Menswaardig werk

Menswaardig werk

Je hebt recht op een eerlijk inkomen, zekerheid, veiligheid en inspraak op de werkvloer. Maar die rechten worden nog dagelijks geschonden. Mensen die werken in schimmige contracten, tegen lage lonen, zijn het meest kwetsbaar voor misbruik, uitbuiting en onrecht. Ze hebben ook een veel groter risico op arbeidsongevallen, terwijl zij net slechter beschermd en verzekerd zijn voor de kosten en gevolgen daarvan.

We maken een einde aan moderne slavernij op de werkvloer. Dat deden we bijvoorbeeld al in de federale regering met de Pakjeswet die pakjeskoeriers beschermt tegen misbruik. Maar daarmee is ons werk nog lang niet af. Er zijn nog achterpoortjes in de wetgeving die schimmige contracten mogelijk maken. We willen de inspectiediensten die arbeidsomstandigheden controleren, versterken. We willen strenger optreden tegen uitbuiting, en zorgen voor rechtvaardige contracten.

Samen bouwen we aan een arbeidsmarkt waarin zekerheid, een waardig loon en respect voor alle werknemers voorop staan.

Groen wil….

  • goede en gezonde arbeidsomstandigheden voor iedereen. We maken een einde aan schijnzelfstandigheid, sociale dumping en wanpraktijken bij onderaannemingen
  • hoofdaannemers aansprakelijk stellen voor onderaannemingen. We beperken de keten tot maximaal drie onderaannemingen
  • meer capaciteit bij inspectiediensten. Inspecties focussen op wanpraktijken in sectoren waar veel misbruik is
  • peer-to-peerstatuten (P2P) voor bestel- en bezorgplatformen afschaffen en vervangen door een werknemersstatuut. P2P is gemaakt om bij te klussen en geeft niet genoeg sociale bescherming
  • dat elke werknemer, ook wie werk aangereikt krijgt via een app, een mens als leidinggevende heeft in plaats van een algoritme
  • dat de overheid zelf mensen in dienst neemt voor ondersteunende functies, zoals schoonmaak of catering. Als werk toch uitbesteed wordt, gebeurt dat met ambitieuze sociale voorwaarden
  • hogere lonen en betere werkomstandigheden in de dienstenchequesector. Subsidies worden gekoppeld aan voorwaarden voor werkbaar werk. We trekken de bijdrage van klanten gelijk in de drie gewesten en bouwen het fiscale voordeel af
  • dat vacatures eerst intern worden opengesteld zodat mensen die onvrijwillig deeltijds werken makkelijker doorstromen naar voltijdse contracten
  • overmatig gebruik van opeenvolgende tijdelijke contracten en dagcontracten tegengaan


> Een nieuw verhaal van hoop: download ons uitgebreid programma over menswaardig werk

Nieuws

Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’
06 Mei 2024 werk gezondheid mentale gezondheid menswaardig werk overheid en administratie
Federale ambtenaren krijgen verlof bij zwangerschapsverlies. ‘Ook partner heeft er recht op. Dit is een erkenning voor ieders verdriet’
Pakjeswet De Sutter goedgekeurd: ‘Zonder welzijn geen winst’
09 November 2023 werk duurzame economie menswaardig werk
Pakjeswet De Sutter goedgekeurd: ‘Zonder welzijn geen winst’
Zorginspectie krijgt slechts helft van nodige extra medewerkers
14 Februari 2023 kinderen en jongeren menswaardig werk
Zorginspectie krijgt slechts helft van nodige extra medewerkers