Parlement wil coördinatiecentrum online veiligheid kinderen

13 December 2023

Parlement wil coördinatiecentrum online veiligheid kinderen

"Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd toegang tot smartphones en het internet. Daarmee krijgen ze dezelfde info voorgeschoteld als oudere tieners. Het is cruciaal om hen veilig te begeleiden in deze online wereld." - Barbara Creemers

Op initiatief van Groen vraagt het parlement dat de regering een coördinerend orgaan voor online bescherming van kinderen opricht. Het orgaan moet de Europese, federale en Vlaamse regelgeving en initiatieven rond online veiligheid voor kinderen beter coördineren, zoals bijvoorbeeld de omzetting van de Europese Richtlijn Better Internet for Kids+. Groen-parlementslid Barbara Creemers: "We willen dat coördinatiecentrum online veiligheid nauw met Child Focus laten samenwerken. Het coördinatiecentrum online veiligheid moet de gefragmenteerde bevoegdheden coördineren, terwijl Child Focus haar coördinerende rol om het terrein kan vervullen."
 
Het parlement geeft daarmee gehoor aan de vraag die Child Focus gisteren ook aan premier Alexander de Croo voorlegde. Samen met twee moeders van kinderen die uit het leven stapten na grensoverschrijdende sexting en exposing, ging Child Focus het gesprek aan over de hopeloze fragmentatie van bevoegdheden. "Die frustratie uitte Child Focus ook tijdens een hoorzitting die we in februari in de commissie economie organiseerden over de online veiligheid van kinderen. We hoorden de problemen en de mogelijke oplossingen en de resolutie die we vandaag goedkeuren, is daar het resultaat van”, zegt Creemers.
 
Het Apestaartjaren-onderzoek, dat peilt naar online gedrag van kinderen en jongeren, toont aan dat kinderen in België rond hun 8 jaar hun eerste smartphone krijgen en vanaf hun 10 jaar krijgen ze online dezelfde informatie ontvangen als oudere tieners. Creemers: "Internet biedt enorm veel leerkansen, maar evengoed mogelijke gevaren, aan onze kinderen: denk aan bijvoorbeeld aan online grensoverschrijdend gedrag. Het is dan ook belangrijk dat ze op een veilige manier toegang toe hebben tot de leerkansen van de online wereld en dat we in een open en constructieve sfeer met kinderen en jongeren praten over het internet en de vele kansen die het biedt."
 
Creemers ging zelf acht jaar de boer op met de vormingen aan ouders over hoe ze hun kinderen veilig online kunnen begeleiden. "Ik zag tijdens deze jaren in het veld rond online veiligheid van kinderen heel wat waardevolle initiatieven, die niet altijd gecoördineerd werden. En dat is jammer, want elk gezin met opgroeiende kinderen botst wel eens over het internet", zegt Creemers. "Het is cruciaal dat kinderen de benodigde vaardigheden aanleren om veilig internet en online app's te kunnen gebruiken en dat de overheid met hen in dialoog gaat over wat ze nodig hebben."
 
De oproep van het federaal parlement aan de regering bestaat er ook in op Europees niveau te pleiten voor een betere regulering van de grote platformen zoals Instagram en TikTok, kinderen en jongeren de nodige vaardigheden aan te leren om hen sterker te doen staan in de online wereld en om de toegankelijkheid van de systemen voor ouderlijk toezicht te verhogen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Barbara