Opstaan tegen racisme. Enkel met Groen

Opstaan tegen racisme. Enkel met Groen

Enkel met Groen blijven we strijden vóór vrijheid, vóór gelijke rechten en tégen discriminatie. We staan op tegen racisme en omarmen onze verschillen. Iedereen verdient het om menswaardig behandeld te worden.  

Uitgesloten worden omwille van je naam of huidskleur. Anders behandeld worden omdat je niet deel uitmaakt van een 'traditioneel gezin'. Onze rechten staan opnieuw onder druk. Steeds meer traditionele partijen schuiven op naar rechts. Ze stigmatiseren mensen van kleur en kopiëren extreemrechts in woorden en in voorstellen. Kinderbijslag afpakken van kinderen die thuis niet voldoende Nederlands praten is bijvoorbeeld geen taboe meer voor veel partijen.

Enkel met Groen blijven we strijden vóór vrijheid, vóór gelijke rechten en tégen discriminatie. We staan op tegen racisme en omarmen onze verschillen. Iedereen verdient het om menswaardig behandeld te worden. Wie je ook bent, wat je ook gelooft, wie je ook graag ziet en waar je ook geboren bent: mensenrechten zijn er voor iedereen.

Hoe zorgt Groen voor eerlijke kansen voor iedereen?

Waarom voor Groen stemmen?

Opstaan tegen racisme

Iedereen verdient een eerlijke kans op werk. Groen wildiversiteit op de werkvloer kunnen garanderen door middel van positieve acties zoals streefcijfers, voorrang bij gelijke geschiktheid en aanwervingsquota. De drempels die mensen van kleur ervaren om in topfuncties te komen en te blijven, moeten ook verdwijnen.

Het is belangrijk dat bedrijven al hun medewerkers gelijke kansen geven om zich op hun gemak te voelen, gehoord te worden en hun talenten volop in te zetten. Met steun van VDAB en Actiris ondersteunen we bedrijven daarom bij diversiteitsbeleid. Ieder bedrijf voert ook een preventiebeleid tegen discriminatie in en inspectiediensten zetten proactieve praktijktesten in om er zeker van te zijn dat bedrijven zich houden aan het discriminatieverbod.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie. De federale overheid heeft zo bijvoorbeeld bindende streefcijfers voor diversiteit in overheidsinstellingen en anonieme sollicitatierondes voor jobs. Groen wil dat ook de Vlaamse regering die maatregelen neemt. Ook bedrijven die subsidies krijgen, of intekenen op overheidsaanbestedingen zijn gebonden aan een non-discriminatieclause, en verplicht om een diversiteitsplan voor te leggen. 

Iedereen verdient ook een eerlijke kans op een woning. Proactieve praktijktesten controleren of makelaars en particuliere verhuurders de anti-discriminatiewetgeving naleven. Bij discriminatie worden passende sancties opgelegd. We voeren voor vastgoedmakelaars ook een structurele opleiding in over de discriminatiewetgeving.

Jezelf kunnen zijn op school en op straat 

Racisme blijft een probleem in scholen. Bijna 1 op 2 studenten is al getuige geweest van racisme op school, en bijna 1 op 5 heeft het zelf al meegemaakt. We maken werk van scholen waar kinderen zichzelf kunnen zijn ongeacht hun huidskleur of religie. Leerkrachten krijgen een opleiding om inclusieve scholen te creëren en om met discriminatie en racisme in de klas om te gaan. En alle scholen krijgen minstens één vertrouwenspersoon en een meldpunt voor racisme en discriminatie in de klas.

Iedereen moet bovendien vrij zijn om te dragen wat die wil. Of je nu een hoofddoek draagt of niet, je bent een even goede leerkracht. Daarom is Groen tegen een verbod van levensbeschouwelijke tekens voor de klas.

Ook op straat moet iedereen zonder schrik kunnen rondlopen. Mensen van kleur komen vaak in aanraking met discriminatie door politiediensten, soms zelfs in combinatie met politiegeweld. Daarom wil Groen dat politieopleidingen grondig aandacht besteden aan discriminatie en racisme. In iedere lokale politiezone komt een aanspreekpunt bij klachten over discriminatie en haatmisdrijven dat die klachten ook effectief opvolgt.

Excuses voor het koloniaal verleden

Groen strijdt voor meer erkenning voor ons koloniale verleden dat ook vandaag nog een groot negatief effect heeft op veel Belgen met buitenlandse roots. We willen in het onderwijs meer aandacht voor de impact van het kolonialisme en slavernij, zodat iedereen zich bewust wordt van de kwalijke gevolgen ervan, zowel in het verleden als nu.

Ontdek ons standpunt over discriminatie