Groen tevreden dat Europese Commissie klimaatambitie hoog houdt

06 Februari 2024

Groen tevreden dat Europese Commissie klimaatambitie hoog houdt

'Een reductie van 90 procent tegen 2040 is nodig en mogelijk. Het is goed dat de Europese Commissie die koers aanhoudt. Nu moeten we er vooral voor zorgen dat het klimaatbeleid ook eerlijk is en iedereen meeneemt.'

Een reductie van de CO2-uitstoot met 90 procent tegen 2040: die klimaatambitie communiceerde de Europese Commissie vandaag. Groen-covoorzitster Nadia Naji is tevreden: ‘De Europese Commissie houdt de klimaatdoelen van 2050 in het vizier met duidelijke doelstellingen tegen 2040. Het tegengaan van de klimaatcrisis en het extreme weer dat ermee gepaard gaat, kan alleen als er ambitieuze klimaatdoelen zijn. Een reductie van 90 procent tegen 2040 is nodig en mogelijk. Het is goed dat de Europese Commissie die koers aanhoudt. Nu moeten we er vooral voor zorgen dat het klimaatbeleid ook eerlijk is en iedereen meeneemt.'

Naji vult aan dat voor Groen de ambitie nog wat scherper had gemogen en tot 95 procent had mogen gaan. De klimaatambitie komt voor Groen wel met een duidelijke voorwaarde: ‘Eerlijk klimaatbeleid maakt de ecologische keuze de goedkoopste en gemakkelijkste keuze, en doet de grote vervuilers betalen. Zij zijn verantwoordelijk voor de meeste CO2-uitstoot.' Naji verwijst daarbij naar maatregelen om burgers mee te nemen - door bijvoorbeeld in te zetten op energierenovatie, beter en goedkoper openbaar vervoer en groene, betaalbare energie - en wijst ook op het belang van de omvorming van fossiele subsidies naar klimaatsubsidies, zodat de industrie aangespoord en geholpen wordt de omslag te maken.

Dat er op Europees niveau een duidelijke doelstelling is, is nodig en goed vult Europees Parlementslid Sara Matthieu aan: 'Europa zette al grote stappen met de Green Deal. Na de komende Europese verkiezingen willen we opnieuw dat het klimaat centraal staat, net zoals in deze legislatuur. Met een sterk Europees beleid dat iedereen meeneemt en gezinnen die moeilijk rondkomen extra ondersteunt,’ onderlijnt ze.

Natuur en pesticiden

Net ook vandaag kondigde Von der Leyen aan dat de Europese Commissie het voorstel om pesticidengebruik te halveren terugtrekt voor onbepaalde duur. 'De Commissie blaast warm en koud: om de CO2-uitstoot terug te dringen heb je gezonde natuur nodig. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, dan is het óók nodig om de ambitie op vlak van natuur hoog te houden, de twee zijn niet van elkaar los te koppelen', benadrukt Naji. 'In tegenstelling tot andere partijen zullen wij wél heel duidelijk de druk hoog blijven houden om zowel de klimaat- als natuurdoelstellingen te halen.'

Hoe zorgt Groen voor een eerlijk klimaatbeleid voor iedereen?