Cultuur en media

Kunst en cultuur zijn echt overal. Het brengt mensen samen en vormt zo het tegengif voor polarisering. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die moeten we versterken. Groen geeft de sector zuurstof om te groeien, te vernieuwen en kleurrijker te worden. Dat gaat hand in hand met een sterk mediabeleid.

Voor een samenleving die verder wil groeien, is een degelijke financiering voor kunst en cultuur essentieel. Kunstenaars, gezelschappen en musea verdienen meer steun om hun rol waar te maken. Tegen de oprukkende commercialisering willen wij tegengewicht bieden.

We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij cultuur. Daarom stimuleren we cultuureducatie en -participatie, met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Initiatieven van onderuit steunen we voluit. Daarbij is het sociaal-cultureel werk onmisbaar, net als de vele buurt- en erfgoedinitiatieven.

Het kunstenveld kan wel een pak kleurrijker. We moeten verder durven kijken dan het westerse artistieke perspectief. We geven diversiteit in de amateurkunsten de broodnodige impulsen en stimuleren interculturaliteit.

Dat alles gaat hand in hand met ons mediabeleid. Iedereen moet kritisch en actief kunnen meedoen in onze steeds meer gemediatiseerde samenleving. We zetten alles op alles om de digitale kloof te dichten.

Tot slot staan we uiteraard garant voor een sterke, toegankelijke en onafhankelijke Vlaamse openbare omroep, want die is een baken voor democratie, diversiteit en kwaliteit.


Voorstellen uit het programma

  • We stimuleren een nauwe samenwerking tussen de cultuur- en onderwijssector. Zo blijven we bij de les in een steeds meer gemediatiseerde samenleving. Openbare bibliotheken en academies krijgen onze steun, want ze zijn de ontmoetingsplekken en kennis- en informatiecentra bij uitstek.
  • Het budget voor projectsubsidies verhogen we. We zorgen ervoor dat de ondersteunde projecten voldoende middelen krijgen om goed te werken. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.
  • De betere film krijgt een vaste plek in kunstencentra, cultuurcentra en andere cultuurhuizen. Zo versterken we de toekomstkansen van arthouse cinema.
  • Zomaar erfgoed slopen? Dat moet stoppen. Onze beschermde gebouwen onderwerpen we aan strengere regels om lichtzinnige sloop tegen te gaan.
  • Schrijvers verdienen meer steun – zeker non-fictieschrijvers. Daarom versterken we het Fonds voor de Letteren. Kwaliteitsboekhandels geven we meer overlevingskansen met boekenleveringen aan scholen en bibliotheken.
  • Onze cultuursector heeft veel internationaal potentieel. We versterken de internationale ambities. Brussel zetten we op een voetstuk, want onze hoofdstad verdient meer waardering als venster op de wereld.
  • Een groter deel van de VRT-dotatie zal gaan naar cultuur, Vlaamse fictie, animatiefilm en documentaire. We willen de VRT, maar ook andere zenders, stimuleren om internationale coproducties aan te gaan met VRT als ‘matchmaker’.
  • De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) krijgt meer macht om te verzekeren dat ons media-aanbod onafhankelijk, divers en pluriform blijft.
  • Bestaande perssteun koppelen we aan betere arbeidsvoorwaarden voor journalisten en aan kwaliteitsbevordering.
  • De dotatie voor het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek en het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) wordt verhoogd.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A