Tegemoetkomingen Vlaams Rampenfonds laten op zich wachten

19 Oktober 2023

Tegemoetkomingen Vlaams Rampenfonds laten op zich wachten

In de zomer van 2021 kregen heel wat Limburgse gemeentes te kampen met wateroverlast. De watersnood werd erkend als ramp. Hierdoor kunnen getroffenen een tegemoetkoming krijgen van het Vlaams Rampenfonds. Van de 318 ingediende schadedossiers werd er nog niemand uitbetaald. Hoe komt dat?

Hoe zit het nu met de schadedossiers?

“In juli 2021 werd een groot deel van Vlaanderen getroffen door hevige regenval en overstromingen”, zei Johan Danen (Groen). In tien Limburgse gemeentes werden de overstromingen als ramp erkend. “De erkenning als rampgebied is belangrijk voor de gedupeerden die aanspraken wensen te maken op het Vlaams Rampenfonds”, gaf Johan Danen aan.

In totaal werden 377 schadedossiers ingediend bij het rampenfonds, waarvan 318 dossiers uiteindelijk werden aanvaard. Volgens Johan Danen werd de totale uit te keren som geraamd op 11,2 miljoen euro. Hij gaf aan dat de verzekeringen ondertussen al 97 procent van de 74.000 ingediende dossiers hebben afgerond. Ze betaalden hiervoor al 2,4 miljard euro uit. Maar het Vlaams Rampenfonds betaalde nog geen enkele schadevergoeding uit.

Johan Danen wou van minister-president Jan Jambon weten wat de huidige stand van zaken is. “Zullen de schadevergoedingen worden uitbetaald na de zomer of, beter nog, werden ze ondertussen uitbetaald? Kunt u uitleggen waarom de verwerking van de aanvragen zoveel tijd in beslag neemt? Wordt de huidige werking van het Vlaams Rampenfonds geëvalueerd? En worden er stappen genomen om de verwerking van schadedossiers efficiënter te laten verlopen?”

Droogte in 2020 gooit roet in het eten

Minister-president Jan Jambon gaf aan dat de werking van het Vlaams Rampenfonds recent werd onderzocht. Aanleiding was de droogte in 2020, waarvoor het fonds een aanzienlijk aantal schadedossiers binnenkreeg. De minister-president gaf aan dat het fonds na de evaluatie werd versterkt met een extra manager, extra dossierbeheerders en een expert. Het team telt nu 15 leden. “Dat stelt mijn diensten in staat de achterstand weg te werken van de schadedossiers van de droogte in 2020. Die krijgen uiteraard voorrang op schadedossiers van 2021”, zei de minister-president.

“Op datum van 4 oktober 2023 zijn 98 schadedossiers die niet in aanmerking komen voor verdere behandeling, afgewezen. Voor de resterende 283 dossiers zijn er al 22 in behandeling bij landbouwdeskundigen om de externe expertises uit te voeren. De overige 261 zijn in voorbereiding voor expertises”, gaf de minister-president aan. Ook de externe deskundigen zijn momenteel nog bezig met de laatste dossiers van de droogte in 2020. Volgens de minister-president zijn dat er minder dan 200. Hij voorspelt dat in de loop van november 2023 de eerste uitbetalingen voor de wateroverlast in 2021 zullen volgen.

Waar kan het nog vlotter? Het Vlaams Rampenfonds werkt momenteel een nieuw bestek uit voor een raamcontract met landbouwdeskundigen. Daarin zal volgens de minister-president een evaluatiesysteem zitten dat de kwaliteit van de expertises moet bevorderen. “Dat zal opnieuw voor een aanzienlijke efficiëntiewinst zorgen”, zei de minister-president. Daarnaast wordt er, met een team van ontwikkelaars, gekeken om de digitale toepassingen verder op punt te zetten, zodat de schadedossiers een vlottere afhandeling krijgen.

Bekijk hier het debat: