Natuur en biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Biodiversiteit is de graadmeter voor de gezondheid van onze natuur. Het is noodzakelijk voor onze landbouw en voedselvoorziening, voor ons welzijn en voor onze gezondheid. Onderzoek laat zien dat iedere euro die je in natuurherstel investeert, 8 tot 38 euro opbrengt. 

De afgelopen decennia is er heel wat kostbare natuur verwoest, in Vlaanderen en in de rest van de wereld. Bossen zijn verdwenen, rivieren zijn vervuild en vogels, vlinders en bijen sterven steeds sneller uit. Wel 80% van de Europese natuurgebieden zijn in slechte staat, en in Vlaanderen zelfs 93%.

Vlaanderen behoort tot de regio's met de minste natuur in Europa. En er wordt nog elke dag een voetbalveld aan bos gekapt. De Vlaamse natuur is erg versnipperd en heel wat soorten zoals de boomkikker en vele vogels verdwijnen aan sneltempo. Het probleem is al tientallen jaren bekend, maar het noodzakelijke natuurbeleid blijft uit.

Wij willen de natuur en biodiversiteit in Vlaanderen herstellen en beschermen en ook met andere landen goede afspraken maken over natuurherstel.

Groen wil...

 • dat 30% van Vlaanderen beschermde natuur wordt, zoals internationaal afgesproken
 • natuur herstellen, door versnipperde natuurgebieden te verbinden en zo waardevolle dier- en plantensoorten de ruimte te geven
 • de Europese natuurherstelwet beschermen, versterken en toepassen
 • bossen veel beter beschermen. Waardevolle en oude bossen mogen niet meer gekapt worden. We willen een beschermingsstatuut voor bestaande, waardevolle bossen
 • illegale natuurvernietiging, ecocide, streng opvolgen en bestraffen
 • 30.000 hectare bos erbij in Vlaanderen tegen 2036, met een tussentijdse doelstelling van 10.000 hectare tegen 2030
 • 7 nationale parken in Vlaanderen, verspreid over alle provincies
 • de jaarlijkse investeringen in natuur optrekken naar 1,6 miljard euro, zoals internationaal afgesproken 
 • jacht voor het plezier afschaffen, en jacht enkel toestaan als die in functie staat van de biodiversiteit
 • oude bossen, historische graslanden en natte natuur beschermen
 • zorgen voor gezonde bodems in Vlaanderen, want ook die halen heel wat broeikasgassen uit de lucht


> Download ons uitgebreid programma over natuur en biodiversiteit

Nieuws

Groen wil onmiddellijk kapverbod op waardevol bos en 30% beschermde natuur tegen 2030
15 Mei 2024 natuur
Groen wil onmiddellijk kapverbod op waardevol bos en 30% beschermde natuur tegen 2030
'Strijd voor sterke natuurherstelwet gaat door'
22 Maart 2024 natuur
'Strijd voor sterke natuurherstelwet gaat door'
Groen vraagt uitleg aan De Croo over Natuurherstelwet
19 Maart 2024 klimaat natuur
Groen vraagt uitleg aan De Croo over Natuurherstelwet

Petitie

87%
Strijd mee voor een sterke natuurherstelwet
Teken onze petitie

Overal in Europa schuiven partijen op naar rechts in de hoop een procentje meer te halen bij de verkiezingen. Ook op vlak van natuurbeleid. Daardoor is de finale stemming over de natuurherstelwet uitgesteld. Ook Vlaams Belang, N-VA, CD&V en Open Vld strijden tegen de natuurherstelwet. De andere partijen zwijgen in alle talen.
Nochtans is er geen tijd meer te verliezen.