Groen pleit voor sociale leasing elektrische wagens

15 Februari 2024

Groen pleit voor sociale leasing elektrische wagens

'Wij willen dat iedereen zich vlot kan verplaatsen, ook bijvoorbeeld de arbeider die in ploegensystemen werkt ver in een industrieterrein en daar niet geraakt met het openbaar vervoer.'

Naar voorbeeld van Frankrijk pleit Groen-covoorzitster Nadia Naji voor sociale leasing van elektrische wagens. Het is een eerste voorstel dat de groenen lossen uit hun verkiezingsprogramma. 'Wij willen dat iedereen zich vlot kan verplaatsen, ook bijvoorbeeld de arbeider die in ploegensystemen werkt ver in een industrieterrein en daar niet geraakt met het openbaar vervoer. In plaats van premies uit te delen aan mensen die gemakkelijk zelf een elektrische wagen kunnen kopen, leggen wij een voorstel op tafel gericht op die mensen die niet zonder auto kunnen en tegelijk niet het geld hebben om er zelf één aan te kopen.' Het voorstel kadert in een breder mobiliteitsbeleid waar ook sociale leasing van fietsen - zoals de groenen al invoerden in Brussel - en forse investeringen in De Lijn, veilige fietsinfrastructuur en deelmobiliteit deel van uitmaken.

De elektrificatie van het wagenpark is een broodnodige maatregel om de CO2-uitstoot naar beneden te halen. Elektrische wagens zijn in dat opzicht een gamechanger, maar voor veel mensen vandaag nog onbetaalbaar. De aankoopprijs ligt nog een stuk hoger dan die van diesel- en benzinewagens en ook het aanbod op de tweedehandsmarkt is nog te klein om betaalbare alternatieven aan te bieden. Tegelijk zijn heel wat mensen vandaag nog volledig afhankelijk van hun wagen voor bijvoorbeeld de verplaatsingen naar hun werk of om de mantelzorg die ze opnemen. Het openbaar vervoer, een deelwagen of de fiets biedt dan niet altijd een oplossing. Specifiek voor die groep willen de groenen een systeem van sociale leasing opstarten.

'Een vijfde van onze totale CO2-uitstoot is afkomstig van onze mobiliteit. Als we de manier waarop we ons verplaatsen kunnen vergroenen, dan betekent dat een gigantische winst voor het klimaat. Maar dan is het belangrijk dat we iedereen meenemen, ook de mensen die zelf geen elektrische wagen kunnen betalen maar niet zonder een wagen kunnen', legt Naji uit. Via het systeem van sociale leasing zouden die mensen voor een prijs van ongeveer 100 euro per maand een bescheiden elektrische wagen kunnen huren. Het exacte leasingbedrag wordt bepaald op basis van het inkomen: wie binnen de doelgroep minder heeft, hoeft ook minder te betalen per maand.

'In plaats van een premie uit te delen aan mensen die zelf een elektrische wagen kunnen betalen zoals de Vlaamse regering doet, kiezen wij heel bewust voor een sociaal systeem dat zich richt op mensen die geen eigen elektrische wagen kunnen betalen', aldus Naji. 'Dat is eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt.'

Breder mobiliteitsbeleid

'Dat heel wat mensen vandaag niet zonder de wagen kunnen, is een rechtstreeks gevolg van de jarenlange besparingen die opeenvolgende Vlaamse regeringen De Lijn oplegden', aldus Naji. De groene covoorzitster benadrukt daarbij dat de sociale leasing kadert binnen een breder mobiliteitsbeleid, met investeringen in het openbaar vervoer, de fiets en deelwagens. 'Naast sociale leasing blijven forse investeringen om de crisis bij De Lijn op te lossen noodzakelijk. Hoe meer mensen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer en hoe aantrekkelijker we de fiets en deelwagens maken, hoe beter', benadrukt Naji.

Op termijn zou het systeem zich bijgevolg ook overbodig moeten maken. 'Met beter en goedkoper openbaar vervoer, investeringen in alternatieven en een verdere prijsdaling om een elektrische wagen aan te kopen, is het de bedoeling dat het sociaal leasingsysteem op termijn verdwijnt. Maar tot die tijd willen we dat iédereen zich vlot kan verplaatsen, ook de mensen die vandaag in de steek gelaten worden door de Vlaamse regering', besluit Naji.

Ontdek ons standpunt over duurzame en veilige mobiliteit