Samira Atillah zet zich al jaren in om mensenrechten aan te kaarten via teksten, opinies, debatten en panelgesprekken. Als ex-journalist schreef ze regelmatig over maatschappelijke thema's. Ze streeft naar een rechtvaardige samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Zoals kansen voor mensen op de vlucht. Samira vindt het beschermen van vluchtelingen een morele plicht. Het geloof in een wereld waarin niemand achtergelaten wordt, iedereen zich veilig voelt en waardigheid centraal staat, drijft haar.

'Samen kunnen we een verschil maken en een rechtvaardige samenleving opbouwen. Laten we ons verenigen in de strijd voor mensenrechten, gelijkheid en kansen voor iedereen.'

De politieke ambitie van Samira reikt verder dan persoonlijk succes. Ze streeft naar een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid en gelijkheid niet alleen idealen zijn, maar realiteiten die elke burger ten goede komen. Ze gelooft dat politiek een krachtig middel is om positieve veranderingen door te voeren en impact te hebben op het leven van mensen.

In een wereld van uitdagingen roept Samira op tot eenheid en samenwerking.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?