Luchthaven: 'Eeuwigdurende vergunning voor Demir belangrijker dan gezondheid en leefbaarheid omwonenden' (Groen)

29 Maart 2024

Luchthaven: 'Eeuwigdurende vergunning voor Demir belangrijker dan gezondheid en leefbaarheid omwonenden' (Groen)

'Het is in dit dossier niet economie of gezondheid, maar economie én gezondheid. Maar in plaats van de twee met elkaar te verbinden, offert minister Demir de gezondheid volledig op.'

Minister Demir heeft de aanvraag tot vernieuwing voor de omgevingsvergunning voor de luchthaven van Zaventem goedgekeurd. De vergunning van onbepaalde duur komt zonder harde garanties voor een verbetering van de leefbaarheid voor de omwonenden, hoewel ook haar eigen administratie daarop aanstuurde. Nu blijft het bij een beperkt voornemen om pas tegen 2032 de overlast terug te schroeven en bovendien ook maar met 30 procent. 'Tienduizenden mensen ondervinden nadelige gevolgen van het nachtlawaai van de luchthaven, dat komt met een gigantische gezondheidskost voor onze samenleving van ongeveer 36.000 euro per nachtvlucht. Gezondheid beschermen is óók de economie beschermen, maar daar veegt minister Demir compleet haar voeten aan', klink het bij Groen-fractieleidster Mieke Schauvliege.

Hoewel de eigen administratie van Demir stillere nachten vroeg, komt de minister niet verder dan wat gerommel in de marge. Concreet beleid om de leefbaarheid te verbeteren is er niet. Ook mag Brussels Airport Company het aantal vluchten nog verder laten toenemen tot 240.000, hoewel ook daar de administratie een plafond van 234.000 vluchten per jaar voorstelde. Het enige concrete wat op tafel ligt, is een lichte aanpassing van de vluchten in het het weekend. 'Mensen hebben niet alleen in het weekend recht op rust. Dat is een aankondiging om te sussen, maar ondertussen wordt de gezondheid van de duizenden omwonenden verder onder druk gezet', aldus Schauvliege.

De gezondheidsimpact van de nachtvluchten zijn niet te onderschatten.  Uit een studie besteld door Bond Beter Leefmilieu blijkt dat 220.000 omwonenden heel sterk gehinderd worden door het vlieglawaai en dat de slaap van 109.000 omwonenden ernstig verstoord wordt. Ook lopen 51.000 mensen een sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een te hoge bloeddruk en 2.000 mensen zelfs een sterk verhoogd risico op hartziekten. 

Juridische onzekerheid
De vergunning die Demir aflevert is bovendien ook nog eens juridisch wankel. Niet alleen werden duizenden bewaarschriften ingediend, ook het Brussels Gewest zit niet op dezelfde lijn als de Vlaamse regering. De kans bestaat dat als er in beroep wordt gegaan, de vergunning vernietigd wordt, waardoor er van voor af aan begonnen moet worden. Ook het hele stikstofprobleem dat nog niet ten gronde is aangepakt, kan nog voor problemen zorgen voor de uitbating van de luchthaven. Die onzekerheid brengt ook grote risico's voor de tewerkstelling met zich mee.

'Het is in dit dossier niet economie of gezondheid, maar economie én gezondheid. Maar in plaats van de twee met elkaar te verbinden, offert minister Demir de gezondheid volledig op, met alle bijhorende risico's en kosten van dien', besluit Schauvliege.