Twee maten en gewichten over luchthavens

22 April 2024

Twee maten en gewichten over luchthavens

Groen hekelt de dubbele moraal van Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir inzake de omgevingsvergunningen van de luchthavens. Demir leverde vorige maand een omgevingsvergunning af voor de luchthaven van Zaventem. Die vergunning stelt een toename van het aantal vluchten in het vooruitzicht tot 240.000 per jaar. In 2023 waren er nog 212.000 vluchten.

“Demir verkoopt dit als een evenwicht tussen economie en leefbaarheid,” zegt Vlaams-Brabants Kamerlid en lijsttrekker Dieter Van Besien, “terwijl ze in haar eigen achtertuin verzet aantekende tegen de vergunning voor de luchthaven van Luik, met als belangrijk argument de stijgende geluidshinder aldaar.”
De Vlaamse regering tekende in 2022 inderdaad verzet aan tegen de vergunning in Luik, en de auditeur van de Raad Van State gaf zopas onder meer op basis van dat Vlaamse verzet een negatief advies over de vergunning. Het risico dat de vergunning sneuvelt is reëel.

"Demir lijkt twee totaal verschillende maatstaven te hanteren voor de luchthaven van Luik en die van Brussel en ik vrees dat de reden hiervoor plat politiek opportunisme is”

“Demir verzette zich tegen de vergunning in Luik met de juiste argumenten." zegt Van Besien nog, "het is onbegrijpelijk dat ze dan zonder veel discussie een vergunning goedkeurt die in Zaventem het aantal vluchten doet stijgen met 11% en geen stille nachten garandeert. De luchthaven van Zaventem heeft bovendien een veel grotere impact op de omgeving, dan die in Luik”.

Het Waalse en Brusselse gewest hebben ondertussen aangekondigd verzet aan te tekenen tegen de vergunning voor Zaventem. "Ironisch dat Wallonië en Brussel exact doen in Zaventem wat Demir doet in Luik, en bovendien met dezelfde argumenten" aldus Van Besien.

Groen wil een einde aan de eeuwigdurende vergunningen, en wil slechts vergunningen toestaan voor 10 jaar. Daarnaast wil de partij een plafond van 220.000 vluchten per jaar en een afbouw van de 16.000 nachtvluchten die er nog steeds plaatsvinden, met de nodige aandacht voor de tewerkstelling die er aan vasthangt. Ten slotte wil Groen dat de lawaaioverlast wetenschappelijk onderbouwd in kaart wordt gebracht, en dat er uniforme normen worden gehanteerd in Brussel en Vlaanderen.

“De tegenstelling tussen economie enerzijds en gezondheid en milieu anderzijds, hoeft geen tegenstelling te zijn. De luchthavens van Schiphol en Frankfurt tonen aan dat cargotransport ook zonder nachtvluchten kan”, vult Van Besien verder aan. “De omwonenden vragen in elk geval al jaren dat de politiek met een oplossing komt, en ze hebben daarin volkomen gelijk.”