Klimaat

Klimaat

Groen wil eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. Want mensen die het moeilijkst rondkomen, voelen de klimaatcrisis het hardst. We maken de ecologische keuze de goedkoopste en gemakkelijkste, en doen de grote vervuilers betalen. We pakken de oorzaken van de klimaatcrisis aan én beschermen je tegen de gevolgen die we nu al voelen, zoals hitte, droogte en overstromingen.

Eerlijk klimaatbeleid betekent dat we de grootste vervuilers het meest laten bijdragen. Fossiele subsidies vervangen we door klimaatsteun. We maken van de ecologische keuze de gemakkelijkste en goedkoopste keuze en nemen iedereen mee.

De klimaatcrisis aanpakken, dat is de ongelijkheid aanpakken. Als we geen eerlijk klimaatbeleid voeren, dan zijn het net die mensen die het moeilijkst rondkomen, die de impact van de klimaatcrisis het hardst voelen.

Groen wil...

  • de uitstoot van broeikasgassen in ons land verminderen met minstens 55% tegen 2030 en met 95% tegen 2040. Tegen 2050 willen we klimaatneutraliteit
  • fossiele subsidies afbouwen en klimaatsubsidies inzetten als hefboom om grote bedrijven klimaatneutraal te maken. Daar zitten de echte klimaatwinsten
  • een Vlaamse klimaatwet, net zoals op Brussels en federaal niveau
  • klimaatbegrotingen die de inspanningen voor  elke regering vastleggen
  • burgers zo veel mogelijk betrekken bij de vormgeving van het klimaatbeleid. Vakbonden, milieubewegingen en burgerinitiatieven krijgen een volwaardige stem bij de vormgeving van de transitie.
  • een platform voor klimaatvrijwilligers waar gemotiveerde burgers zich kunnen aanmelden om mee te werken aan klimaatprojecten
  • de opbrengsten van de geplande Europese CO2-prijs op de transport- en gebouwensector besteden aan goedkopere en gemakkelijkere groene oplossingen voor iedereen, zoals beter openbaar vervoer, renovatie van woningen en meer hernieuwbare energie. Een deel van het budget zetten we in als financiële klimaatbonus voor de gezinnen die het moeilijkst rond komen
  • ervoor zorgen dat iedereen een goede verzekering tegen klimaatschade kan afsluiten

Nieuws

Groen-kopstukken lanceren manifest 'Nu of nooit' met ijsbeeld: 'Toekomst niet laten wegsmelten'
20 Maart 2024 klimaat
Groen-kopstukken lanceren manifest 'Nu of nooit' met ijsbeeld: 'Toekomst niet laten wegsmelten'
Groen vraagt uitleg aan De Croo over Natuurherstelwet
19 Maart 2024 klimaat natuur
Groen vraagt uitleg aan De Croo over Natuurherstelwet
Nieuw rapport Energyville berekent sneller en goedkoper scenario naar klimaatneutraliteit in 2050
18 Maart 2024 klimaat energie
Nieuw rapport Energyville berekent sneller en goedkoper scenario naar klimaatneutraliteit in 2050

Petitie

53%
Stop fossiele subsidies aan grote vervuilers. Teken de petitie.

De klimaatcrisis is hier en nu. We voelen de gevolgen elke dag: Pepinster en de Westhoek overstroomden, hittegolven vernietigden oogsten, wereldwijd brandden bossen af. Al meer dan 30 jaar duwen klimaattreuzelaars en lobbyisten het klimaatprobleem voor zich uit. Wij dragen er allemaal de gevolgen van, zeker wie sowieso al moeilijk rondkomt. Het is tijd dat de bedrijven die de crisis veroorzaakten hun verantwoordelijkheid nemen en stoppen de rekening door te schuiven naar gewone mensen.