Veiligheid en justitie

Meer blauw op straat? Ja, Groen wil toegankelijke politie in de buurt, maar veiligheid is zo veel meer dan dat. We zetten voluit in op preventie en investeren in een betere samenwerking tussen diensten.

Iedereen heeft het recht om zich veilig te voelen. Groen heeft aandacht voor de reële veiligheidsproblemen, maar ook voor onveiligheidsgevoelens waarvan de oorzaak soms moeilijker aanwijsbaar is.

We versterken elk onderdeel van de veiligheidsketen en zorgen ervoor dat diensten beter samenwerken. We investeren in:

  • preventie: beter voorkomen dan genezen
  • politie: zij heeft meer middelen nodig om goed werk te leveren
  • justitie: zaken moeten sneller en efficiënter opgevolgd worden
  • strafuitvoering: straffen moeten nauwgezet uitgevoerd worden
  • re-integratie: veroordeelden hebben begeleiding nodig om hun plek in de maatschappij terug te vinden

De politie speelt een sleutelrol in het veiligheidsbeleid. Wij zorgen er voor dat agenten opnieuw de straat op kunnen en weten wat er leeft in buurten. De politie moet voor iedereen nabij en aanspreekbaar zijn. Diversiteit in het politiekorps vinden we daarom ontzettend belangrijk.

In Brussel willen we zo snel mogelijk een eengemaakte politiezone, want nu loopt de communicatie tussen de verschillende zones te vaak mis.

De rechterlijke macht garandeert onze fundamentele rechten en vrijheden. De rechtspositie van het slachtoffer is echter te zwak. Justitie kan veel toegankelijker, voor burgers maar ook voor verenigingen.

Groen heeft trouwens niet alleen oog voor geweld, inbraken en verkeersovertredingen. Milieumisdrijven en economische en fiscale criminaliteit hebben ook een enorme impact op de samenleving. Wij zorgen ervoor dat die krachtdadig worden aangepakt.

Tot slot wil onze partij een strafuitvoering op mensenmaat. De overbevolkte gevangenissen zijn een schandvlek voor ons land. België is hier al meermaals internationaal voor veroordeeld. De zorgwekkende situatie zorgt ervoor dat veroordeelden moeilijker re-integreren in de samenleving en vaker terug hervallen in de criminaliteit.

Gevangenissen bijbouwen lost het probleem niet op. We breiden het elektronisch toezicht uit en investeren in alternatieve straffen.

Petitie
86%
Lees de petitie ›

Mijn vinger krijg je niet. Teken de petitie tegen opslaan van vingerafdrukken.

Binnenkort wil de Federale Overheid uw vingerafdruk op uw identiteitskaart. En de Europese Unie heeft verregaande plannen om het in elk land te verplichten.

Vandaag je vingerafdrukken. Wat morgen? Een overheid die haar burgers wantrouwt, is dat wel de overheid die wij willen? Daarom zeggen wij: #ikweiger.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK