Cultuur en media

Cultuur en media

Kunst en cultuur zijn echt overal. Het brengt mensen samen en vormt zo een tegengif voor polarisering. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die moeten we versterken. Groen geeft de sector zuurstof om te groeien, te vernieuwen en kleurrijker te worden. Dat gaat hand in hand met een sterk mediabeleid.

Lees meer

Nieuws

VRT: Groen klaagt besparing van 67 miljoen aan
10 Oktober 2023 cultuur
VRT: Groen klaagt besparing van 67 miljoen aan
Meyrem blikt terug: 'cultuur onder vuur'
22 September 2023 cultuur
Meyrem blikt terug: 'cultuur onder vuur'
Minder dan halve procent festivals en concerten heeft label 'toegankelijk event'
10 Juli 2023 cultuur diversiteit
Minder dan halve procent festivals en concerten heeft label 'toegankelijk event'

Cultuur en media: ons standpunt

Voor een samenleving die verder wil groeien, is een degelijke financiering voor kunst en cultuur essentieel. Kunstenaars, gezelschappen en musea verdienen meer steun om hun rol waar te maken. Ook het budget voor innovatieve projecten en beurzen moet omhoog en de helft ervan gaat naar individuele kunstenaars. Kwaliteit gaat immers boven kwantiteit. Schrijvers geven we een duwtje in de rug door het Fonds voor de Letteren te versterken.

We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij cultuur. We stimuleren cultuureducatie en -participatie en zorgen ervoor dat de cultuur- en onderwijssector nauwer samenwerken. We hebben extra aandacht voor kansengroepen en steunen initiatieven van onderuit voluit.

Het kunstenveld kan wel een pak kleurrijker. We kijken verder dan het westerse artistieke perspectief. We geven diversiteit in de amateurkunsten de broodnodige impulsen en stimuleren interculturaliteit.

De digitale maatschappij biedt enerzijds kansen en mogelijkheden. We kunnen bijvoorbeeld makkelijk connecteren met anderen en snel relevante informatie vergaren. Anderzijds brengt ze ook risico’s met zich mee. Desinformatie en fake news kan leiden tot polarisatie en een ontwrichte democratie. Een sterk mediabeleid is essentieel. Dat dient te vertrekken vanuit de ambitie om de digitale kloof te dichten zodat iedereen mee is en gelijke kansen krijgt. Daarenboven is het noodzakelijk dat het beleid inzet op mediawijsheid zodat burgers voldoende skills hebben en actief en kritisch kunnen deelnemen aan de digitale samenleving.

Een sterke, onafhankelijke openbare omroep is een fundamenteel onderdeel van een gezonde democratie. De VRT geven we de nodige instrumenten in handen om die opdracht voortreffelijk uit te voeren. De VRT moet zich kunnen ontplooien als een dynamische mediaorganisatie met een maatschappelijke opdracht. Een baken van vertrouwen voor burgers in deze immens gemediatiseerde maatschappij.

De Vlaamse Regulator voor de Media ondersteunen we om te verzekeren dat de media-aanbod onafhankelijk en divers blijft. De impact van mediaconcentratie blijven we monitoren. We waken erover dat er een pluriforme, onafhankelijke journalistiek aanwezig is en dat de verschillende spelers functioneren volgens het gelijke speelveld-principe.

Blijf op de hoogte