is broodnodig om de pensioenen betaalbaar te houden.

Werkzoekenden vinden vaak zelf een goede job, maar soms is intensieve begeleiding nodig. Kansarme werkzoekenden krijgen extra aandacht. Niet door de werkloosheidsuitkeringen te verminderen, wel door de kwetsbaarste groepen gepaste plaatsen aan te bieden op de arbeidsmarkt. Ook bedrijven die vacatures moeilijk ingevuld krijgen, staan we bij in het vinden van een geschikte kandidaat. Een goed arbeidsmarktbeleid ondersteunt zowel werkzoekenden als werkgevers.

Natuurlijk is leven meer dan werken alleen. Naast onze job moeten we ook tijd kunnen vrijmaken voor kinderen, voor zorg en voor andere engagementen. Voor ons staat de levensloop van mensen centraal. Iedereen krijgt meer keuze om zijn arbeidstijd op zijn levensbehoeftes af te stemmen. Denk aan deeltijds werk en loopbaanonderbreking. Die flexibiliteit is belangrijk voor individuele werknemers, maar ook voor de hele arbeidsmarkt. Mensen die beslissen minder te werken, zorgen voor meer vrije tijd voor zichzelf én arbeidstijd voor anderen.

Sluit je aan bij Groen

Steun onze strijd voor niet alleen méér, maar vooral bétere jobs.