Een andere wereld kan. Een groener, socialer én rechtvaardiger Europa, daar willen we naartoe. Hoe? Door beter samen te werken. Allemaal. We zetten in op inspraak en transparantie. En vechten zo voor democratie, tegen de loze beloftes van autoritaire leiders.

We kunnen ons uit elkaar laten spelen door nationalisme, of elkaar gaan versterken in een verenigd, federaal Europa. Een Europa dat symbool staat voor democratie, mensenrechten en met de ambitie om de klimaatcrisis aan te pakken. Met niet alleen een sterker Europees Parlement, maar ook met burgerpanels en het uitbreiden van het burgerinitiatief. Met een nieuwe Green and Social Deal.

Wanneer er hardop gedroomd wordt van autoritaire leiders, sta ik mee op voor een betere democratie. Samen met u. EU and me.

Iedereen mee om tot nieuwe en betere oplossingen te komen. Pas dan, wanneer iedereen ook effectief mee aan tafel zit, zal een eerlijk klimaatbeleid niet te stoppen zijn.

Daarvoor wil ik mij smijten in Europa. Gaan. Samen met u. EU and me.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?