Gezondheid

Wil jij graag je professionele kennis en ervaring koppelen aan een engagement voor Groen? Het zorgexpertennetwerk nodigt je graag uit om lid te worden! Het netwerk ‘Gezondheid’ staat open voor alle leden en sympathisanten van Groen met een zekere professionele ervaring rond gezondheid(szorg). Via het netwerk informeren leden elkaar over parlementaire en partijbrede initiatieven rond gezondheid(szorg). Tegelijk krijg je de kans om de groene visie aan te scherpen, mee te discussiëren en voorstellen aan te leveren. Het netwerk nodigt regelmatig externe experts uit. Thema’s die eerder aan bod kwamen zijn voedingstaksen en social marketing, luchtvervuiling en gezondheid, natuur en gezondheid en geestelijke gezondheid. Een drietal keer per jaar komen ze samen in het nationale secretariaat in Brussel. Regelmatig organiseren ze open netwerkbijeenkomsten of thematische avonden voor alle geïnteresseerden uit de partij.  De voortrekkers van het netwerk zijn federale parlementsleden Petra De Sutter en Anne Dedry, hun medewerkester Sophie Boucquey en studiedienstmedewerker Annelies Debels.

Wil je graag deel uitmaken van dit netwerk,
meld je dan hier aan