Ecocide in de strafwet: een stap verder in de bescherming tegen ernstige milieumisdrijven

14 Juni 2022

Ecocide in de strafwet: een stap verder in de bescherming tegen ernstige milieumisdrijven

We zetten in België een stap in de goede richting én geven mee het signaal aan de internationale gemeenschap dat duurzaam ondernemen en produceren de enige weg voorwaarts is.

door: Stefaan Van Hecke

“België pioniert met ecocidewetgeving”, staat te lezen in De Standaard van 14 juni 2022. Als ecologisten binnen de Vivaldi-regering mogen we fier zijn dat deze regeling er komt. We kregen het onderzoek naar een ecocide-wet in het regeerakkoord: “Wat betreft het strafwetboek zal er aan de experten gevraagd worden om advies te geven omtrent de opname van ecocide en feminicide in het nieuw strafwetboek”.

Reeds voor het regeerakkoord zaten we al niet stil. We schreven een resolutie met de vraag om ecocide als misdaad op te nemen in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof en in het Belgisch recht. Ook ons wetsvoorstel van 1 december 2021 teneinde de misdaad van ecocide in het Strafwetboek op te nemen was een grote stap vooruit. In dit voorstel staat niet alleen hoe de invoering van ecocide in de strafwet er volgens ons zou moeten uitzien, maar ook wat de randvoorwaarden zijn en welke impact dit voorstel zou kunnen hebben op internationaal niveau. Dit voorstel kan dan ook dienen als voorbeeld voor het voorstel dat nu door ministers Van Quickenborne en Khattabi zal worden uitgewerkt.

Maar waarom is zo’n ecocide-wet belangrijk? Door deze regeling zou wie ernstige en blijvende schade aan het milieu aanricht, en dus ecocide pleegt, vervolgd kunnen worden. We merken de impact van milieuvervuiling niet alleen hier in België, veroorzaakt door Umicore in Hoboken of door 3M in Zwijndrecht, maar ook op andere plaatsen in de wereld. Denk maar aan de mijnbouwreus Vale in Brazilië, door wiens nalatigheid een dam brak en 13 miljoen m3 mijnbouwafval vrijkwam en honderden mensen stierven of aan de schade door het massale gebruik van Napalm tijdens de Vietnamoorlog.

We zijn allemaal het slachtoffer van de klimaatverandering, de vervuiling en de ineenstorting van de biodiversiteit. We moeten eindelijk de natuur en de toekomstige generaties op een veel steviger en meer bindende manier beschermen. Deze regeling zal er niet voor zorgen dat we alle ernstige milieumisdrijven in de wereld kunnen voorkomen of bestraffen. Maar we zetten in België zo wel al een stap in de goede richting én geven mee het signaal aan de internationale gemeenschap dat duurzaam ondernemen en produceren de enige weg voorwaarts is.

Echte pioniers zijn we niet, want andere landen, waaronder Vietnam, Oezbekistan, Brazilië, Ecuador en Mexico gingen ons al voor en zetten ecocide al in hun strafwetboek. Andere landen zoals de Malediven en Vanuatu riepen ook al op om ecocide in te schrijven in het statuut van het Internationaal Strafhof. Nu sluiten we ons officieel bij deze groep van voortrekkers aan en zijn we weer een stap verder op de goede weg!

Ontdek ons standpunt over veiligheid en justitie