Thomas strijdt als adviseur gelijke kansen van vicepremier Petra De Sutter en als LGBTQI+-activist voor een rechtvaardigere samenleving

Vandaag is hij als kandidaat voor het Europees Parlement vastbesloten om mensenrechten te verdedigen en te versterken. Hij verzet zich tegen de achteruitgang die in sommige Europese landen is ingezet. Daar moet Europa tegen optreden.

Thomas wil ook werken aan een sterkere sociale bescherming in Europa. Want Europa kan jou zo meer zekerheid geven in je leven en een einde maken aan armoede en uitbuiting.

Hij gelooft er als geen ander in hoe belangrijk het is om op Europees niveau samen te werken en de grote uitdagingen van vandaag aan te pakken: van het redden van ons klimaat tot het versterken van onze rechten.

In 2024 staan we voor een cruciale keuze: kiezen we voor samenwerking en vooruitgang of laten we mensen en het klimaat in de steek?

Samen kunnen we kiezen voor een beter Europa, waar iedereen gelijke rechten heeft en niemand gediscrimineerd wordt, waar mensen ondersteund en beschermd worden en waar we meer klimaatambitie tonen. 

Daarvoor is jouw steun cruciaal.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?