Veiligheid en justitie

Veiligheid en justitie

Meer blauw op straat? Ja, Groen wil toegankelijke politie in de buurt, maar veiligheid is zoveel meer dan dat. We zetten voluit in op preventie en investeren in een betere samenwerking tussen diensten. Politie krijgt meer middelen en wordt diverser, justitie wordt toegankelijker en zet de digitalisering verder. Straffen worden nauwgezet uitgevoerd, maar menselijkheid staat altijd centraal.

Lees meer

Nieuws

Iedereen krijgt recht om achternaam één keer te veranderen
22 November 2023 veiligheid en justitie
Iedereen krijgt recht om achternaam één keer te veranderen
Groen wil tuchtprocedure voor magistraten uitbreiden
08 November 2023 veiligheid en justitie
Groen wil tuchtprocedure voor magistraten uitbreiden
Illegale wapentransporten naar Israël vanuit Vlaamse luchthavens
08 November 2023 veiligheid en justitie internationaal
Illegale wapentransporten naar Israël vanuit Vlaamse luchthavens

Veiligheid en justitie: ons standpunt

Iedereen heeft het recht om zich veilig te voelen. We investeren meer in preventie, want voorkomen is beter dan genezen. We zorgen ervoor dat diensten beter samenwerken en versterken elk onderdeel van de veiligheidsketen.

De politie speelt een sleutelrol in die veiligheidsketen. We geven de politie meer middelen, zodat ze goed werk kunnen leveren. Gemeenschapsgerichte politiezorg staat daarbij centraal. Zo zorgen we ervoor dat agenten voor iedereen nabij en aanspreekbaar zijn en dat ze weten wat er leeft in hun buurten. Omgaan met diversiteit maken we tot onderdeel van de basisopleiding aan de politieschool. We verbeteren de kennis van de antidiscriminatiewetgeving en brengen meer diversiteit in het korps. Om het vertrouwen tussen politie en burger te versterken, zal de politie beter verantwoorden waarom ze iemand controleert. In Brussel willen we zo snel mogelijk een eengemaakte politiezone, want nu loopt de communicatie tussen de verschillende zones te vaak mis.

Justitie maken we toegankelijker voor burgers en voor verenigingen. We doen de broodnodige investeringen, zodat zaken sneller en efficiënter opgevolgd worden. Zo werken we verder aan de digitalisering: het hele justitieel apparaat moet kunnen rekenen op een performant informaticasysteem. We brengen de werklast van magistraten, griffies en ander gerechtelijk personeel in kaart en bieden meer ondersteuning waar nodig.

Groen wil dat straffen nauwgezet uitgevoerd worden, maar ook dat ze aangepast worden aan de dader, de aard van het misdrijf en de impact ervan. We breiden het elektronisch toezicht uit en investeren in alternatieve straffen, want de overbevolking in de gevangenissen kunnen we niet oplossen door alleen maar gevangenissen bij te bouwen.

Een betere begeleiding zorgt ervoor dat minder gedetineerden zullen hervallen in criminaliteit. Op elk moment hebben ze recht op menswaardige levensomstandigheden in de gevangenis. Van grootschalige gevangeniscomplexen moeten we op lange termijn af. We starten met een reeks detentiehuizen, want die laten meer maatwerk toe bij de uitvoering van de detentie. Het statuut van cipiers verbeteren we en bijkomende opleidingen krijgen een meer prominente plaats in hun loopbaan. We schenken meer aandacht aan re-integratie, want veroordeelden hebben na hun straf intensieve begeleiding nodig om hun plek in de maatschappij terug te vinden.

Tot slot ziet Groen een aantal grote uitdagingen waar we meer aandacht aan willen schenken. De aanpak van seksueel en intrafamiliaal geweld nemen we op als prioriteit in het veiligheidsplan. We leiden het politioneel en gerechtelijk personeel beter op, want dat leidt tot meer efficiënte vervolging en tot een betere bescherming van de slachtoffers. Ook verkeersveiligheid wordt een prioriteit van het nationaal veiligheidsbeleid. Verkeershandhaving krijgt de mensen en (innovatieve) middelen die nodig zijn voor een hogere pakkans. Milieucriminaliteit pakken we hard aan met meer toezicht en handhaving. In de rechtbanken komen er afdelingen voor de behandeling van stedenbouwzaken en milieuzaken met speciaal daartoe opgeleide magistraten.

Blijf op de hoogte