Lerarentekort: Groen dringt aan op sociaal overleg en betere voorwaarden voor zij-instromers

08 Juni 2022

Lerarentekort: Groen dringt aan op sociaal overleg en betere voorwaarden voor zij-instromers

 'Bovenop het gigantische lerarentekort kampt de minister nu ook nog eens met spanningen met het veld. Minister Weyts moet zo snel mogelijk met de koepels en vakbonden aan tafel gaan en samen met hen werk maken van grondige hervormingen om het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijker te maken.' (Johan Danen)

Het lerarentekort heeft een kookpunt bereikt. Dat klonk deze week ook bij de koepels die luid aan de alarmbel trokken. Via een spoedresolutie in het Vlaams Parlement dringt Groen erop aan dat Onderwijsminister Weyts ingrijpt. 'Ons onderwijssysteem is aan het kapseizen. Bovenop het gigantische lerarentekort kampt de minister nu ook nog eens met spanningen met het veld. Minister Weyts moet zo snel mogelijk met de koepels en vakbonden aan tafel gaan en samen met hen werk maken van grondige hervormingen om het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijker te maken. Deze crisis zal anders alleen maar verder ontsporen', waarschuwt Groen-parlementslid Johan Danen. Naast sociaal overleg dringen de groenen ook aan op een aanpassing van de anciënniteitsvoorwaarden voor zij-instromers.

Eerder deze week haalden Koen Pelleriaux (GO!) en Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) uit naar de Vlaamse regering en stelden ze vast dat minister Weyts zijn prioriteiten verkeerd liggen. Danen: 'Als we de crisis in het onderwijs willen aanpakken, dan zal de minister moeten samenwerken met de koepels. We sporen hem aan om dus zo snel mogelijk met hen aan tafel te gaan en het vertrouwen te herstellen zodat er samengewerkt kan worden aan een plan van aanpak om ons onderwijs uit deze crisis te loodsen.'

Om op korte termijn het lerarentekort al een stuk terug te dringen, dringen de groenen erop aan om de overstap naar het onderwijs voor zij-instromers aantrekkelijker te maken door betere financiële waardering van de anciënniteit en de huidige regeling uit te breiden naar alle vakken - in plaats van de huidige 20 knelpuntvakken. 'De crisis in ons onderwijs beperkt zich niet tot enkele vakken, maar gaat al veel breder. Als we de neerwaartse spiraal waar we inzitten willen doorbreken, zal de Vlaamse regering doortastend moeten optreden en nu de nodige maatregelen moeten treffen om het lerarentekort aan te pakken. Overleg met de koepels en een snelle bijsturing van de anciënniteitsvoorwaarden voor zij-instromers zijn eenvoudige eerste stappen die de minister kan en moet zetten om deze crisis aan te pakken.'

Meer dan ooit kampen scholen met lerarentekorten. Terwijl de tekorten zich in het verleden tijdens de loop van het schooljaar lieten voelen, waren er dit jaar al bij de start van het schooljaar grote tekorten. Naar schatting is er nood aan 10.000 voltijdse leerkrachten om het huidige tekort op te vangen. Als er niet ingegrepen wordt, dreigt de crisis alleen verder aan te zwellen, waarschuwen de groenen, met verregaande gevolgen voor de ontwikkeling van onze leerlingen. 'Het feit dat leerlingen verschillende uren per week zonder leerkracht in de studie doorbrengen, vormt een grote bedreiging voor de onderwijskwaliteit. In het belang van onze kinderen is het dus dringend nodig om aan oplossingen te werken. En daarvoor valt geen tijd te verliezen', besluit Danen.

Lees hier ons standpunt over onderwijs