Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Waar we wel en niet bouwen, dat heeft een gigantische impact. Op onze natuur, onze bewegingsruimte, de economie, de woningmarkt, mobiliteit, geluid- en luchtvervuiling en onze gezondheid.

Traditionele partijen in de Vlaamse regering hebben zich tientallen jaren weinig aangetrokken van ruimtelijke ordening en de impact ervan op onze samenleving en economie. Dat willen wij anders doen. Als we slim omgaan met onze omgeving, kunnen we onze natuur en open ruimte beschermen. Dan kunnen we wonen weer betaalbaar maken zonder daarvoor heel Vlaanderen vol te bouwen en kunnen we onze woningen beter beschermen tegen overstromingen en wateroverlast.

Dat vraagt heldere, toekomstgerichte beleidslijnen op vlak van ruimtelijke ordening, en een rechtszeker kader voor burgers en bedrijven. Het vraagt een eerlijke betonstop, waarbij we enkel woningen bijbouwen op slim gekozen plekken en de open ruimte op andere plekken beschermen.

Groen wil...

  • de betonstop (of bouwshift) wettelijk verankeren en uitvoeren zodat de betonnering van Vlaanderen eindelijk écht wordt stilgelegd 
  • de betonstop rechtvaardig en uitvoerbaar maken. We zorgen voor een eerlijke vergoeding wanneer de bestemming van grond verandert, waarbij niet langer 2% van de Vlamingen miljarden zal krijgen en alle anderen deze factuur betalen
  • dat de Vlaamse regering lokale besturen ondersteunt om de betonstop waar te maken, in plaats van hen aan hun lot over te laten en hen de factuur door te schuiven
  • de bodem ontharden, zodat die het water beter kan opvangen en er ruimte ontstaat voor gezonde natuur en groen in de buurt
  • een aankoop-, sloop- en herstelprogramma voor gebouwen en verharding in de meest gevoelige natuurgebieden. Zo herstellen we onze landschappen en breiden we onze natuur uit
  • de gebouwen en gronden van boerderijen die vrijkomen in de eerste plaats laten gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk voor onze landbouw en voedselvoorziening en niet voor zonevreemde activiteiten
  • sloop- en saneringspremies voor slecht gelegen verouderde en leegstaande gebouwen
  • een transparant, toegankelijk en rechtszeker vergunningenbeleid voor burgers en bedrijven die willen slopen, bouwen en renoveren
  • achterpoortjes sluiten, door overbodige uitzonderingsregeltjes in ons ruimtelijk beleid te schrappen
  • een verbod om te bouwen in overstromingsgebieden en op andere plekken waar de natuur een belangrijke functie vervult


> Download ons uitgebreid programma over ruimtelijke ordening

Nieuws

Bouwen waar het kan overstromen mag nog steeds
15 Januari 2024 ruimtelijke ontwikkeling water
Bouwen waar het kan overstromen mag nog steeds
Wateroverlast: 'Dit is aangekondigde ramp'
03 Januari 2024 klimaat ruimtelijke ontwikkeling water
Wateroverlast: 'Dit is aangekondigde ramp'
Groen waarschuwt voor ongrondwettelijke machtsuitbreiding Vlaamse vergunningenraad
12 Juli 2023 ruimtelijke ontwikkeling justitie staatshervorming overheid en administratie
Groen waarschuwt voor ongrondwettelijke machtsuitbreiding Vlaamse vergunningenraad