Groen: "Personen met een handicap zijn geen proefkonijnen, maar mensen met rechten."

26 Maart 2024

Groen:

"Geef personen met een handicap het volledig zorgbudget waar ze recht op hebben." - Jeremie Vaneeckhout & Ann De Martelaer

Het eindrapport van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid & Gezin over de deelbudgetten voor personen met een handicap is vernietigend voor de Vlaamse regering. Het rapport wordt vandaag in het Vlaams parlement besproken. Vlaams parlementslid Ann De Martelaer (Groen): "Dit is echt een blamage voor het beleid. Het rapport is duidelijk. Geef personen met een handicap het volledig zorgbudget waar ze recht op hebben."

De Martelaer: "Het rapport onthult de angst en onzekerheid van mensen met een handicap. Toekomstplannen moeten worden herzien, er is een gebrek aan informatie, financiële middelen en praktische ondersteuning. Er heerst frustratie over wachtlijsten en ingetrokken budgetten. Dit is een welvarend Vlaanderen onwaardig."

De deelbudgetten werden oorspronkelijk geïntroduceerd om de beperkte middelen efficiënter te verdelen en meer mensen te helpen bij dringende zorg- en ondersteuningsbehoeften. Echter, volgens het rapport, gaat dit efficiëntie-argument voorbij aan de psychologische tol die het oplegt aan de ontvangers. Bovendien blijken zorgbehoeften niet in hapklare brokken te verdelen. De Martelaer: "Dat is precies waar wij de minister voor gewaarschuwd hebben. Mensen zijn niet plots maar voor de helft gehandicapt. Hoe kan je waardig leven met maar de helft van de nodige ondersteuning? Moet je dan kiezen tussen hulp om je 's avonds in bed te helpen, of om je er 's ochtends uit te helpen?"

Het rapport schrijft dat een langetermijnvisie over het persoonsvolgend budget moet komen, dat er nood is aan transparantie en toekomstperspectief voor personen met een handicap. De Martelaer: "Je kan hieruit maar één menselijke conclusie trekken.  Dit experiment met personen met een handicap moet worden stopgezet. Personen met een handicap zijn geen proefkonijnen, maar mensen met rechten. Het rapport is duidelijk. Geef personen met een handicap het volledig zorgbudget waar ze recht op hebben."

Ook Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is verbolgen: "Als persoon met een handicap kan je vandaag gewoon niet rekenen op goede, betaalbare zorg. Na 20 jaar cd&v op Welzijn is de wachtlijst voor personen met handicap langer dan ooit. En als het aan jou is, sleuren de christen-democraten je nog mee in een 'experimentje' met halve budgetten. Hilde Crevits verandert plots de regels en verlaagt je budget, of ze voorziet helemaal niets voor jouw prioriteitencategorie. Cd&v laat mensen met een handicap in de steek."

 

Maak van zorg een basisrecht voor iedereen. Teken onze petitie.