Klimaat

Klimaat

Het klimaat verandert, en de gevolgen zien we overal ter wereld: hittegolven, droogtes, stormen, overstromingen, smeltende gletsjers en een stijgende zeespiegel. De komende jaren worden cruciaal om het tij te keren. Ons land moet een spurt inzetten, klimaatleider worden en Europa in het koppeloton trekken. Tegen 2050 zijn we volledig koolstofneutraal.

Lees meer

Nieuws

Groen wil gratis zonnepanelen voor Vlamingen met sociaal energietarief
18 September 2023 klimaat energie
Groen wil gratis zonnepanelen voor Vlamingen met sociaal energietarief
Europa kiest slimmer, beter en minder grondstofverbruik
15 September 2023 klimaat energie duurzame-economie
Europa kiest slimmer, beter en minder grondstofverbruik
Te weinig ambitie voor natuur en klimaat in State of the Union
13 September 2023 armoede klimaat Europa
Te weinig ambitie voor natuur en klimaat in State of the Union

Klimaat: ons standpunt

De opwarming van de aarde moet onder de 1,5 graad blijven. We zorgen ervoor dat Europa de ambities van het klimaatakkoord van Parijs waarmaakt: 55 procent minder CO2-uitstoot, 45 procent meer energie-efficiëntie, 45 procent hernieuwbare energie en 70 procent van de elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Tegen 2050 moet onze samenleving volledig koolstofneutraal zijn.

De klimaatstrijd gaat hand in hand met de sociale strijd. Het klimaatbeleid zal met andere woorden alleen maar slagen als het sociaal en eerlijk is, en de samenleving kan pas sociaal en eerlijk zijn als we ons klimaat leefbaar houden.

We maken werk van energierenovatie, hernieuwbare energie, meer natuur en minder beton, duurzame mobiliteit, circulaire economie en een duurzame landbouw die geen roofbouw pleegt, zoals beschreven in ons paKt 2030. Die eerlijke en ambitieuze klimaatmaatregelen zorgen voor kwaliteitsvolle jobs, energiezuinige woningen, lokaal en gezond voedsel, investeringen in nieuwe technologieën, goede producten die lang meegaan en een gezondere, menselijkere samenleving.

België bundelt al haar inspanningen in een klimaatwet. Die zorgt ervoor dat het beleid gestroomlijnd wordt en dat de ambities niet langer vrijblijvend zijn. De federale overheid kan zo ook ingrijpen als gewesten hun doelstelling niet halen. Dankzij een klimaatbegroting raken we stap voor stap verlost van vervuilende fossiele brandstoffen. De klimaatbegroting bepaalt hoeveel CO2 elke sector de komende vijf jaar mag uitstoten. Zo doen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het al.

Het Europese systeem voor CO2-uitstootrechten hervormen we. Er moet een einde komen aan gratis uitstootrechten, want dat zet een rem op broodnodige innovatie. Daarnaast pleiten we ervoor om versneld emissierechten uit de markt te halen, in lijn met de Europese doelstelling. Daardoor zullen bedrijven stap voor stap minder CO2 mogen uitstoten. Bovendien voeren we een Europese koolstofgrensheffing in. Landen die geen systeem van uitstootrechten hebben, betalen een heffing wanneer ze producten exporteren naar de EU. Zo zorgen we voor een gelijk speelveld, vermijden we dat vervuilende industrie gewoon naar het buitenland verhuist, en maken we duurzame producten aantrekkelijker.

Internationale afspraken moet België dringend nakomen. Zeker voor de financiering van de klimaatfondsen, die ontwikkelingslanden helpen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het budget daarvoor trekken we geleidelijk op tot 250 miljoen euro per jaar.

Ook op het meest lokale niveau bundelen we onze krachten. We rollen klimaatcontracten uit om gemeenten, verenigingen en bedrijven te ondersteunen bij hun klimaatinspanningen. We helpen hen ook met maatregelen voor klimaatadaptatie, het aanpassen aan het veranderende klimaat. We beschermen ons tegen overstromingen met natuurlijke oplossingen, bijvoorbeeld door rivieren, beken en grachten meer ruimte te geven, door overstromingsgebieden te voorzien en door onthardingsprojecten op te zetten. In één klap vullen we de grondwaterlagen aan en gaan we verdroging tegen. Door de natuurlijke ecosystemen te herstellen verhogen we bovendien het waterzuiverend vermogen van de rivieren. Aan de kust bouwen we aan natuurlijke zee-strand-duin-polder-overgangen om het binnenland te beschermen tegen hoge waterstanden en in steden gaan we het hitte-eilandeffect tegen met onder andere meer ruimte voor groen en water.

Petitie

Petitie voor treinen goedkoper dan vliegtuigen
92%
De trein moet de goedkoopste optie zijn voor reizen tot 1000 km.
Teken de petitie!

Vliegtickets worden alsmaar goedkoper, treintickets alsmaar duurder. Voor 30 euro vlieg je heen en terug naar Berlijn terwijl een weekendje met de trein naar Amsterdam intussen al bijna 100 euro kost. Dat is de wereld op zijn kop. Reizen tot 1000 kilometer moeten het goedkoopst en comfortabelst worden per trein. Treinreizen stoten immers tot vijf keer minder CO2 uit dan vliegreizen.

Blijf op de hoogte