Bouwen waar het kan overstromen mag nog steeds

15 Januari 2024

Bouwen waar het kan overstromen mag nog steeds

Sinds 2018 werden er gemiddeld 16 woningen per jaar gebouwd op overstromingsgebied. Dat is ongeveer het aantal woningen dat in november onder water stond in de Westhoek. 

Sinds 2018 werden er 96 woningen of gebouwen neergezet in gebieden die speciaal daarvoor al aangeduid waren als signaalgebieden: nog niet volgebouwde gebieden die nodig zijn in de aanpak van wateroverlast. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Mieke Schauvliege (fractieleider Groen). Schauvliege: "Er werden gemiddeld 16 woningen en gebouwen per jaar vergund, dat is ongeveer het aantal woningen dat in november onder water stond in de Westhoek. Dit is een ramp want natuur en open ruimte zijn onze beste bescherming tegen overstromingen."

De oefening die bepaalde welke gebieden best niet bebouwd worden want gevoelig voor overstromingen gebeurde al in de periode 2014-2017. Maar de finale afbakening als bouwvrij gebied door de Vlaamse regering bleef uit. Sinds 2018 werden er maar maar liefst 167 omgevingsvergunningen afgeleverd in zulke gebieden. Dit gaat over allerlei zaken waarvoor een vergunning nodig is, gebouwen maar ook kleinere constructies zoals ook reclame-inrichtingen. Voor gebouwen of woningen werd maar liefst 96 vergunningen afgeleverd, oftewel gemiddeld 16 per jaar. Eens een woning er staat, is het moeilijk om dit terug te draaien. Maar deze beslissing straalt sterk af op de omgeving. Schauvliege: "Deze gebouwen staan in gebieden die onder water staan bij hevige regenval. Het zijn gebieden die nodig zijn voor het opvangen en bufferen van regenwater. Zij worden met wateroverlast bedreigd, maar ook de huizen en gebouwen in de omgeving ondervinden hier last van, want door het volbouwen van deze percelen gaat de wateropvang en -bufferingsfunctie die het heeft bij overstromingen verloren. Natuur en open ruimte  zijn onze beste bescherming tegen overstromingen. Onze natuur beschermen, is onze gezondheid beschermen."

Demir heeft met opzet getreuzeld

Volgens de partij Groen heeft Demir te lang getalmd met het proces van vaststellen van de watergevoelige openruimtegebieden. Zoals gezegd werd de oefening voor welke gebieden dat moeten zijn al tussen 2014-2017 gedaan, sindsdien is nauwelijks iets gebeurd. Pas sinds zomer 2023  heeft startte de minister met de definitieve afbakening van bouwvrij gebied, de betrokken gebieden zijn nu in openbaar onderzoek. Schauvliege: "De minister heeft heel veel tijd verspild. Ze heeft gewacht tot de Vlaamse regering zijn omstreden en waanzinnig hoge compensatieregeling voor grondeigenaars heeft goedgekeurd. Voor de minister primeert het privébelang van projectontwikkelaars op onze gezondheid en onze natuur." De Vlaamse regering wijst graag met de vinger naar de lokale besturen, maar ze had zelf haar huiswerk niet klaar. 

Schauvliege: "Zoals in tal van andere dossiers laten de klimaattreuzelaars van de Vlaamse regering kostbare jaren verloren gegaan en verdwijnt onze natuur en open ruimte razendsnel. En daarmee ook onze beste beschermingen tegen extreem weer als overstromingen en hitte. Een eerlijk klimaatbeleid zorgt ervoor dat we straks niet allemaal tot onze knieën in het water staan."

Ontdek ons standpunt over ruimtelijke ontwikkeling