Groen waarschuwt voor ongrondwettelijke machtsuitbreiding Vlaamse vergunningenraad

12 Juli 2023

Groen waarschuwt voor ongrondwettelijke machtsuitbreiding Vlaamse vergunningenraad

'De Vlaamse regering probeert op eenzijdige manier de Vlaamse rechtsmacht op te rekken en bevoegdheden van een federale instelling over te hevelen naar het Vlaamse niveau. Dat is niet alleen zinloos, het is ook compleet ongrondwettelijk.'

De Vlaamse regering probeert met een ontwerpdecreet de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen uit te breiden. In de toekomst willen ze dat die laatste niet alleen kan oordelen over persoonsgebonden dossiers, maar ook over dossiers met algemeen belang, zoals het aanvechten van een bos dat gekapt wordt of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege: 'De Vlaamse regering probeert op eenzijdige manier de Vlaamse rechtsmacht op te rekken en bevoegdheden van een federale instelling over te hevelen naar het Vlaamse niveau. Op slinkse wijze proberen ze een staatshervormende stap uit te voeren. Dat is niet alleen zinloos, het is ook compleet ongrondwettelijk.'

Het aanvechten van persoonsgebonden beslissing kan je als burger bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen doen. Dossiers van algemeen belang zijn voor de Raad van State, een federale overheidsinstelling. Met het ontwerp van decreet dat nu op tafel ligt, wil de Vlaamse regering dat door elkaar gooien en wil ze alles overhevelen naar het Vlaamse niveau. 'Pure bezigheidstherapie', klinkt het bij Schauvliege. De Raad van State zelf was begin juni namelijk al vernietigend voor het ontwerpdecreet. Die oordeelde dat de wijziging de toets bij het Grondwettelijk Hof niet zal overleven. 'Als de Vlaamse regering dit doorduwt, installeert ze rechtsonzekerheid', verduidelijkt Schauvliege. 'Er hoeft immers maar één iemand dit aan te vechten en het decreet zal weer vernietigd worden. Deze communautaire demarche is complete tijdverspilling. Je zou denken dat de Vlaamse regering belangrijker werk te doen heeft dan decreten uit te werken die meteen weer vernietigd zullen worden.'

Daar komt bij dat ook vanuit financieel oogpunt het een zinloos decreet is. De hele aanpassing staat haaks op recente federale investeringen in de Raad van State zodat dossiers daar sneller behandeld kunnen worden. In september 2022 heeft de federale regering extra middelen en personeel toegekend aan de Raad van State. Het gaat om maar liefst 14 bijkomende staatsraden en 32 nieuwe auditeurs, wat op korte termijn het resultaat zal opleveren dat een procedure bij de Raad van State nog maximaal 18 maanden zal duren. Daarmee wordt het argument van minister Demir dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen veel sneller zou werken, onderuit gehaald. 'De federale regering investeerde recent in de Raad van State zodat die sneller en efficiënter kan werken. Cd&v en Open VLD stonden daar mee achter dit initiatief van cd&v-minister Verlinden. Maar vanop het Vlaamse niveau willen ze de Raad van State nu bevoegdheden ontnemen en overhevelen naar het Vlaamse niveau. Dat is op z'n zachtst gezegd een bizarre spreidstand.'

Volg het nieuws van Mieke