Verenigingen en vrije tijd

Verenigingen en vrije tijd

Voldoende vrije tijd is geen luxe. Het is essentieel, net als een goede gezondheid en werkbaar werk. Genoeg vrije tijd, en genoeg mogelijkheden om die tijd naar eigen zin door te brengen, dat maakt een gezonde en gelukkige samenleving. Ook meer tijd voor mensen om zich in te zetten voor anderen, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk.

We willen dat vrijwilligerswerk de waardering krijgt die het verdient. Vrijwilligers zijn niet alleen onmisbaar voor het verenigingsleven, veel mensen gebruiken hun vrije tijd ook om hun steentje bij te dragen. Ze vormen vaak een laatste vangnet voor de mensen die door onze economie en door het beleid in de steek gelaten worden, zoals kwetsbare ouderen, daklozen en vluchtelingen

We geven vertrouwen en ondersteuning aan het diverse verenigingsleven. Burgerinitiatieven, jeugdwerk en jeugdbewegingen, sportclubs ... ze zijn belangrijk voor ons welzijn en een motor van maatschappelijke verandering. Voor Groen is het belangrijk dat alle mensen, ongeacht hun financiële middelen, ongeacht hun kleur, gender, seksuele voorkeur of achtergrond of handicap kunnen deelnemen aan het verenigingsleven, en hun vrije tijd kunnen inrichten zoals ze zelf willen.

Groen wil…

  • minder bureaucratie en regelgeving voor kleine vzw's. We vereenvoudigen de belastingaangifte en publicatie in het Staatsblad en vermijden dat dezelfde gegevens telkens opnieuw doorgegeven moeten worden
  • de meldingsplicht bij RVA, Fedasil en het ziekenfonds voor bepaalde groepen van vrijwilligers afschaffen
  • meer ondersteuning en middelen voor sociale sportinitiatieven
  • zwemmen in open water als norm en meer ruimte om te bivakkeren en vrij te kamperen
  • een reglement tegen grensoverschrijdend gedrag met de nodige sancties in elke sportbond en federatie
  • voldoende tijd om jong te zijn, met voldoende taakvrije uren en avonden. Vakanties zijn écht vakantie en elk kind heeft minstens 2 uur buitenspeeltijd op school per dag
  • een grote groene speelruimte voor kinderen en jongeren, ook in dichtbebouwd gebied, waar het mogelijk is om écht te ravotten
  • een publieke ruimte voor en door alle jongeren, met voldoende plaats om te feesten, bijeen te komen, op kamp te gaan en van zich te laten horen
  • een sterker jeugdwerk en netwerk van jeugdhuizen, die een unieke plaats zijn voor participatie en mede-eigenaarschap van jongeren


> Download ons uitgebreid programma over verenigingen en vrije tijd

Nieuws

Nadia Naji:
17 April 2024 kinderen en jongeren verenigingen vrije tijd
Nadia Naji: "Elke dag is Buitenspeeldag"
Groen wil van kamperen “allemansrecht” maken
16 Augustus 2023 mentale gezondheid verenigingen vrije tijd overal natuur
Groen wil van kamperen “allemansrecht” maken
Minder dan halve procent festivals en concerten heeft label 'toegankelijk event'
10 Juli 2023 cultuur diversiteit verenigingen vrije tijd
Minder dan halve procent festivals en concerten heeft label 'toegankelijk event'