Een eerlijke start voor elk kind. Enkel met Groen

Een eerlijke start voor elk kind. Enkel met Groen

Kinderarmoede aanpakken begint met een eerlijk inkomen en een kwalitatieve, betaalbare woning voor het gezin waarin zij opgroeien. Goed en betaalbaar onderwijs is een basisrecht en de belangrijkste motor tegen ongelijkheid.

Eerlijke kansen voor iedereen, dat betekent ook een eerlijke start voor elk kind. Kinderarmoede aanpakken begint met een eerlijk inkomen en een kwalitatieve, betaalbare woning voor het gezin waarin zij opgroeien. Goed en betaalbaar onderwijs is een basisrecht en de belangrijkste motor tegen ongelijkheid. We zorgen ook voor een eerlijke kinderbijslag en andere ondersteuning die nodig is, bijvoorbeeld bij gezinnen die moeilijk rondkomen of ouders die er alleen voor staan.

Hoe zorgt Groen voor eerlijke kansen voor iedereen?

Waarom voor Groen stemmen?

Gratis en goed onderwijs

Goed onderwijs is de belangrijkste motor tegen ongelijkheid en een basisrecht voor elk kind. Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind stelt dat basisonderwijs gratis moet zijn. Daarom strijden wij voor volledig gratis onderwijs. Dat wil zeggen:

           👉 Gratis schoolmateriaal, of de leerlingen nu een theoretische of praktische richting volgen. Schoolkosten kunnen oplopen tot 3.600 euro per jaar, vooral in duurdere technische, beroeps- of kunstopleidingen. Door schoolmateriaal gratis ter beschikking te stellen nemen we de ongelijkheid weg en zorgen we ervoor dat studiekeuze en schoolkeuze niet afhangen van het kostenplaatje.

          👉 Zolang armoede niet in de kern aangepakt is, zorgen we voor gratis gezonde schoolmaaltijden voor leerlingen uit gezinnen die moeilijk rondkomen. Want zo'n 10.000 kinderen zitten elke dag met honger in de klas. Met honger op school kan je niet leren. Elke leerling moet op school een gezonde maaltijd kunnen krijgen. Ouders dragen bij volgens inkomen, waarbij de laagste inkomens niets moeten betalen.

          👉 We willen ook een versterking van de schooltoeslag voor kinderen die opgroeien in een gezin dat moeilijk rondkomt. Zodat naast gratis onderwijs, ouders voor elk kind ook andere schoolkosten zonder zorgen kunnen betalen, zoals een boekentas of schooluitstappen

Elk kind verdient een goede leerkracht voor de klas. Het aantal openstaande vacatures is nu dubbel zo hoog als 5 jaar geleden. Scholen met veel kwetsbare leerlingen worden extra hard getroffen door het leerkrachtentekort, waardoor zij het grootste risico op leerachterstand oplopen. We pakken het leerkrachtentekort aan door startende leerkrachten beter te begeleiden en hen in de eerste jaren een beperkte opdracht te geven. Want zij stromen het snelste weer uit. In plaats van het traditionele model waarbij één leerkracht voor de klas staat, zorgen we ervoor dat leerkrachten meer kunnen samenwerken en elkaar ondersteunen bv. door samen voor de klas te staan en lessen voor te bereiden. Zo is er meer tijd om te differentiëren en elk kind de aandacht en begeleiding te geven die het nodig heeft.

De ondersteuning die jij nodig hebt

Kindergeld is de belangrijkste maatregel tegen gezinsarmoede en voor veel gezinnen in armoede een noodzakelijke aanvulling op het gezinsinkomen. Toch willen andere partijen de kinderbijslag verlagen of volledig afpakken. Voor Groen kan dat absoluut niet.

Wij willen de kinderbijslag verhogen voor gezinnen die moeilijk rondkomen, zodat die voor hen de volledige kost dekt. Bovendien moeten ze vrij kunnen kiezen hoe ze het geld van de kinderbijslag uitgeven: ouders in armoede kunnen zelf beslissen wat het beste is voor hun kind. Ook voor andere gezinnen beschermen we de kinderbijslag en zorgen we voor een automatische indexering, zodat deze meestijgt met de levenskost. 

We geven ook meer steun aan ouders die er alleen voor staan. Kinderen die na een scheiding bij één van hun ouders wonen, hebben het financieel vaak moeilijker en lopen een veel groter risico op armoede. Deze gezinnen willen we extra ondersteunen met een hogere kinderbijslag, voorrang in de kinderopvang, dubbel ouderschapsverlof en gewaarborgde alimentatie.

Ontdek ons standpunt over kinderen en jongeren

Ontdek ons standpunt over onderwijs