Betaalbare zorg in je eigen buurt, enkel met Groen

Betaalbare zorg in je eigen buurt, enkel met Groen

Bijna alle ouderen blijven liever in hun eigen woning met aangepaste zorg aan huis of in kleinschalige, huiselijke woningen dichtbij vrienden en familie.

Goede betaalbare zorg voor iedereen, dat betekent ook op je oude dag betaalbare zorg in eigen buurt. Mensen die heel hun leven gewerkt hebben, verdienen het niet om weggestoken te worden in grote, onpersoonlijke en veel te dure woonzorgcentra. We zorgen voor betaalbare zorg aan huis voor wie zelfstandig kan wonen, en kleinere, betaalbare zorgwoningen voor wie extra steun nodig heeft. Zo geniet je van de zorg die je nodig hebt, én leef je zoals je zelf wil, dicht bij je vrienden en familie.

Hoe zorgt Groen voor betaalbare zorg voor iedereen?

Waarom voor Groen stemmen?

Goede betaalbare zorg is een basisrecht, ook voor ouderen

Al decennialang zetten traditionele machtspartijen de winsten van grote bedrijven boven jouw welzijn en het resultaat is pijnlijk duidelijk. Mensen die heel hun leven gewerkt hebben, worden op hun oude dag weggestoken in grote, onpersoonlijke woonzorgcentra voor meer dan 2.000 euro per maand. Met een gemiddeld pensioen van 1.600 euro is dat onbetaalbaar. Bijna alle ouderen geven aan dat ze liever in hun eigen woning zouden blijven wonen met aangepaste zorg aan huis of in kleinschalige, huiselijke woningen dichtbij vrienden en familie.

Groen strijdt wél voor betaalbare zorg in jouw buurt:

          👉 Betaalbare zorg aan huis: oudere mensen die zelfstandig kunnen wonen, moeten daarin maximaal ondersteund worden. We zorgen voor betaalbare zorg aan huis, zodat je zelfstandig kan blijven leven in de buurt van je vrienden en familie, en kan blijven deelnemen aan het sociaal leven. Door thuiszorg lokaal te organiseren in één netwerk, kunnen we efficiënter werken en zorgen voor lagere kosten.

         👉 Kleine, betaalbare zorgwoningen in jouw buurt in plaats van oudere mensen weg te steken in grote, onpersoonlijke en veel te dure woonzorgcentra, ver weg van hun vrienden en familie en het sociale leven. Groen wil dat er tussen wonen op jezelf en woonzorgcentra kleinschalige tussenvormen van samenwonen voor ouderen komen. Plekken waar je zelfstandig kan samenleven, maar wel met de zorg die je nodig hebt.

         👉 Een betaalbare rusthuisfactuur: Zorg is een basisrecht en moet voor iedereen betaalbaar zijn, welke leeftijd je ook hebt. We voeren een plafond in op de winsten van commerciële woonzorgcentra. We willen ook dat er een limiet komt op hoeveel rusthuizen mogen aanrekenen voor extra kosten (een televisie-aansluiting, de strijk van persoonlijke kledij, een pedicure ...). 

         👉 Kinderen kunnen nooit verplicht worden om op te draaien voor te hoge woonzorgfacturen van hun ouders: In verschillende steden en gemeenten wordt de woonzorgfactuur doorgeschoven naar de kinderen wanneer hun ouders die zelf niet kunnen betalen. Dit is onrechtvaardig. De overheid moet er zelf voor zorgen dat elke oudere toegang heeft tot betaalbare zorg. Daarom schaffen we dit systeem, de zogenaamde onderhoudsplicht, af. 

         👉 Zorgen voor de mensen, niet voor de winsten. Zorgen voor goede, betaalbare zorg is een basisplicht van de overheid. Dat moeten we niet uit handen geven aan grote bedrijven, die de winsten centraal stellen boven de kwaliteit, betaalbaarheid en de menselijkheid van de zorg. We stoppen de commercialisering van de zorg en voeren een plafond in op de winsten die commerciële woonzorgcentra mogen maken. Subsidies en bijdragen van bewoners mogen niet afvloeien naar aandeelhouders, bv. via vastgoedconstructies. We beperken dividenduitkeringen en vergoedingen voor CEO's van woonzorgcentra.

Ontdek ons standpunt over zorg en gezondheid