Groen vraagt uitleg aan De Croo over Natuurherstelwet

19 Maart 2024

Groen vraagt uitleg aan De Croo over Natuurherstelwet

“Ik eis 100% duidelijkheid en helderheid van De Croo." - Covoorzitter Jeremie Vaneeckhout

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout kondigt aan dat zijn partij woensdag op de kern van de federale regering tekst en uitleg zal vragen aan Premier Alexander De Croo over zijn vermeend lobbywerk om de natuurherstelwet te kelderen. Jeremie Vaneeckhout (Groen): “Ik eis 100% duidelijkheid en helderheid van De Croo. Welke contacten zijn er geweest? Wat werd daar besproken? En heeft hij of zijn kabinet wel of niet gelobbyd tegen de democratisch goedgekeurde natuurherstelwet?”

Uit berichtgeving van Knack en De Standaard blijkt namelijk dat De Croo achter de schermen zou lobbyen tegen de natuurherstelwet en dat vindt de partij onaanvaardbaar.

Vaneeckhout: “Als dit zou kloppen, dan misbruikt De Croo zijn positie. Het is dan ongezien: een eerste minister van een land dat nu een belangrijke EU-instelling voorzit, lobbyt tegen nota bene EU-wetgeving. De natuurherstelwet is goedgekeurd door het Europese parlement. Hij haalt zijn positie als geloofwaardige politicus onderuit en maakt zichzelf nu echt helemaal los van de federale regeringspartners door zijn positie zo te misbruiken.”

Vaneeckhout gaat verder: “Het zou ook bijzonder cynisch zijn: een liberaal die achter de rug druk uit zou oefenen tegen de natuurherstelwet. Zijn verzet is er één tegen de economie. Natuur en klimaatbeleid zijn essentieel om onze economie te beschermen. Betere grond en beter water zijn essentieel voor onze landbouwers én hebben we nodig om de klimaatcrisis binnen de perken te houden.”

Vaneeckhout wijst er ook op dat grote bedrijven voorstander zijn van de natuurherstelwet. Hij verwijst naar de communicatie van verschillende multinationals die recent er nog op wezen dat de natuur nodig is om onze voedselsystemen veilig te stellen. De covoorzitter van Groen vraagt zich af of hij dat nu echt moet uitleggen aan een liberale kopman.

"Als dit klopt dan staat het imago van De Croo en ons land op het spel. Nationaal en internationaal. Ik verwacht van de premier van dit land eerlijkheid en geen achterkamertjespolitiek. In de eerste plaats voor alle burgers, maar ook voor zijn coalitiepartners," besluit Vaneeckhout.

Strijd mee voor een sterke natuurherstelwet. Teken onze petitie.