Gezondheid & welzijn

Gezondheid & welzijn

Iedereen heeft recht op goede en toegankelijke zorg, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de factuur. We zetten in op preventie en een gezonde leefomgeving, brengen de eerstelijnszorg dichter bij patiënten en laten hen mee beslissen. Zorg organiseren we maximaal in eigen buurt. En je mentale gezondheid? Die is net zo belangrijk als je fysieke gezondheid. 

Lees meer

Nieuws

Europees Parlement slaagt er niet in pesticidengebruik te verminderen
22 November 2023 Europa natuur gezondheid
Europees Parlement slaagt er niet in pesticidengebruik te verminderen
Europees parlement eist halvering pesticidengebruik en uitvoerban verboden pesticiden
21 November 2023 Europa natuur gezondheid
Europees parlement eist halvering pesticidengebruik en uitvoerban verboden pesticiden
Europees Parlement wil minder lood in het bloed van werknemers
14 November 2023 Europa gezondheid
Europees Parlement wil minder lood in het bloed van werknemers

Gezondheid & welzijn: ons standpunt

Voorkomen is beter dan genezen. We werken aan een gezondere leefomgeving en preventie, want zo worden minder mensen ziek. Gezondheidsrisico's door vervuiling kunnen niet, iedereen heeft recht op natuur en groen in de buurt. We verdubbelen het budget voor ziektepreventie en stellen samen met de verschillende bevoegdheidsniveaus en -domeinen gezondheidsdoelstellingen op. Zo besparen we op de kosten van de gezondheidszorg, zonder aan de zorg zelf te raken.

Heb je zorg nodig? Dan krijg je snelle en laagdrempelige hulp. Groen wil de eerstelijnszorg uitbouwen en versterken, bijvoorbeeld met meer plek in gratis wijkgezondheidscentra en met sterkere multidisciplinaire groepspraktijken. Daarbij betaal je enkel nog het remgeld. De rest betaalt het ziekenfonds rechtstreeks aan de dokter of zorgverlener.

Ook voor psychologische hulp moet de drempel omlaag. Er wordt genoeg budget voorzien zodat je bezoek aan de psycholoog terugbetaald wordt. Samen met je psycholoog of huisarts bepaal je of je een kortdurend of gespecialiseerd traject nodig hebt. Burn-out voorkomen we met een ambitieus plan voor mentaal welzijn op het werk. Tegelijk moet de capaciteit van de geestelijke gezondheidszorg omhoog om de wachtlijsten weg te werken. We zetten ook in op beter samenwerken en vroeger ingrijpen. 

Ziekte maakt mensen kwetsbaar, ook financieel. Daarom zetten we onze schouders onder een sterke basisverzekering die genoeg gezondheidsrisico's dekt. De maximumfactuur – waarbij je jaarlijkse medische kosten beperkt worden tot een maximumbedrag – breiden we uit naar noodzakelijke voedingssupplementen en pijnstillers voor chronische ziekten. We schaffen ereloonsupplementen voor noodzakelijke ingrepen geleidelijk af.

Geneesmiddelen maken we goedkoper door met openbare aanbestedingen te werken, met meerdere aanbieders. Zo krijgt de patiënt de beste prijs, kan het farmaceutisch bedrijf de productie beter plannen en kunnen apothekers hun stock beter organiseren. Om de prijs voor innovatieve geneesmiddelen te drukken, moeten we meer internationaal samenwerken en waar nodig ingrijpen met prijscontrole.

Met sterke rechten en inspraak voor de patiënt maken we een gezondheidszorg op maat van de patiënt, eerder dan op maat van de zorgvoorziening. Waar mogelijk kiezen we voor kleinschalige woonzorg in je eigen buurt. 

De coronacrisis heeft ons veel geleerd, en vooral dat samenwerken – tussen zorgverleners onderling, met de overheid, tussen overheden, enzovoort – de enige manier is om resultaten te bereiken. We herschikken bevoegdheden zodat samenwerken eenvoudiger wordt en verwachten van elk beleidsniveau dat het zijn verantwoordelijkheid neemt in overleg met de andere niveaus.

Blijf op de hoogte

Petitie

personeelstekort
82%
Stop de besparingen in de zorg. Teken de petitie.

Al 20 jaar lang bespaart Vlaams wanbeleid onze zorg kapot. De coronacrisis leek een keerpunt te kunnen zijn. Maar op het applaus volgde... weer niet genoeg. Zorgverleners zijn overbelast, staan steeds meer onder druk en hebben nul zicht op verbetering.

De uitval-tsunami verwondert dus niet. Mensen stoppen ermee voor hun eigen welzijn en de zorg trekt steeds minder mensen aan. De zorg verzuipt en dat is een ramp voor zorgverleners, zorgstagiairs en voor al wie zorg nodig heeft.