Natuur

Vlaanderen is de meest natuurarme regio van Europa en de kwaliteit van onze natuur is laag. Een derde van de planten en dieren heeft het hier moeilijk om te overleven. Dat kunnen we veranderen. Door onze bestaande natuur te beschermen, door werk te maken van biodiversiteit en door ruimte te geven aan nieuwe natuur.

We breiden de oppervlakte natuur en bos fors uit en verbinden natuurgebieden met elkaar. Zo krijgt elke Vlaming kwaliteitsvol groen op wandelafstand. We investeren niet alleen in Europese topnatuur, maar ook in lokale natuur- en bosgebieden. Bestaande natuur en bossen verdienen de hoogste bescherming. We stoppen onmiddellijk met de kap van waardevolle bossen en monumentale bomen. We beschermen groengebieden tegen zonevreemd gebruik. Als er natuur aangetast of vernietigd wordt, dan wordt dat verlies in de buurt ruim gecompenseerd, of het nu gaat over beschermde of niet-beschermde natuur.

Door te investeren in meer en betere natuur, herstellen we de biodiversiteit. We zorgen voor ecologische passerellen waarlangs dieren en planten ongestoord kunnen bewegen tussen natuurgebieden. Zo rollen we een groene loper uit voor wilde dieren en planten en geven we kansen aan beschermde topsoorten als de otter en de boomkikker, maar ook aan kleinere soorten als vlinders en bijen. We introduceren specifieke soortbeschermingsplannen om kansen te geven aan sterk bedreigde dieren en planten die hun vooral buiten natuurgebieden leven. Invasieve exoten die een bedreiging vormen voor onze biodiversiteit, bestrijden we. Milieuproblemen als vermesting, waterschaarste en watervervuiling pakken we krachtdadig en structureel aan, net als de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten en hout.

Ook in bebouwd gebied en buiten afgebakende groenzones is er veel nood aan natuur. De plannen voor stadsbossen moeten tegen 2030 allemaal in uitvoering zijn. Pilootprojecten die inzetten op natuurinclusief bouwen, tijdelijke natuur en stadsnatuur ondersteunen we. De groennormen die bepalen hoeveel groen er moet zijn bij nieuwbouw leggen we vast bij wet. We realiseren de normen stap voor stap, met voorrang voor regio's waar het minst natuur en bos is, zodat ze realiteit zijn tegen 2050. Initiatieven die tegelijk de natuur versterken en bijdragen aan lokale voedselvoorziening, zoals voedselbossen en pluktuinen, geven we een duwtje in de rug.

In de zeereservaten van de Noordzee is er geen plaats voor schadelijke economische activiteiten. We maken een eind aan visserijtechnieken die de bodem om zeep helpen. Voor hernieuwbare energie kiezen we voor gebieden met zo weinig mogelijk impact op de natuur, bijvoorbeeld de militaire oefenzone. De doelen voor natuur en voor hernieuwbare energie zijn perfect samen te realiseren op zee.

Natuur is natuurlijk veel meer dan planten en dieren. Natuur maakt mensen gezonder, zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is, zwengelt de economie aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.

Petitie
88%
Lees de petitie ›

Red de patrijs! Teken de petitie voor een jachtverbod

De patrijs dreigt te verdwijnen in Vlaanderen. Toch mag er nog lustig op gejaagd worden. Voor het plezier. Dit kan echt niet langer! Teken onze petitie voor een jachtverbod en red de patrijs van uitsterven.

Petitie
30%
Lees de petitie ›

1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Teken de petitie en red de natuur

Eén miljoen planten- en dierensoorten zijn met uitsterven bedreigd door toedoen van de mens. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de VN naar biodiversiteit. Ook de mens loopt zo gevaar, want zonder bijen is er geen voedsel voor ons. Gelukkig is het nog niet te laat. We kunnen nog heel wat soorten redden als we nú ingrijpen.

Petitie
72%
Lees de petitie ›

Stop de bomenkap langs onze wegen. Teken de petitie

De afgelopen jaren zijn er langs de Vlaamse gewest- en waterwegen honderden hectaren bomen verdwenen. De Vlaamse Waterweg, het agentschap dat de Vlaamse rivieren en kanalen beheert, kapt elk jaar ongeveer 150 kilometer bomen. Dat is de afstand van Oostende tot Leuven! De Vlaamse regering moet werk maken van een doordacht en evenwichtig groenbeheer van bermen. Teken de petitie en stop de onbezonnen vernietiging.

Petitie
58%
Lees de petitie ›

Elke Vlaming een bos op vijf kilometer van zijn deur. Teken de petitie

Vlaanderen is de meest bosarme regio van heel Europa, en we blijven maar kappen. Dat moet anders. De bestaande bossen moeten worden beschermd en er moet bos bijkomen. Met ons bosplan krijgt elke Vlaming een bos op vijf kilometer van zijn deur.

Blijf op de hoogte

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren