Meer tijd voor wie je graag ziet. Enkel met Groen.

Meer tijd voor wie je graag ziet. Enkel met Groen.

Zorgen voor je kinderen, mantelzorg bieden of het huishouden doen, dat is ook werk. En het is minstens even belangrijk voor de samenleving als een betaalde job.

Op tijd staat geen prijs, zeker niet als je die doorbrengt met familie, vrienden of geliefden. Toch wordt tijd steeds meer een kostbaar goed. De afgelopen jaren zijn we allemaal steeds meer, steeds langer en steeds harder gaan werken. De combinatie van werk op de werkvloer en werk in het huishouden is voor veel mensen niet meer vol te houden.

Ondertussen worden steeds meer mensen langdurig ziek. Steeds meer mensen vallen uit met burn-outs, stress en angst, of met fysieke aandoeningen zoals rugpijn.

Enkel met Groen brengen we tijd voor werk en tijd voor andere belangrijke dingen in het leven terug in evenwicht. Zo maken we niet alleen de mensen, maar ook de samenleving en de economie gezonder

Hoe zorgt Groen voor betaalbare zorg voor iedereen?

Waarom voor Groen stemmen?


Meer tijd voor mensen met zware beroepen

Momenteel hebben vooral mensen met een laag inkomen het minste verlofdagen. Denk aan magazijnwerkers, vrachtwagenchauffeurs, mensen in de bouw, obers, schoonmakers, pakjesbezorgers, kinderbegeleiders. Zij lopen het grootste risico op ongevallen en langdurige ziekte.

Daarom wil Groen meer rust voor mensen met zware beroepen, met een verkorte werkweek en minstens 25 verlofdagen per jaar voor iedereen. Want dat is nu niet voor iedereen het geval.

Meer tijd om voor een ander te zorgen

Zorgen voor je kinderen, mantelzorg bieden of het huishouden doen, dat is ook werk. En het is minstens even belangrijk voor de samenleving als een betaalde job.

Met Groen in de federale regering zorgden we al voor meer tijd. We hebben het geboorteverlof voor vaders en meeouders uitgebreid van 10 naar 20 dagen en voerden zorgverlof in zodat je meer tijd krijgt om voor een naaste te zorgen. We breidden ook het rouwverlof uit naar 10 dagen zodat je écht tijd krijgt om verlies te verwerken.

Maar we zijn nog niet klaar. In de komende jaren willen we het ouderschapsverlof verlengen tot 5 maanden, ook voor zelfstandigen, pleegouders en adoptieouders. Iedereen verdient meer tijd om voor hun kindje te zorgen. Bovendien, wanneer beide partners evenveel ouderschapsverlof opnemen, ontvangen ze samen nog eens 3 extra maanden. We gaan zo voor meer gendergelijkheid binnen het gezin.

De beginperiode is vaak bijzonder zwaar voor alleenstaande ouders die de zorg niet kunnen delen. Daarom introduceren we dubbel geboorteverlof voor eenoudergezinnen. Ook voor mensen die moeilijk rondkomen, en zich dus vaak geen zorgverlof kunnen veroorloven, zorgen we er met Groen voor dat dat financieel wél mogelijk is. Je verdient de tijd en de middelen om te zorgen, voor jezelf en voor een ander.

Zorgen is ook werk

In België wordt onbetaald werk, zoals huishoudelijke taken of de zorg voor een kind, niet erkend als arbeid. Als je je loopbaan onderbreekt om voor je familie te zorgen, word je dus gestraft met een lager pensioen en inkomen. Dat soort beleid treft vooral vrouwen.

Groen wil onbetaald werk erkennen en mensen beschermen die deeltijds werken. We zorgen ervoor dat deze periode meetelt in de pensioenberekening en bieden voldoende zorgverlof en een eerlijk vervangingsinkomen.Want zorgen voor kinderen, mantelzorg bieden of het huishouden doen, dat is ook werk. En het is minstens zo waardevol voor de samenleving als een betaalde baan.

Enkel met Groen kan je, waar of hoe je ook werkt, rekenen op een eerlijk pensioen en voldoende ondersteuning wanneer je zorgtaken met betaald werk combineert. Zo zorgen we voor eerlijke kansen voor iedereen.

Ontdek ons standpunt over vrije tijd