Cultuur en media

Kunst en cultuur zijn echt overal. Het brengt mensen samen en vormt zo het tegengif voor polarisering. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die moeten we versterken. Groen geeft de sector zuurstof om te groeien, te vernieuwen en kleurrijker te worden. Dat gaat hand in hand met een sterk mediabeleid.

Voor een samenleving die verder wil groeien, is een degelijke financiering voor kunst en cultuur essentieel. Kunstenaars, gezelschappen en musea verdienen meer steun om hun rol waar te maken. Tegen de oprukkende commercialisering willen wij tegengewicht bieden.

We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij cultuur. Daarom stimuleren we cultuureducatie en -participatie, met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Initiatieven van onderuit steunen we voluit. Daarbij is het sociaal-cultureel werk onmisbaar, net als de vele buurt- en erfgoedinitiatieven.

Het kunstenveld kan wel een pak kleurrijker. We moeten verder durven kijken dan het westerse artistieke perspectief. We geven diversiteit in de amateurkunsten de broodnodige impulsen en stimuleren interculturaliteit.

Dat alles gaat hand in hand met ons mediabeleid. Iedereen moet kritisch en actief kunnen meedoen in onze steeds meer gemediatiseerde samenleving. We zetten alles op alles om de digitale kloof te dichten.

Tot slot staan we uiteraard garant voor een sterke, toegankelijke en onafhankelijke Vlaamse openbare omroep, want die is een baken voor democratie, diversiteit en kwaliteit.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK