Cultuur en media

Cultuur en media

Iedereen heeft recht op cultuur. Cultuur daagt uit, verbindt, maakt onze samenleving sterker en zet verandering in gang. Ze zorgt voor plezier, inspiratie en troost. Groen kiest voor een cultuurbeleid dat de sector vertrouwt en autonomie geeft. We versterken de positie van kunstenaars en cultuurmakers, want zij zijn de motor van de sector.

We kiezen voor een cultuurbeleid dat de sector vertrouwt en autonomie geeft. Met een duidelijk investeringsbeleid en een eerlijk kader voor subsidiëring. We versterken de positie van kunstenaars en cultuurmakers, want zij zijn de motor van de sector.

Met onze voorstellen zorgen we ervoor dat cultuur geen voorrecht, maar een basisrecht is. We geven iedereen toegang tot cultuur, en brengen cultuur en onderwijs dichter bij elkaar. We ondersteunen culturele experimenten, initiatieven die van onderuit ontstaan en de diversiteit van het culturele en creatieve veld.

Met een krachtig mediabeleid dichten we de digitale kloof. We investeren ook in mediawijsheid. Zo hebben burgers de nodige vaardigheden om actief en kritisch deel te nemen aan de samenleving, zowel online als offline. Sterke, onafhankelijke journalistiek waarborgen, is voor Groen cruciaal.

Groen wil...

 • volwaardige en structurele financiering van de cultuursector, met een volledige indexering van alle werkingsmiddelen 
 • een volledige toekenning van sociale rechten en volwaardige tewerkstelling voor kunstenaars, ook voor wie met kortlopende contracten of als freelancer werkt
 • het vertrouwen in de sector teruggeven. Van overdreven controle op organisaties gaan we naar heldere wetgeving en vertrouwen
 • auteursrechten echt terecht laten komen bij de kunstenaars, makers en auteurs, ook in een tijdperk van artificiële intelligentie
 • cultuureducatie en -participatie weer bovenaan op de beleidsagenda plaatsen, bijvoorbeeld door meer kunst en cultuur op school
 • een persoonlijk cultuurbudget voor elke jongere via een cultuurpas
 • het nachtleven en de kleinere muziekclubs ondersteunen en uitbouwen, en de cultuurcentra en bibliotheken herwaarderen
 • vernieuwing alle kansen geven met meer aandacht voor initiatieven die van onderuit ontstaan 
 • een grondige update van het cultuurpact, dat gezorgd heeft voor te veel politisering van raden van bestuur in de cultuursector 
 • bijkomend budget en begeleiding voor een omslag naar een duurzame culturele en creatieve sector
 • een divers medialandschap en creatieve sector, met meerdere en ook kleinere spelers
 • een sterke, onafhankelijke openbare omroep, en dus een terugdraaiing van de besparingen bij de VRT
 • voldoende tijd en ruimte voor journalisten om grondig onderzoek te kunnen doen
 • een wettelijk kader tegen SLAPPs (rechtszaken met als doel journalisten of kleine uitgevers het zwijgen op te leggen)

> Download ons uitgebreid programma over cultuur en media

Nieuws

Groen wil onafhankelijke audit naar politieke inmenging VRT
25 April 2024 cultuur overheid en administratie
Groen wil onafhankelijke audit naar politieke inmenging VRT
VRT: Groen klaagt besparing van 67 miljoen aan
10 Oktober 2023 cultuur
VRT: Groen klaagt besparing van 67 miljoen aan
Meyrem blikt terug: 'cultuur onder vuur'
22 September 2023 cultuur
Meyrem blikt terug: 'cultuur onder vuur'