'Strijd voor sterke natuurherstelwet gaat door'

22 Maart 2024

'Strijd voor sterke natuurherstelwet gaat door'

'De posities zijn op scherp gesteld: sterk natuur- en klimaatbeleid, dat komt er enkel met Groen. Alle andere partijen lobbyen tegen de wet of zwijgen in alle talen.'

'Door weerwerk van klimaatsaboteurs in heel Europa is de finale stemming over de natuurherstelwet uitgesteld, ondanks dat er een parlementaire meerderheid voor was. Dit uitstel is onnodig en onverstandig: deze wet is nodig om natuur, klimaat én economie te beschermen, waarom zouden we daarmee wachten? Hopelijk bezinnen landen zich de komende maanden heel goed en respecteren ze de parlementaire meerderheid die al voor de wet stemde', klinkt het bij Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. 'Eén ding is alleszins heel duidelijk geworden: sterk natuur- en klimaatbeleid, dat komt er enkel met Groen. Alle andere partijen lobbyen tegen de wet of zwijgen in alle talen. De kiezer weet nu heel duidelijk waar die voor kiest op 9 juni: voor een partij die de toekomst wil beschermen óf voor partijen die meegaan in de koers van een steeds rechtser Europa en daar natuur, klimaat en economie voor opofferen.'

'De pauzeknop voor natuur en klimaat wordt nog wat langer ingeduwd, onbegrijpelijk. Heel wat partijen varen ook Europees een steeds rechtsere koers in de hoop zo een procentje meer te halen bij de verkiezingen en proberen de wet te vertragen of zelfs te saboteren. Natuur, klimaat en economie opofferen voor electoraal gewin, zelfs tegen een parlementaire meerderheid in, het is een trieste manier van aan politiek doen', klinkt het bij de Groen-covoorzitter.
Vaneeckhout betreurt dat het jarenlange sabotagewerk en de verspreiding van fake news door rechts-conservatieve partijen over heel Europa opnieuw tot uitstel van de Natuurherstelwet hebben geleid. Nochtans had het Europees Parlement al met een meerderheid voor de wet gestemd.

Bedreiging voor economie
'Politici die de natuurherstelwet proberen tegen te houden, brengen daar ook onze economie mee in gevaar', klinkt het bij Vaneeckhout, die ernaar verwijst dat de biodiversiteitscrisis bij het Wereld Economisch Forum in de top vijf staat van bedreigingen voor de wereldeconomie.

'Natuur-en klimaatbeleid vormen de ruggengraat van onze economie. Vraag maar aan alle boeren die niet zonder proper water, gezonde bodems of bijen om te bestuiven kunnen. En dan hebben we het zelfs nog niet over de gevolgen van de klimaatcrisis waar al onze bedrijven, ondernemers en industrie de gevolgen van zullen voelen', aldus Vaneeckhout. 'Politici die lobbyen tegen de natuurherstelwet lobbyen óók tegen onze economie. Zelfs multinationals dringen aan op de natuurherstelwet. In tegenstelling tot de klimaatsaboteurs bij traditionele partijen beseffen zij wél heel goed wat er op het spel staat en zijn zij niet bang van de consument of de kiezer.'

De groenen geven de strijd voor een sterk natuur- en klimaatbeleid en gezonde economie niet op. 'De posities zijn op scherp gesteld en het is duidelijker dan ooit dat enkel met Groen er zorg wordt gedragen voor natuur, klimaat én economie. In juni wordt er beslist over de natuurherstelwet, maar oordelen kiezers ook over het gebrek aan lef bij andere partijen om toekomstgericht beleid te voeren. Juni wordt een beslissende maand op veel vlakken', besluit Vaneeckhout.

Strijd mee voor een sterke natuurherstelwet. Teken onze petitie.