Groen bezorgd over stijgend aantal leerlingen buitengewoon onderwijs

03 Augustus 2023

Groen bezorgd over stijgend aantal leerlingen buitengewoon onderwijs

'Andere regio's slagen er beter in om hun onderwijs inclusief te organiseren. Als we willen dat alle kinderen een eerlijke kans op school krijgen, dan is het hoog tijd dat minister Weyts zijn aanpak bijstuurt.'

Uit een analyse van de nieuwste cijfers van de Onderwijsadministratie door Groen-parlementslid Johan Danen blijkt dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs verder blijft stijgen. Het voorbije jaar steeg het aantal opnieuw met 1.435 leerlingen in vergelijking met het jaar ervoor. Over een periode van 5 jaar gaat het om een stijging van zelfs 15 procent. 'Vlaanderen heeft het grootste aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs van heel Europa. Andere regio's slagen er beter in om hun onderwijs inclusief te organiseren. Als we willen dat alle kinderen een eerlijke kans op school krijgen, dan is het hoog tijd dat minister Weyts zijn aanpak bijstuurt', kaart Danen aan. 1 september gaat het nieuwe leersteundecreet in, maar de groene politicus waarschuwt dat de nieuwe wetgeving niet voor een verbetering zal zorgen.

Op 1 februari 2018 liepen 46.697 leerlingen school in het buitengewoon onderwijs. Exact vijf jaar later ligt dat cijfer op 53.575, een stijging van maar liefst 15 procent. Die stijging is er bij alle leeftijden, met de meest uitgesproken stijging bij de kleuters, waar een stijging van 38 procent opgetekend kan worden. Maar ook in het lager en secundair onderwijs gaat het aantal in stijgende lijn. 'Niet alle kinderen zijn het best geholpen in een reguliere school en dan is het uiteraard erg goed dat die kinderen terecht kunnen in het buitengewoon onderwijs. Maar nu slaat de slinger door naar de andere kant: heel veel leerlingen komen in het buitengewoon onderwijs terecht, terwijl ze met wat meer ondersteuning perfect naar een reguliere school zouden kunnen gaan', klinkt het bij Danen.

In theorie kunnen leerlingen uit het buitengewoon onderwijs terugkeren naar het reguliere onderwijs, maar vaak gebeurt dat niet. De sterke stijging van kleuters in het buitengewoon onderwijs is daardoor extra zorgwekkend. 'Eens je in het buitengewoon onderwijs belandt, is de kans eerder klein dat je nog terugkeert naar een reguliere school. Net daarom is het ontzettend belangrijk dat er van bij het begin sterk ingezet wordt op inclusie', benadrukt Danen.

In andere landen wordt er veel sterker ingezet op gediversifieerde klassen doordat daar gespecialiseerde hulp wordt geboden in reguliere scholen en leerlingen met extra noden veel minder snel naar aparte scholen gestuurd worden. Dat heeft tal van voordelen, benadrukt Danen: 'Als er écht in wordt geïnvesteerd, biedt inclusief onderwijs tal van voordelen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld naar een school dichter bij huis waardoor ze geen uren op de bus moeten zitten, met hun vertrouwde vriendjes in de buurt. Zo kunnen ze ook hun sociaal netwerk dicht bij hun woonplaats verder uitbouwen', legt Danen uit. En ook sterkere leerlingen hebben er baat bij wanneer de minister harder zou inzetten op inclusie, benadrukt Danen: 'Door in te zetten op een mix, zullen leerlingen die meer steun nodig hebben een stuk meegetrokken worden door de sterkere leerlingen. Omgekeerd leren sterkere leerlingen op een natuurlijke manier omgaan met diversiteit.'

Meer mensen en middelen

Danen dringt erop aan dat minister Weyts eindelijk echt werk maakt van inclusief onderwijs en daar dan ook de nodige middelen tegenover zet. Opnieuw ontbreekt het daar aan bij het nieuwe leersteundecreet dat het voormalige M-decreet moet vervangen. 'Minister Weyts praat graag over inclusief onderwijs, maar hij handelt er nooit naar: telkens weer ontbreekt de nodige ondersteuning voor leerkrachten om inclusief onderwijs succesvol te organiseren. We hebben dringend nood aan een minister die écht werk maakt van inclusief onderwijs en daar dan ook de nodige mensen en middelen voor voorziet', besluit Danen.

Ontdek ons standpunt over onderwijs