Groen: verankering ecocide in Strafwetboek is een historische stap, waar we hard voor hebben gestreden

05 November 2022

Groen: verankering ecocide in Strafwetboek is een historische stap, waar we hard voor hebben gestreden

Dit is een historische stap voor de bescherming van het milieu

Groen-Parlementslid Stefaan Van Hecke reageert opgetogen op de opname van ecocide in het nieuwe Strafwetboek. Samen met zijn Ecolo-collega Samuel Cogolati diende hij reeds een jaar geleden (op 1 december 2021), een wetsvoorstel in om ecocide in te voegen in het Belgische Strafwetboek. Minister Zakia Khattabi (Ecolo) heeft daarop aangedrongen in het herschrijven van het Strafwetboek onder minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. ‘Dat dit nu ook gebeurd is in het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek is een historische stap vooruit' zegt Stefaan Van Hecke. ‘De overheid moet beleid ontwikkelen dat de omgeving beschermt, maar het is ook haar plicht te voorkomen dat enkele individuen iets dat waardevol is voor ons allemaal, straffeloos kunnen vernielen. Daarom is het belangrijk dat dit specifieke misdrijf nu verankerd wordt in het Strafwetboek. We hebben hier hard voor gestreden.' 

‘Tijdens het opstellen van het regeerakkoord hebben Groen en Ecolo aangedrongen op onderzoek naar de mogelijkheid om dit te doen.’ Licht Van Hecke toe. ‘Dat leidde tot een positief advies van experten, waardoor de weg vrij kwam voor deze beslissing. Dit is een historische stap voor de bescherming van onze planeet’ zegt Van Hecke. 'Maar we blijven erop aandringen dat ecocide effectief bestrijden een mondiale kwestie is. Ecocide moet daarom ook zo snel mogelijk in het Internationaal Recht verankerd worden.'

In het nieuwe Strafwetboek wordt ecocide beschreven als “het opzettelijk plegen van een illegale handeling, die ernstige, grootschalige en langdurige schade aan het milieu veroorzaakt, wetende dat deze handelingen dergelijke schade toebrengen”. België volgt daarmee het voorbeeld van tot dusver elf andere landen die ecocide reeds hebben opgenomen in hun respectieve interne recht: Georgië (1999), Armenië (2003), Oekraïne (2001), Wit-Rusland (1999),  Kazachstan (1997), Kirgizië (1997), Moldavië (2002), Rusland (1996), Tadzjikistan (1998), Vietnam (1990) en Frankrijk (2021).

Lees ons standpunt over veiligheid en justitie