Als kind droomde Johan er al van om politicus te worden.

Om de kleine problemen van de mensen op te lossen, maar ook om de samenleving in een bepaalde richting te duwen.

Dat doet Johan zijn hele leven al - van klasvertegenwoordiger in het eerste leerjaar, via voorzitter van Chiro Limburg tot vandaag Vlaams volksvertegenwoordiger.

Daar houdt hij zich o.a. bezig met de grote onderwijsdossiers: het lerarentekort, de democratisering van het hoger onderwijs en de tanende onderwijskwaliteit. Ook de asbestproblematiek zette hij hoger op de politieke agenda.

Vrienden van Johan zeggen wel eens dat luisteren naar mensen en toegankelijkheid zijn grootste troeven zijn. Mensen, daar houdt hij van. Johan wil weten wat er echt leeft. Daarom is hij ook aanwezig op het terrein en zet hij bezorgdheden van burgers op de politieke agenda. 

Voor alles wat kwetsbaar is moet worden gevochten. Dat heeft hij altijd al gedaan, en dat gaat hij blijven doen.

Hij toont zich vastberaden, maar ook bereid tot samenwerken.

Alleen zo kunnen we de verandering waar de wereld om schreeuwt waar maken.

‘t Is nodig en hij heeft er goesting in. Jullie ook?

Laten we feitenvrije politiek inruilen voor feitenrijke politiek. De debatten zouden zoveel degelijker zijn als we ons meer zouden openstellen voor informatie die ‘schuurt’ tegen de eigen mening. En de besluitvorming kwaliteitsvoller.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?