Cultuur en media

Kunst en cultuur zijn echt overal. Het brengt mensen samen en vormt zo een tegengif voor polarisering. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die moeten we versterken. Groen geeft de sector zuurstof om te groeien, te vernieuwen en kleurrijker te worden. Dat gaat hand in hand met een sterk mediabeleid.

Voor een samenleving die verder wil groeien, is een degelijke financiering voor kunst en cultuur essentieel. Kunstenaars, gezelschappen en musea verdienen meer steun om hun rol waar te maken. Ook het budget voor innovatieve projecten en beurzen moet omhoog en de helft ervan gaat naar individuele kunstenaars. Kwaliteit gaat immers boven kwantiteit. Schrijvers geven we een duwtje in de rug door het Fonds voor de Letteren te versterken.

We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij cultuur. We stimuleren cultuureducatie en -participatie en zorgen ervoor dat de cultuur- en onderwijssector nauwer samenwerken. We hebben extra aandacht voor kansengroepen en steunen initiatieven van onderuit voluit.

Het kunstenveld kan wel een pak kleurrijker. We kijken verder dan het westerse artistieke perspectief. We geven diversiteit in de amateurkunsten de broodnodige impulsen en stimuleren interculturaliteit.

Dat alles gaat hand in hand met een sterk mediabeleid. Iedereen moet kritisch en actief kunnen meedoen in onze steeds meer gemediatiseerde samenleving. Daarom zetten we alles op alles om de digitale kloof te dichten.

De VRT geven we alle instrumenten in handen om een sterke, toegankelijke en onafhankelijke openbare omroep te zijn. Die is een baken voor democratie, diversiteit en kwaliteit. De Vlaamse Regulator voor de Media krijgt meer macht om te verzekeren dat ons media-aanbod onafhankelijk en divers blijft.

Blijf op de hoogte