Ruimtelijke ontwikkeling

Iedereen wil graag rustig wonen, maar als we in open gebied blijven bouwen woont binnenkort niemand nog rustig. Groen pakt het lappendeken in ons land aan en kiest voor een doordachte ruimtelijke ordening. De ideale stad of gemeente combineert bebouwde lobben met groene en blauwe vingers die tot in het centrum doordringen. De centra versterken we, zodat winkels en openbaar vervoer altijd dichtbij zijn. Met open ruimte springen we heel voorzichtig om, want er is al genoeg beton.

We willen allemaal rustig wonen en toch winkels, openbaar vervoer en groen in de buurt hebben. In het lappendeken dat ons land vandaag is, is dat een hele uitdaging. Maar we kunnen het tij keren door voluit te kiezen voor kwalitatieve kernversterking en verdichting.

De ideale stad of gemeente mengt verschillende woontypes, publieke ruimte, water en groen. Het lobbenmodel – ook perfect toepasbaar in kleinere steden en gemeenten – combineert compacte (stads)lobben met groene en blauwe vingers die tot in de kern van de stad of gemeente doordringen. Dit brengt de nodige rust en koelte, essentieel in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Daarnaast gebruiken we de bestaande ruimte efficiënter door hoger te bouwen, compacter te wonen, ruimte te delen, functies te verweven en ruimte tijdelijk in te vullen. Basisvoorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer zijn altijd nabij en vlot bereikbaar.

De open ruimte die ons nog rest, koesteren we. Vandaag verdwijnt er nog elke dag zes hectare open ruimte onder beton, terwijl onze woongebieden ruim genoeg zijn om aan de woonnood te voldoen. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet de ruimtelijke verrommeling en versnippering uit het verleden aanpakken. Open gebied is voorbehouden voor onder andere landbouw, natuur, bos en water. Achterpoortjes in de wetgeving gaan onherroepelijk op slot. 

Tot slot brengen we de participatie naar de 21ste eeuw met bijvoorbeeld het ontwerpend onderzoek. Verschillende belanghebbenden krijgen van bij het begin inspraak. Denk aan stedenbouwkundigen, architecten, verkeersdeskundigen, mensen die de geschiedenis van het gebied kennen, maar natuurlijk ook bewoners, eigenaars en belangenverenigingen. Zo weerspiegelt het ontwerpend onderzoek de verschillende meningen en belangen in de samenleving.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK