Onderwijs

Onderwijs

Groen strijdt voor een eerlijke start voor iedereen, en het onderwijs is de uitgelezen plek om dat waar te maken. We maken van de school een plek waar je elke dag jezelf kunt zijn. Van de kleuterklas tot het volwassenenonderwijs krijg je de ondersteuning die je nodig hebt om te leren, te ontdekken en te ontwikkelen.

Goed onderwijs legt de basis voor je latere leven. Op school leer je wat je moet kunnen en weten om als kritische burger het leven in te stappen. Goed onderwijs zorgt voor de leerlingen, met extra aandacht voor wie dat nodig heeft. Kansen in het onderwijs worden nog te veel bepaald door de plaats waar je opgroeit. Wij gaan voor onderwijs dat eerlijke kansen geeft aan élke leerling. Dat is onderwijs waarin schoolkosten geen drempel vormen voor je studiekeuze, waar je de begeleiding krijgt die jij nodig hebt, en waar discriminatie geen plaats heeft.

Het lerarentekort zet eerlijke kansen op school onder druk. Groen wil dat elke leerling kan rekenen op een goede leerkracht, want alles staat of valt met de mensen voor de klas. En die mensen verdienen de juiste omkadering en ondersteuning om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen geven aan elke leerling. Goede leerkrachten naar het onderwijs halen en in het onderwijs houden wordt één van de grote uitdagingen van de volgende regeerperiode.

Groen wil...

 • het lerarentekort aanpakken, onder meer via een startersstatuut voor beginnende leerkrachten, met werkzekerheid, minder lesuren en meer begeleiding
 • meer samenwerking mogelijk maken tussen leerkrachten in en naast de klas
 • meer geld en tijd voor professionalisering van leerkrachten
 • schoolteams versterken met personeelsleden met verschillende expertises, zoals administratief personeel, psychologen of logopedisten
 • schoolteams diverser maken via een inclusief aanwervingsbeleid
 • onderwijsongelijkheid tegengaan door de sociale mix op scholen te verhogen
 • de kwaliteit van onderwijs garanderen met een rijk aanbod. Naast basisvaardigheden, zoals taal en rekenen, is er plaats voor maatschappelijke thema’s zoals burgerschap, relaties, duurzaamheid en mediawijsheid
 • dat elk kind gratis naar school kan. We voorzien gratis schoolmateriaal voor elk kind en kostendekkende schooltoelages voor gezinnen met lage inkomens
 • inclusief onderwijs voor leerlingen met een beperking
 • een voedzame, lekkere en duurzame schoolmaaltijd voor elk kind. Voor kinderen van ouders die moeilijk rondkomen, is die maaltijd gratis
 • toegankelijk hoger onderwijs door voldoende hoge studiebeurzen en betaalbare studentenwoningen
 • scholen, hogescholen en universiteiten zonder racisme, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag, onder meer via vorming van personeel en een goede klachtenbehandeling
 • het welzijn van leerlingen bevorderen met een gezond evenwicht tussen vrije tijd en schoolwerk, een helder smartphonebeleid op school en versterkte leerlingenbegeleiding
 • recht op deconnectie buiten de schooluren voor leerlingen en leerkrachten
 • van elke school een brede school maken, waar kinderen ook na de lesuren terechtkunnen voor sport en cultuur
 • verouderde schoolgebouwen toegankelijk, comfortabel en duurzaam maken


> Download ons uitgebreid programma over onderwijs

Nieuws

Groen-covoorzitster Nadia Naji stelt vijf jongerenprioriteiten voor op studentenkot:
21 Mei 2024 klimaat kinderen en jongeren onderwijs mobiliteit mentale gezondheid
Groen-covoorzitster Nadia Naji stelt vijf jongerenprioriteiten voor op studentenkot: "Studeren mag geen luxeproduct worden voor de happy few"
Groen wil gratis onderwijs voor elk kind
07 Maart 2024 kinderen en jongeren onderwijs publieke diensten
Groen wil gratis onderwijs voor elk kind
Groen bezorgd over recordaantal vroegtijdige schoolverlaters
28 Februari 2024 onderwijs publieke diensten
Groen bezorgd over recordaantal vroegtijdige schoolverlaters

Petitie

maximumfactuur onderwijs
55%
Tijd voor een maximumfactuur in de middelbare school. Teken onze petitie!

Elk kind verdient een eerlijke start. Die eerlijke kansen beginnen op school, maar steeds minder ouders kunnen de schoolfacturen betalen. In het middelbaar botsen ouders op de hoge facturen van boeken, een laptop, of zelfs allebei. Wie een vakopleiding volgt, moet ook nog eens betalen voor materiaal. Gevolg? Heel wat leerlingen zitten zonder het nodige lesmateriaal in de klas.

Bovendien verschillen de kosten sterk tussen scholen en zelfs studierichtingen. Dat is een probleem, want daarom kunnen kinderen in armoede vaak niet de keuze maken die best bij hen past. Kinderen die het thuis al moeilijker hebben, krijgen zo ook op school minder kansen.

Teken vandaag nog onze petitie voor een maximumfactuur in het middelbaar en oefen mee druk uit op de Vlaamse regering zodat ALLE kinderen een goede start krijgen.