Wateroverlast: 'Dit is aangekondigde ramp'

03 Januari 2024

Wateroverlast: 'Dit is aangekondigde ramp'

'Het is niet alleen door de aanhoudende regen, maar vooral door het gebrek aan beleid van de Vlaamse regering dat de regio nu kniehoog in de waterellende zit.'

'Dit is een aangekondigde ramp. De Denderstreek en de regio rond Gent zijn hypergevoelig voor wateroverlast. Het is niet alleen door de aanhoudende regen, maar vooral door het gebrek aan beleid van de Vlaamse regering dat de regio nu kniehoog in de waterellende zit', haalt Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege scherp uit naar de regering. 'Voor Antwerpen werd jaren terug een plan uitgewerkt. Maar andere rivierbekkens laat de Vlaamse regering volledig aan hun lot over. Bescherming tegen wateroverlast zou niet afhankelijk mogen zijn van de provincie waar je woont.' Schauvliege diende na de wateroverlast in de Westhoek opnieuw voorstellen in voor alle rivierbekkens en wil die nu zo snel mogelijk gestemd en uitgevoerd zien.

'De Vlaamse regering loopt voortdurend achter de feiten aan. Pas toen de Westhoek totaal verzoop, werden er eindelijk maatregelen aangekondigd voor het Ijzerbekken. Maar in plaats van dan voor álle rivierbekkens in actie te schieten, wachten de klimaattreuzelaars in de Vlaamse regering liever ramp na ramp af, zoals nu in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant', klinkt het scherp bij Schauvliege. De groene oppositieleidster waarschuwde de Vlaamse regering eerder al voor ontwrichtende wateroverlast in de regio, maar het gebied wordt al jarenlang verwaarloosd. Daardoor dreigt zich nu een veel grotere ramp dan die in de Westhoek te kunnen gaan ontwikkelen.

De voorstellen die Schauvliege neerlegde in het parlement zijn rechtstreeks gebaseerd op rapporten van de experten die de regering eerder al bestelde. Het meest recente rapport werd nog opgemaakt na de waterbom in Wallonië in 2021 en omvat voorstellen van maatregelen die te herleiden zijn tot drie grote blokken. Een eerste is meer ruimte geven aan water in valleigebieden en een betere bescherming van dorpen en steden door een rivierherstelplan voor alle rivieren in Vlaanderen. Een tweede element is werk maken van het herstel van veengebied en erosiebeschermende maatregelen, zodat meer water wordt vastgehouden. Daarnaast, als derde maatregel, is het belangrijk om te ontharden en geen netto bijkomende verharding meer toe te laten.

'Het is echt hopen dat het snel stopt met regenen. Maar in plaats van schietgebedjes te doen, zouden mensen moeten kunnen rekenen op beleid dat hen beschermt', beklemtoont de groene politica. 'Al jaren weigert de Vlaamse regering om werk te maken van structureel waterbeleid. Hier en daar een tegeltje wippen is echt niet voldoende. Laat dit nu eindelijk de laatste keer zijn dat mensen tussen de zandzakjes staan, maak de nodige budgetten vrij en grijp structureel in', roept Schauvliege de regering op.