Eerste bouwblok energie-eiland bijna klaar

24 April 2024

Eerste bouwblok energie-eiland bijna klaar

"Onze expertise op zee is vandaag wereldwijd bekend. Naast de technische kennis en knowhow is het Prinses Elisabeth Eiland ook een sterk staaltje van participatie. Het is het eerste project van die omvang die van bij het begin rekening houdt met de biodiversiteit en die dat deed in samenspraak met experten ter zake. België toont dat hernieuwbare energie en biodiversiteit hand in hand gaan en zet zo de toon voor vele toekomstige projecten in de Noordzee, het centrum van de Europese ambities voor wind op zee."

Premier De Croo, minister van Energie Van der Straeten en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Dermine hebben de caisson werf bezocht van het Prinses Elisabeth Eiland in Vlissingen. Een Belgisch consortium van DEME en Jan De Nul (TM EDISON) bouwt er in opdracht van netbeheerder Elia Transmission de funderingen van het energie-eiland. De eerste van 23 caissons is zo goed als klaar en wordt in de zomer afgezonken in de Noordzee. Het Belgische energie-eiland is een wereldprimeur en wordt de eerste bouwsteen van een eengemaakt Europees hoogspanningsnet op zee.

De werf in Vlissingen is opgestart in september 2023. Er werken dagelijks zo’n 300 mensen.

Met de bouw van de eerste caisson wordt de omvang van het project pas echt zichtbaar. Elke betonnen bouwsteen is 57 meter lang, 30 breed en 30 meter hoog en weegt 22.000 ton.

Het duurt ca. drie maanden om één caisson te bouwen. Het productieproces is opgedeeld in vijf stappen die telkens 20 dagen duren. De verplaatsing tussen de diverse werklocaties gebeurt via zogenaamde schuifbanen en duurt een zestal uren.

Het meest impressionant is de tweede bouwfase waarbij de caissonmuren via glijbekisting geproduceerd worden. Per uur komt er tien centimeter bij en dat zo’n tien dagen lang.

23 caissons voor één eiland

Wanneer de caissons klaar zijn, transporteert een semi-afzinkbaar schip ze verderop in de haven, waar ze te water gelaten worden en tijdelijk gestockeerd worden. Deze zomer -bij goed weer- worden ze dan verplaatst naar hun finale locatie in de Noordzee. De caissons worden de buitenmuren van het energie-eiland. Het eiland zelf wordt opgespoten met zo’n 2.3 miljoen m³ zand, dat lokaal gewonnen wordt. Eind 2026 zal het eiland klaar zijn en kan de installatie van de elektrische apparatuur starten. De contracten hiervoor worden dit jaar aanbesteed.

Het energie-eiland kan rekenen op middelen uit het Europese Covid-herstelfonds. In overleg met de Belgische regering is een subsidie van ongeveer 100 miljoen euro toegekend. Ook voor de realisatie van een reeks natuurmaatregelen is zowel Belgische als Europese steun toegezegd. In samenspraak met experts in natuurbehoud en marien milieu is een ‘nature inclusive design’ uitgewerkt dat de biodiversiteit op en rond het eiland zal versterken.

Een innovatief hoogstandje

Het Prinses Elisabeth Eiland wordt het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld dat zowel gelijkstroom (HVDC) als wisselstroom (HVAC) combineert. De hoogspanningsinfrastructuur op het eiland zal de elektriciteitskabels van de windparken van de Prinses Elisabeth zone bundelen. Het eiland wordt tegelijk een hub voor toekomstige interconnectoren. Het gaat om zogenaamde hybride interconnectoren die een dubbele functie hebben en dus efficiënter zijn. Ze zorgen niet alleen voor stroomuitwisseling tussen landen maar zullen ook verbonden zijn met nieuwe offshore windparken in het noordelijke deel van de Noordzee die ons land op termijn van grote volumes groene stroom voorzien.  

Blijf op de hoogte van het werk van Tinne Van der Straeten