Eerlijk inkomen en waardig werk voor iedereen. Enkel met Groen.

Eerlijk inkomen en waardig werk voor iedereen. Enkel met Groen.

Hard werken en toch schrik hebben voor de volgende factuur, voor veel mensen is dat de realiteit. De laagst betaalde jobs zijn ook vaak de zwaarste jobs en de jobs die onze maatschappij draaiende houden. Met een hoger minimumloon geven we hardwerkende mensen wat ze verdienen, en pakken we armoede en ongelijkheid aan.

Eerlijke kansen, dat begint met een eerlijk inkomen en waardig werk voor iedereen. Want dat is de beste bescherming tegen armoede. We zorgen voor een hoger minimumloon en een snellere stijging van de laagste lonen. We beschermen mensen in beroepen die kwetsbaar zijn voor uitbuiting en misbruik, zoals schoonmakers, pakjesbezorgers, vrachtwagenchauffeurs, magazijnwerkers, stagairs en huishoudhulpen. Iedereen heeft recht op jobzekerheid, een waardig inkomen, bescherming bij ziekte en fysieke en mentale veiligheid op de werkplek. 

Hoe zorgt Groen voor eerlijke kansen voor iedereen?

Waarom voor Groen stemmen?

Een eerlijk inkomen voor iedereen

Hard werken en toch schrik hebben voor de volgende factuur, voor veel mensen is dat de realiteit. De laagst betaalde jobs zijn ook vaak de zwaarste jobs en de jobs die onze maatschappij draaiende houden. Met een hoger minimumloon geven we hardwerkende mensen wat ze verdienen, en pakken we armoede en ongelijkheid aan. We zorgen er ook voor dat de minimumlonen automatisch mee stijgen met de andere lonen. We garanderen dat lonen via de indexering automatisch aangepast worden aan de stijgende levenskosten.

Groen wil ook een einde maken aan stagemisbruik. Mensen die stages doen, in de zorg bijvoorbeeld, moeten vaak volwaardig meedraaien, zonder dat zij hier fatsoenlijk voor betaald worden. Ook mensen in armoede komen in hun zoektocht naar werk steeds vaker terecht in een aaneenschakeling van onbetaalde stages. Stages leiden niet altijd tot een betaald contract en je bouwt er geen volwaardige sociale zekerheid mee op. Daarom eisen we een eerlijke vergoeding voor werkervaringsstages.

Hogere lonen voor poetshulpen: huishoudhulpen leven vaak met een inkomen net boven, of zelfs onder de armoededrempel, vooral wanneer ze geen tweede inkomen in het huishouden hebben. Het dienstencheque-stelsel wordt sterk gesubsidieerd door de overheid. Daar moet waardig werk en goede regulering tegenover staan. De lonen in de dienstenchequesector moeten met minstens een euro per uur omhoog en het woon-werkverkeer moet beter vergoed worden. Daarnaast verlagen we stapsgewijs de norm voor voltijds werk van 38 uur naar 32 uur voor zware beroepen zoals huishoudhulp. 

Waardig werk voor iedereen

Groen zorgt ervoor dat iedereen die werkt, een eerlijk loon krijgt, want dat is de beste bescherming tegen armoede. Gedaan met misbruik en uitbuiting van mensen. Want er zijn naar schatting 230.000 Belgen die werken, en toch in armoede leven. Daarnaast zijn er nog eens 410.000 mensen die niet ver boven de armoedegrens leven. Vooral mensen in kwetsbare beroepen zoals schijnzelfstandigen, dienstenchequemedewerkers, uitzendkrachten en freelancers zijn niet goed beschermd. Zij krijgen bv. geen gewaarborgd loon bij ziekte, geen klein verlet, geen geboorteverlof, en geen opleiding via hun werk.

Met Groen in de regering zijn de minimumlonen, uitkeringen en minimumpensioenen al sterker gestegen dan ooit. En dankzij Petra De Sutter zijn mensen in kwetsbare beroepen beter beschermd. Geen doodvermoeide pakjesbezorgers meer bijvoorbeeld, die eindeloze dagen moeten kloppen. Iedere pakjesbezorger zal een eerlijke vergoeding krijgen, een minimumloon en recht op rust.

En ons werk is nog niet af. We gaan de strijd aan met schimmige contracten die geen zekerheid bieden, geen waardig inkomen en geen fysieke en mentale veiligheid op de werkplek. We zorgen voor betere omkadering voor interim werkers in nachtshiften. We pakken misbruik aan, zoals tweedaagse contracten en opeenvolgingen van tijdelijke contracten. We schaffen peer-to-peer statuten (P2P) voor bestel- en bezorgplatformen als Deliveroo en UberEats af en vervangen het door een werknemersstatuut. Zo werken we stap per stap toe naar een eerlijk inkomen en waardig werk, voor iedereen. 

Ontdek ons standpunt over eerlijke lonen

Ontdek ons standpunt over menswaardig werk