Discriminatie

Discriminatie

Iedereen moet zich welkom, veilig en gerespecteerd kunnen voelen in de samenleving. Of het nu op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, op de woonmarkt of ergens anders is. Groen strijdt vóór vrijheid, vóór gelijke rechten en tégen discriminatie. Uitgesloten worden omwille van je naam of huidskleur? Niet kunnen beslissen over je eigen lichaam? Anders behandeld worden omdat je geen deel uitmaakt van een 'traditioneel gezin'? Dat kan niet. 

De strijd tegen racisme, seksisme en discriminatie van LGBTI+ personen en personen met een handicap, die staat voor ons bovenaan de politieke agenda. Iedereen zou zich welkom, veilig en gerespecteerd moeten voelen in de samenleving. Of het nu op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, op de woonmarkt of ergens anders is.

We pakken discriminatie en uitsluiting aan en sanctioneren waar nodig. Verschillende vormen van uitsluiting en discriminatie versterken elkaar, en daar moet het beleid rekening mee houden. Als je wordt uitgesloten, moet je kunnen rekenen op de overheid. Bij vermoedens van discriminatie moet de overheid handelen, en slachtoffers onvoorwaardelijke steun bieden.

Het koloniale verleden van België heeft tot op de dag van vandaag een weerslag in onze samenleving. Groen wil dat ons land dit verleden in de ogen kijkt, en het institutioneel racisme dat eruit voortvloeit, aanpakt.

Groen wil...

 • een ambitieus nationaal actieplan tegen racisme, samen met alle regeringen en met iedereen die werkt aan meer gelijkheid. We verwachten dat ook de Vlaamse Regering bijdraagt, zoals de federale, Brusselse en Waalse regering al gedaan hebben
 • discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt bestrijden met praktijktesten en passende sancties
 • inspectiediensten de mensen en middelen geven om discriminatie op te sporen en aan te pakken
 • dat bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie uitgesloten worden van overheidsopdrachten
 • grondige aandacht voor discriminatie en racisme in de politieopleiding
 • in elke lokale politiezone een referentieambtenaar als aanspreekpunt voor klachten over discriminatie en haatmisdrijven. Deze ambtenaar staat ook in voor de opvolging van klachten
 • haatspraak beter aanpakken en zorgen voor een goede opvolging
 • dat België excuses aanbiedt voor het koloniale verleden aan Congo, Rwanda en Burundi en het koloniale verleden niet langer verheerlijkt wordt in de publieke ruimte. We willen dat een kenniscentrum over ons koloniaal verleden opgericht wordt en dat gestolen koloniaal erfgoed teruggegeven wordt
 • bindende streefcijfers voor diversiteit bij overheidsinstellingen. En ook bij de Vlaamse overheid willen we anonieme sollicitatieprocedures tot aan de gespreksronde
 • een volledige uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten voor personen met een handicap zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving
 • leerkrachten opleiden om met discriminatie en racisme in de klas om te gaan. Elke school krijgt minstens één vertrouwenspersoon en een meldpunt voor racisme en discriminatie


> Download ons uitgebreid programma over diversiteit en gelijke kansen

Nieuws

Groen:
26 Maart 2024 diversiteit gezondheid discriminatie
Groen: "Personen met een handicap zijn geen proefkonijnen, maar mensen met rechten."
Parlement vraagt meer aandacht voor ‘genderdatakloof’
23 Januari 2024 diversiteit discriminatie digitalisering en technologie
Parlement vraagt meer aandacht voor ‘genderdatakloof’
Eén op zes vrouwen verlaat lokale politiek binnen legislatuur
02 Juni 2023 diversiteit democratie discriminatie overheid en administratie
Eén op zes vrouwen verlaat lokale politiek binnen legislatuur

Petitie

57%
Strijd mee tegen racisme. Teken ons pact.

Beeld je in: de job of het huis niet krijgen, door de politie gecontroleerd worden, online haat over je heen krijgen, gewoon omwille van je naam of huidskleur. Voor veel mensen is het een dagelijkse realiteit.

Steeds meer traditionele partijen schuiven op naar rechts. Ze kopiëren extreemrechts in woorden en in ideeën. Onze rechten staan onder druk en dat mogen we niet laten gebeuren.

Enkel met Groen blijven we strijden vóór vrijheid, vóór gelijke rechten en tégen discriminatie.

Strijd mee tegen racisme en teken ons pact.