Cultuur en media

Kunst en cultuur is echt overal. Het brengt mensen samen en laat onze steden en gemeenten bruisen. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die moeten we versterken. Groen geeft de sector zuurstof om te groeien, te vernieuwen en kleurrijker te worden. Dat gaat hand in hand met een sterk mediabeleid.

Professionele en amateurkunstenaars creëren het erfgoed van de toekomst. Dat moeten we ondersteunen met een degelijke subsidiëring. Geld in het laatje brengen is geen vereiste voor kunst en cultuur. Tegen die oprukkende commercialisering willen wij tegengewicht bieden.

We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij cultuur. Daarom stimuleren we cultuureducatie en -participatie, met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Initiatieven van onderuit steunen we voluit. Daarbij is het sociaal-cultureel werk onmisbaar, net als de vele buurt- en erfgoedinitiatieven.

Het kunstenveld kan wel een pak kleurrijker. We moeten verder durven kijken dan het westerse artistieke perspectief. We geven diversiteit in de amateurkunsten de broodnodige impulsen en stimuleren interculturaliteit.

Dat alles gaat hand in hand met ons mediabeleid. Iedereen moet kritisch en actief kunnen meedoen in onze steeds meer gemediatiseerde samenleving. We zetten alles op alles om de digitale kloof te dichten.

Tot slot staan we uiteraard garant voor een sterke, toegankelijke en onafhankelijke Vlaamse openbare omroep. Deze vormt een baken voor democratie, diversiteit en kwaliteit van de media en daar kunnen we alleen maar volmondig ja tegen zeggen.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK