Water

Water

Water is ons blauwe goud. Met goed beleid wordt water onze bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Natte gebieden, beekjes en rivieren zijn een buffer tegen overstromingen wanneer er te veel regen valt. Tijdens hete en droge zomers zorgen ze omgekeerd voor een belangrijke reservevoorraad.

Wij willen niet alleen meer water, maar ook gezonder water. Drinkbare rivieren en gezond zwemwater overal in Vlaanderen: met goed waterbeleid kan dat gewoon. De kwaliteit van ons water staat onder druk doordat er vandaag te veel chemicaliën, zware metalen, mest en pesticiden geloosd mogen worden in grachten, beken en rivieren. Dat heeft ook een economische prijs, want hoe vervuilder het drinkwater is, hoe duurder om te zuiveren.

Door water meer ruimte te geven en beter vast te houden, maken we Vlaanderen weerbaarder tegen erosie. Want hoe beter de bodem water vasthoudt, hoe kleiner de kans dat grote stukken droge grond wegschuiven, wegwaaien of wegspoelen bij hevige regen. 

Tenslotte willen we ook voor onze Belgische kust, de Noordzee en de internationale wateren en oceanen natuurherstel en een betere bescherming. 

Groen wil...

  • rivieren weer vrijer laten stromen met groene oevers en natuurlijke overstromingsgebieden. Dit sponslandschap met beekjes, meertjes en natte natuurgebieden beschermt ons tegen overstromingen en is een reservoir bij droogte
  • een deltaplan tegen wateroverlast en overstromingen voor elke rivier. Zo zetten we bijvoorbeeld grootschalige waterprojecten op rond Gent, de Dender en de Bovenschelde en in de Ijzervallei, om bewoners te beschermen tegen hevige regen
  • rivieren met drinkwaterkwaliteit. Daarvoor maken we een einde aan het lozen van schadelijke stoffen en chemicaliën in het water
  • onze rivieren en waterlopen beschermen tegen pesticides en mest, zodat ze minder vervuild worden
  • overal gezond en betaalbaar drinkwater uit de kraan
  • voor iedereen op fietsafstand gezond en open water om te zwemmen  
  • van 30% van onze Belgische Noordzee beschermde natuur maken en 10% ervan inrichten als zeereservaat 
  • de kustlijn en het gebied erachter beschermen tegen de stijgende zee met zandbanken, duinen en natuurlijke stranden
  • 30% van de internationale wateren beschermd natuurgebied maken, zoals afgesproken in het Verdrag voor de Bescherming van de Biodiversiteit op zee
  • diepzeemijnbouw verbieden


> Download ons uitgebreid programma over water

Nieuws

Bouwen waar het kan overstromen mag nog steeds
15 Januari 2024 ruimtelijke ontwikkeling water
Bouwen waar het kan overstromen mag nog steeds
Wateroverlast: 'Dit is aangekondigde ramp'
03 Januari 2024 klimaat ruimtelijke ontwikkeling water
Wateroverlast: 'Dit is aangekondigde ramp'
Een deltaplan voor elke rivier
22 November 2023 water
Een deltaplan voor elke rivier