Klimaat

Jaar na jaar lees je dat dit 'het warmste jaar ooit gemeten' is. Echt verrast ben je al niet meer. Het klimaat verandert, en de gevolgen zien we overal ter wereld: meer orkanen, droogtes, overstromingen, smeltende gletsjers en een stijgende zeespiegel. Dat zorgt op veel plekken voor zware leefomstandigheden, conflicten en klimaatvluchtelingen.

De taak van onze generatie is glashelder. Voor een eerlijke samenleving moeten we ons klimaat leefbaar houden. Meer zelfs: ecologische en sociale strijd zijn twee zijden van dezelfde medaille.

Ontzettend veel mensen weten dat en steken de handen uit de mouwen. Burgerverenigingen, bedrijven, burgemeesters en enkele landen zien klimaatverandering niet enkel als een bedreiging. Het is ook een unieke kans om een betere wereld te bouwen.

Want een klimaatneutrale samenleving heeft erg veel voordelen. Een eerlijk, ambitieus klimaatbeleid zorgt in de praktijk voor:

 • kwaliteitsvolle jobs
 • energiezuinige woningen
 • lokaal en gezond voedsel
 • investeringen in nieuwe technologieën
 • goeie producten die lang meegaan
 • een gezondere, menselijkere samenleving

De opwarming van de aarde moet onder de 1,5° C blijven, het streefdoel in het klimaatakkoord van Parijs. Dat kan enkel als we de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch verminderen. Daarvoor zetten we in op energierenovatie, hernieuwbare energie, meer natuur en minder beton, duurzame mobiliteit, circulaire economie en een moderne landbouw die geen roofbouw pleegt.

Ons land werkt best met een klimaatbegroting. Die zorgt voor een duidelijk wetgevend kader. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gebeurt het al.

'Schone' lucht aankopen in het buitenland, enkel om de klimaatdoelstellingen op papier te kunnen halen, doen we niet meer. We kiezen voor maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen in eigen land verminderen. Écht verminderen.

Internationale afspraken moet België dringend nakomen. Zeker voor de financiering van de klimaatfondsen, die ontwikkelingslanden helpen om zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

We voeren een Europese koolstofgrensheffing ('Carbon Border Tax') in. Daarmee worden alternatieve energiebronnen en lokale, duurzame producten aantrekkelijker dan energie en producten met een grote ecologische voetafdruk. Het Europese systeem voor emissiehandel (ETS), dat landen en bedrijven het recht geeft om broeikasgassen uit te stoten, hervormen we:

 • overschotten aan CO2-rechten verdwijnen
 • de maximale uitstoot volgt de aangescherpte Europese doelstellingen en verlaagt elk jaar
 • uitstootrechten worden altijd geveild, dus nooit weggegeven
 • we bepalen een minimumprijs voor CO2

Voorstellen uit het programma

 • We doen er alles aan om de opwarming van de aarde onder de 1,5 °C te houden. We zorgen voor ambitieuzere Europese doelstellingen tegen 2030 die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs: 55 procent minder CO2-uitstoot, 45 procent meer energie-efficiëntie, 45 procent hernieuwbare energie en 70 procent van de elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Samen met Europa nemen we een leidende rol op om het energiegebruik en de broeikasgasemissies drastisch te verminderen.
 • Met een Klimaatwet halen we de vrijblijvendheid uit ons nationaal klimaatbeleid. Zo garanderen we dat de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 55 procent omlaag gaat tegen 2030 en dat onze samenleving tegen 2050 volledig koolstofneutraal is. De federale overheid kan ingrijpen als gewesten hun doelstelling niet halen.
 • We rollen een exit-strategie uit voor het gebruik van fossiele brandstoffen, samen met de betrokken sectoren. We stellen een limiet aan de uitstoot in elke sector door vijfjaarlijkse ‘koolstofbudgetten’ toe te kennen. Ze zijn vastgelegd op basis van de langetermijndoelstelling om volledig koolstofneutraal te zijn tegen 2050. We toetsen elk beleidsvoorstel af aan het beschikbare koolstofbudget voor Europa en België. Een onafhankelijke klimaatraad ziet erop toe dat de exit-strategie effectief wordt uitgevoerd.
 • Lokale overheden zijn belangrijke partners in het klimaatbeleid. We rollen een systeem van klimaatcontracten uit, naar het voorbeeld van het Burgemeestersconvenant, om gemeenten, verenigingen en bedrijven te ondersteunen bij hun klimaatinspanningen. Op die manier geven we voorlopers een duw in de rug.
 • We nemen onze verantwoordelijkheid in de internationale klimaatfinanciering en trekken het budget daarvoor geleidelijk op tot 250 miljoen euro per jaar.
 • Onze steden en gemeenten beschermen we tegen overstromingen en wateroverlast. We geven voorrang aan natuurlijke oplossingen voor overstromingen door rivieren, beken en grachten meer ruimte te geven, natuurlijke overstromingsgebieden te voorzien en onthardingsprojecten op te zetten. Zo nemen we in één klap ook maatregelen om de grondwaterlagen aan te vullen en gaan we verdroging tegen. Door de natuurlijke ecosystemen te herstellen verhogen we bovendien het waterzuiverend vermogen van de rivieren.
 • We maken werk van het herstellen van draslanden in groene bestemmingen. Zo bouwen we een natuurlijk opvangvat voor water bij hevige regenval en houden we koolstof vast in de bodem. Snelle winst voor klimaat én natuur. Tegen 2030 zijn de helft van alle draslanden in groene bestemming hersteld.
 • We geven ruimte aan robuuste duingordels en bouwen aan natuurlijke zee-strand-duin-polder-overgangen. Zo beschermen we het binnenland tegen hoge waterstanden tijdens stormen.
 • We ondersteunen steden en gemeenten om het hitte-eilandeffect te temperen en zo de temperatuur in de kernen onder controle te houden. We steunen steden ook om maatregelen te nemen voor waterbuffering.

Lees alle zestig voorstellen van ons integrale klimaatplan paKt 2030 >


Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >

 

Petitie
67%
Lees de petitie ›

België koploper of saboteur? Teken de petitie voor een bindende klimaatwet

Mensen zijn het geflipflop van onze vier klimaatministers beu. Sinds december trokken al 200.000 Belgen de straat op voor de grootste burgermanifestaties sinds de Witte Mars. Jonge klimaatspijbelaars doen nog straffer, door elke week opnieuw klimaatactie te eisen. Die signalen kan de regering niet naast zich neerleggen. Tijd voor een klimaatwet met bindende doelstellingen!

Petitie
81%
Lees de petitie ›

De trein moet de goedkoopste optie zijn voor reizen tot 1000 km. Teken de petitie

Vliegtickets worden alsmaar goedkoper, treintickets alsmaar duurder. Voor 30 euro vlieg je heen en terug naar Berlijn terwijl een weekendje met de trein naar Amsterdam intussen al bijna 100 euro kost. Dat is de wereld op zijn kop. Reizen tot 1000 kilometer moeten het goedkoopst en comfortabelst worden per trein. Treinreizen stoten immers tot vijf keer minder CO2 uit dan vliegreizen.