'Kotcrisis bedreigt gelijke onderwijskansen'

13 Mei 2022

'Kotcrisis bedreigt gelijke onderwijskansen'

'Er zijn niet alleen veel te weinig koten, ze worden ook hoe langer hoe duurder.' (Johan Danen)

Steeds meer studenten vinden geen betaalbaar kot. Groen-parlementslid Johan Danen trekt daarover aan de alarmbel en dient een voorstel in het parlement in om een verenigde commissie Wonen en Onderwijs bijeen te roepen. 'Er zijn niet alleen veel te weinig koten, ze worden ook hoe langer hoe duurder. Voor studenten met een moeilijke thuissituatie of die ver weg van de hogeschool of universiteit wonen is dat problematisch. Studeren mag niet voor de lucky few zijn. Het parlement moet hierover samenkomen en hoorzittingen organiseren om dit probleem aan te pakken', benadrukt Danen.

De voorbije weken trokken studenten herhaaldelijk aan de alarmbel over het feit dat ze geen betaalbare koten meer vinden. Vandaag zijn er in studentensteden zoals Gent en Brussel al tienduizenden studentenkoten tekort. Het gaat om structurele tekorten die al jaren opbouwen. Ook in Leuven wordt de markt krap en het probleem wordt elk jaar erger. Danen: 'Tegen 2030 zouden er volgens ‘Het Kotkompas’ zo’n 95.000 koten bij moeten komen. In realiteit zijn het er vermoedelijk nog meer aangezien deze schatting gemaakt werd op basis van het toenemend aantal studenten en geen rekening houdt met de huidige tekorten, of dat er ook koten verdwijnen.'

Het tekort aan koten heeft ook een groot effect op de huurmarkt. 'We zien dat studenten noodgedwongen creatief worden en soms zelf gaan samenhuizen. In Gent zouden er al 3.700 gezinswoningen ingenomen worden door studenten, wat ook de prijzen opdrijft voor de jonge gezinnen, een andere groep die het ook moeilijk hebben in stedelijke context', legt Danen uit. 'Er is dringend nood aan een gecoördineerde aanpak om een oplossing te zoeken voor deze uitdaging.'

Het Groen-parlementslid onderstreept dat toegang tot betaalbare koten een voorwaarde is voor gelijke onderwijskansen. 'Onderwijs is geen luxeproduct. Als we hoger onderwijs toegankelijk willen houden voor iedereen, dan is er dringend actie nodig', aldus Danen. Hij pleit ervoor om experten uit te nodigen over de thematiek en te zoeken naar oplossingen om het aanbod versneld uit te breiden met speciale aandacht voor basiskoten, om de prijzen te temperen, om leegstand te reactiveren en om vergunningsprocedures en stedenbouwkundige voorschriften beter af te stemmen op de noden vandaag.

Ontdek ons standpunt over betaalbaar wonen