Dieren in de Grondwet: "Historische overwinning voor dierenwelzijn"

03 Mei 2024

Dieren in de Grondwet:

"Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom doen wij het." - Fourat Ben Chikha en Kristof Calvo 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde vannacht de Grondwetswijziging goed om dieren op te nemen in de Grondwet. Trekkers Fourat Ben Chikha (Senator Groen) en Kristof Calvo (Kamerlid Groen) reageren tevreden: "Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, daarom doen wij het. Het was een lang en moeizaam proces, maar dit is een historische overwinning voor dierenwelzijn."

Dankzij Groen worden dieren nu opgenomen in de Grondwet als levende wezens met gevoelens. De bescherming van dieren zal vallen onder artikel 7bis van de Grondwet en letterlijk luiden: "bij de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden streven de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel."

In een recent IPSOS-onderzoek gaf 86% van de Belgen aan voorstander te zijn van een grondwettelijke erkenning van dieren. "Hiermee komen we tegemoet aan de wil van de een grote meerderheid van de Belgische bevolking", zegt Ben Chikha. "Dieren verdienen zorg, respect en een waardig leven. Laat dit het beginpunt zijn om ook in de toekomst betere wetgeving te maken die dieren beschermt en hen beschouwt als intelligente, voelende wezens."

“De Grondwet aanpassen is niet eenvoudig en een lang proces. We zijn heel blij met de brede steun bij de Kamerleden. Het is een volgende stap voor dierenwelzijn, maar daarmee is het werk niet af", aldus Calvo. "In alle beleidskeuzes moet rekening gehouden worden met het welzijn van dieren. Of dat nu thuis of in de landbouw is, dieren verdienen een goede bescherming."