Zorg & Gezondheid

Zorg & Gezondheid

Iedereen heeft recht op goede en betaalbare zorg. Lange wachtlijsten en personeelstekorten maken dat mensen nu niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daar willen wij iets aan doen.

De overheid moet investeren in de zorg. De federale groeinorm voor het budget van de gezondheidszorg is hiervoor essentieel. Op Vlaams niveau ontbreekt zo'n norm, en de gevolgen daarvan zijn een crisis in de kinderopvang, in de ouderenzorg, in de jeugdhulp en de zorg voor personen met een handicapEr is bovendien veel meer nodig dan geld. We willen de zorg ook anders organiseren, en dichter bij mensen thuis. We zorgen dat dokters en andere zorgverleners minder tijd aan administratie moeten besteden, zodat ze meer tijd hebben voor mensen. We investeren in preventie, zodat mensen gezond zijn én blijven. We geven mensen ook meer tijd om voor elkaar te zorgen, en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers die zorgen voor anderen.

Groen wil...

  • voldoende geld voor de zorg. In Vlaanderen voeren we een jaarlijkse groeinorm in voor het welzijnsbudget, zoals die federaal al voor de gezondheidszorg bestaat. Als meer mensen zorg nodig hebben, moeten er ook meer middelen zijn
  • een einde maken aan de wachtlijsten, onder meer voor de zorgbudgetten voor personen met een handicap, in de jeugdhulp en in de centra voor geestelijke gezondheidszorg
  • dubbel zoveel investeren in preventie. Het preventiebudget wordt onder andere gebruikt voor vaccinatie, preventie van verslaving en preventieve gezondheidsscreenings
  • meer personeel aantrekken in de zorgsector, met betere statuten, werkbaar werk, betere verloning, meer leerkansen en een betere taakverdeling, op basis van vaardigheden in plaats van enkel het diploma
  • dat iedereen terecht kan bij de huisarts of specialist wanneer dat nodig is. We laten genoeg mensen afstuderen als huisarts en in specialisaties waar tekorten zijn. We maken vergoedingen gelijker voor verschillende specialisaties en zorgen voor aanvaardbare werktijden voor artsen in opleiding
  • zorg betaalbaar maken voor iedereen. Dat doen we door enkel remgeld aan te rekenen bij een bezoek aan de dokter en de verhoogde tegemoetkoming automatisch toe te kennen
  • meer wijkgezondheidscentra en medische huizen, waar je artsen en andere zorgverleners kan raadplegen zonder te moeten betalen
  • dat iedereen de juiste zorg krijgt op het juiste moment door meer samenwerking tussen zorgverleners in de buurt, zoals huisartsen, tandartsen, apothekers, maatschappelijk werkers, verzorgenden en psychologen
  • het mantelzorgverlof uitbreiden en hervormen, zodat je zo lang als nodig kan zorgen voor iemand
  • overmatig gebruik van geneesmiddelen bestrijden, in de eerste plaats van antibiotica, antidepressiva, slaap- en kalmeermiddelen


> Download ons uitgebreid programma over zorg en gezondheid

> Download ons uitgebreid programma over pensioen en ouderenzorg

Nieuws

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout op stage bij i-mens:
17 Mei 2024 gezondheid
Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout op stage bij i-mens: "Nabije zorg is de toekomst"
Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’
06 Mei 2024 werk gezondheid mentale gezondheid menswaardig werk overheid en administratie
Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’
Groen wil ongemotiveerd tijdskrediet herinvoeren in strijd tegen burn-outs
24 April 2024 werk gezondheid mentale gezondheid
Groen wil ongemotiveerd tijdskrediet herinvoeren in strijd tegen burn-outs

Petitie

personeelstekort
81%
Stop de besparingen in de zorg. Teken de petitie.

Al 20 jaar lang bespaart Vlaams wanbeleid onze zorg kapot. De coronacrisis leek een keerpunt te kunnen zijn. Maar op het applaus volgde... weer niet genoeg. Zorgverleners zijn overbelast, staan steeds meer onder druk en hebben nul zicht op verbetering.

De uitval-tsunami verwondert dus niet. Mensen stoppen ermee voor hun eigen welzijn en de zorg trekt steeds minder mensen aan. De zorg verzuipt en dat is een ramp voor zorgverleners, zorgstagiairs en voor al wie zorg nodig heeft.